Ankieta

Szanowni Państwo,
Asseco Poland SA przeprowadza badania satysfakcji wśród swoich klientów. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym badaniu i wyrażenia swojej opinii na temat programu mMedica. Pozwoli to nam skoncentrować się na obszarach dla Państwa najważniejszych, a tym samym podnieść jakość aplikacji oraz świadczonych usług.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie krótkiej chwili i wypełnienie ankiety. Czas potrzebny na wypełnienie ankiety to ok. 10 minut.
Ankietę można wysłać anonimowo, jednak ankieta podpisana nazwą jednostki będzie dla nas o wiele cenniejsza, gdyż umożliwi analizę Państwa opinii w kontekście usprawnień dostosowanych do konkretnych typów i cech jednostki.
Proszę określić, czy jest Pani/Pan zadowolona/y z niżej wymienionych aspektów działania Asseco, wybierając jedną z pięciu ocen:
       bardzo zadowolona/y
       raczej zadowolona/y
       ocena neutralna (ani zadowolona/y, ani niezadowolona/y)
       raczej niezadowolona/y
       bardzo niezadowolona/y
oraz wybrać z listy rozwijalnej w ostatniej kolumnie na ile ważny jest dla Pani/Pana dany aspekt (1 - mało ważny, 5 - bardzo ważny).
Dane jednostki (Podanie tych danych nie jest wymagane. Można przesłać ankietę anonimową.)
1. Sprzedaż Bardzo zadowolony Raczej zadowolony Neutralny Raczej niezadowolony Bardzo niezadowolony Poziom ważności
1.1. Łatwość dostępu do informacji o produkcie i do oferty cenowej
1.2. Zrozumiałość i kompletność informacji o produkcie
1.3. Adekwatność ceny do zakresu oferty
1.4. Łatwość składania zamówień
1.5. Szybkość obsługi zamówień
Uwagi dotyczące sprzedaży lub dodatkowy komentarz do powyższych odpowiedzi:
2. Realizacja wdrożenia Bardzo zadowolony Raczej zadowolony Neutralny Raczej niezadowolony Bardzo niezadowolony Poziom ważności
2.1. Łatwość instalacji i konfiguracji aplikacji
2.2. Kompletność i zrozumiałość instrukcji
2.3. Łatwość dostępu do konsultantów infolinii
2.4. Skuteczność pomocy udzielanej przez konsultantów infolinii
2.5. Łatwość dostępu do usług wdrożeniowo-szkoleniowych realizowanych przez lokalnych serwisantów (partnerów mMedica)
2.6. Jakość i terminowość realizacji usług wdrożeniowo-szkoleniowych realizowanych przez lokalnych serwisantów (partnerów mMedica)
Uwagi dotyczące realizacji wdrożenia lub dodatkowy komentarz do powyższych odpowiedzi:
3. Serwis Bardzo zadowolony Raczej zadowolony Neutralny Raczej niezadowolony Bardzo niezadowolony Poziom ważności
3.1. Terminowość rozwiązywania zgłoszeń serwisowych przez serwis centralny mMedica
3.2. Jakość realizacji usług serwisowych świadczonych przez serwis centralny
3.3. Łatwość dostępu do lokalnych serwisantów (Partnerów mMedica) i skuteczność udzielanej pomocy
3.4. Terminowość rozwiązywania zgłoszeń serwisowych przez lokalnych serwisantów (Partnerów mMedica)
3.5. Kompletność zakresu usług oferowanych przez lokalnych serwisantów (Partnerów mMedica)
3.6. Jakość realizacji usług serwisowych świadczonych przez lokalnych serwisantów (Partnerów mMedica)
Uwagi dotyczące serwisu lub dodatkowy komentarz do powyższych odpowiedzi:
4. Jakość aplikacji Bardzo zadowolony Raczej zadowolony Neutralny Raczej niezadowolony Bardzo niezadowolony Poziom ważności
4.1. Funkcjonalność mMedica w zakresie rozliczeń z NFZ
4.2. Funkcjonalność mMedica w zakresie obsługi pacjenta
4.3. Łatwość obsługi mMedica w zakresie rozliczeń z NFZ
4.4. Łatwość obsługi mMedica w zakresie obsługi pacjenta
4.5. Łatwość instalacji aktualizacji
4.6. Szybkość działania mMedica
4.7. Niezawodność mMedica
Uwagi dotyczące aplikacji lub dodatkowy komentarz do powyższych odpowiedzi:
5. Kierunki rozwoju Bardzo potrzebne Raczej potrzebne Nie wiem Mało potrzebne W ogóle niepotrzebne Poziom ważności
5.1. eAnkiety – system wspierający zbieranie od pacjentów ankiet, wywiadów wstępnych itp.
5.2. Usługa eRejestracja w Chmurze
5.3. Moduł eWizyta dla urządzeń mobilnych (telefon, tablet)
Uwagi dotyczące aplikacji lub dodatkowy komentarz do powyższych odpowiedzi: