Aktualizacja modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS". - Aktualności

Aktualizacja modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS".

Podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz inne jednostki świadczące usługi w obszarze opieki zdrowotnej są zobowiązane do cyklicznego sprawozdawania określonych informacji z zakresu swojej działalności. Podstawę prawną tego obowiązku określa coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok wydawane do Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Sprawozdania obowiązujące ww. podmioty – w tym m.in. terminy i sposoby ich przekazania – są zdefiniowane w rozdziale "Zdrowie i ochrona zdrowia" zawartego w załączniku do rozporządzenia pt. „Program badań statystycznych statystyki publicznej”.

Aby ułatwić Państwu wykonanie tego obowiązku, udostępnimy w aplikacji mMedica w niżej wymienionych wersjach i terminach zaktualizowane raporty wspomagające wypełnienie niezbędnych sprawozdań.

Wersja 6.4.6 oprogramowania, której publikacja planowana jest na drugą połowę stycznia będzie zawierała zaktualizowane następujące raporty:

  • ZD-4 - Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego (termin złożenia 27.01),
  • ZD-3 - Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 28.01),
  • MZ-15 - Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (termin złożenia 28.02).


Dodatkowo moduł będzie zawierać dwa sprawozdania przekazywane Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które generowane są za okres wskazany przez użytkownika:

  • MZ-55 - Okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę,
  • MZ-56 - Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia zgłoszone w okresie sprawozdawczym.


Wersja oprogramowania, której publikacje planujemy na drugą połowę lutego, będzie zawierała pozostałe raporty dostępne w aplikacji mMedica:

  • MZ-13 - Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc (termin złożenia 21.02),
  • MZ-14 - Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej (termin złożenia 28.02),
  • MZ-19 - Sprawozdanie z działalności zespołu leczenia środowiskowego (termin złożenia 15.02).
  • MZ-29A - Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej (termin złożenia 28.02),
  • MZ-11 - Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (termin złożenia 31.03).


Szczegółowe informacje o zakresie danych i sposobie korzystania z modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS" znajdują się w instrukcji.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×