Archiwum

[14.06.2016] W dniu 17.06.2016 r. infolinia mMedica będzie nieczynna.

Informujemy, że w dniu 17.06.2016 r. (piątek) infolinia mMedica będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

 

[06.11.2015] Hospitalizacje 1-go dnia – moduł obsługi jednodniowego lecznictwa stacjonarnego dostępny bezpłatnie do końca roku 2015.

Użytkownicy wszystkich wersji mMedica mogą do końca roku 2015 korzystać bezpłatnie z nowego modułu w pełnym zakresie. Rozszerzenie to pozwala na prowadzenie dokumentacji oraz obsługę świadczeń realizowanych na oddziałach jednego dnia.

Czytaj więcej...

 

[06.11.2015] Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych mmPACS - zakończenie pilotaży.

Udostępniamy nowy moduł, który umożliwia zautomatyzowany odbiór wyników z urządzeń diagnostycznych.

Czytaj więcej...

 

[03.11.2015] Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica.

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania związane z podnoszeniem jakości.

Wypełnij ankietę...

 

[15.10.2015] Sukces wdrożenia modułu eWyniki w podkarpackiej przychodni.

Od zakończenia wdrożenia modułu eWyniki dla mMedica, w NZOZ Medyk zlecenia badań laboratoryjnych realizowane są w formie elektronicznej.

Czytaj więcej...

 

[09.10.2015] eWyniki - badania diagnostyczne w POZ bezpłatna prezentacja.

Zapraszamy na bezpłatną prezentację modułów Gabinet i eWyniki do praktycznego zastosowania w POZ, Kraków 20.10.2015.

Czytaj więcej...

 

[18.09.2015] Podłączenie urządzeń diagnostycznych do mMedica.

Jeszcze w październiku b.r. planujemy wprowadzenie do sprzedaży Modułu Integracji Urządzeń Diagnostycznych mmPACS.

Czytaj więcej...

 

[30.12.2015] Godziny pracy infolinii w dniu 31.12.2015 r.

Informujemy, że w środę 31 grudnia 2015 r. – w Sylwestra – Infolinia mMedica będzie czynna w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

[21.12.2015] Godziny pracy infolinii w dniu 24.12.2015 r.

Informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2015 r. – w Wigilię Bożego Narodzenia – Infolinia mMedica będzie czynna w godzinach od 8:00 do 13:00.

 

[27.08.2015] Koniec okresu testowego dla funkcji konfiguracji okna gabinetu.

Wraz z wydaniem wersji mMedica 5.1.6, kończymy przedłużony okres testowy funkcji konfiguracji okna gabinetu, dostępnej w zakładce Gabinet->Wizyta.

Czytaj więcej...

 

[25.06.2015] Dostosowanie aplikacji mMedica w wersji 5.1.5.0 do nowych wymogów sprawozdawczości badań.

W związku z opublikowanymi dnia 15 maja 2015 zmianami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w oprogramowaniu mMedica wprowadzono zmiany polegające na ...

Czytaj więcej...

 

[12.06.2015] Bezpieczeństwo lekarza i pacjenta. Innowacyjny moduł „AsystentMD® - bezpieczny wybór leków” jest już dostępny w programie mMedica

Rozwój technologii informatycznych opartych o sztuczną inteligencję pozwolił firmie Pharmindex na opracowanie kolejnego rozwiązania, którego rolą jest codzienne wspieranie lekarza w bezpiecznym dobieraniu leków w oparciu o wskazania, choroby współistniejące, nadwrażliwość na substancje czynne, działania niepożądane oraz uwzględniając bezpieczeństwo stosowania leków u kobiet w ciąży. Ten nowatorski i przełomowy produkt, łączy wiedzę medyczną z najnowszymi osiągnięciami informatyki, gwarantuje nową jakość w dostępie do informacji medycznej.

Czytaj więcej...

 

[06.05.2015] Ewidencja badań POZ w odniesieniu do wymagań komunikatu SWIAD w wersji 8.7.0.

Komunikat SWIAD w wersji 8.7.0 dla sprawozdawczości elektronicznej obowiązuje od 01.05.2015 r. Wprowadza on do sprawozdawczości indywidualnej niektóre badania wykonywane w ramach opieki POZ. Pierwszej sprawozdawczości z badań POZ należy dokonać do dnia 20 maja, za miesiąc kwiecień. W związku z wymogiem jaki został postawiony przed Świadczeniodawcami, w aplikacji mMedica zostało przygotowanych kilka rozwiązań wspomagających ewidencję wyników. Zasady jakimi kierujemy się podczas pobierania danych i sposoby ich ewidencjonowania zostały opisane poniżej.

Czytaj więcej...

 

[04.05.2015] Uruchomienie sprawozdawczości za pomocą komunikatu szczegółowego XML SWIAD w wersji 8.7.0.

W dniu 05.05.2015 zostanie opublikowana wersja aplikacji mMedica 5.1.4.0. W wersji tej zostaną zaimplementowane modyfikacje dotyczące pierwszego etapu sprawozdawczości z zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Opublikowana w dniu 05.05.2015 wersja 5.1.4.0 będzie zawierać:
1. Możliwość ewidencji danych dot. kontynuacji leczenia pacjenta dla AOS
2. Możliwość ewidencji danych dot. klasyfikacji ORPHANET
3. Możliwość ewidencji danych dot. oceny sprawności wg ZUBRODA-ECOG-WHO
4. Możliwość ewidencji danych dot. dokumentu karty pobytu, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach
5. Możliwość ewidencji informacji o występowaniu odleżyn w przyjęciu i wypisie w hospitalizacji
6. Możliwość ewidencji badań POZ dla pacjenta bez wizyty.
7. Możliwość ewidencji skierowania na wizytę z następującymi typami instytucji:
a) PL - dla podmiotu leczniczego
b) PR - dla praktyki lekarskiej
c) OF - dla osoby fizycznej

 

[20.04.2015] Optymalizacja mechanizmu eksportu deklaracji.

Na podstawie analizy aktualnych informacji oraz zgłoszeń od użytkowników mMedica, zmodyfikowaliśmy mechanizm eksportu danych dotyczących deklaracji POZ. Została wyłączona funkcjonalność wykorzystująca informacje przekazywane w komunikacie typu Z_WDP oraz kody o identyfikatorach: '2331','2332', '2333','2337','2339'. W obecnej wersji mMedica mechanizm eksportu danych deklaracji wykorzystuje wyłącznie informacje o aktualnych dokumentach ubezpieczeniowych jakie zostały zarejestrowane w bazie danych mMedica.
Optymalizacja funkcjonuje od wersji aplikacji mMedica 5.1.1.0 build 6948.

 

[03.04.2015] Godziny pracy infolinii w dniu 03.04.2015 r.

Informujemy, że w piątek 03 kwietnia 2015 r. – w Wielki Piątek – Infolinia mMedica będzie czynna w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

[31.03.2015] eKopia w Chmurze Asseco – zakończenie pilotaży.

Zakończyliśmy pilotaż modułu eKopia w Chmurze Asseco. Wszystkim użytkownikom mMedica umożliwiamy uruchomienie automatycznego systemu zabezpieczania kopii bazy i znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Czytaj więcej...

 

[25.03.2015] Użytkownicy mMedica będą mogli korzystać z Centrum Przetwarzania Danych Asseco.

W ramach rozszerzania oferty zaawansowanych usług, Asseco udostępni swoje Centrum Przetwarzania danych również na potrzeby klientów z sektora służby zdrowia. Pierwszą grupą klientów Asseco którzy skorzystają z usług opartych o CPD, będą użytkownicy programu mMedica.

Czytaj więcej...

 

[20.03.2015] Od wersji 5.1.0.0 zmiany w konfiguracji wydruku recept i kuponów.

W aplikacji mMedica w wersji 4.9.0.0 zaimplementowano zmodernizowany konfigurator w zakresie wydruku recept. Równocześnie dotychczas dostępny był poprzedni sposób konfiguracji ustawiany przy pomocy parametru konfiguracyjnego. Wraz z wersją 5.1.0.0 oprogramowania mMedica pozostanie do dyspozycji tylko nowy mechanizm. Równocześnie informujemy wszystkich Świadczeniodawców wykorzystujących funkcjonalność wydruku kuponów na pojedynczym formularzu recepty, że ustawienia dotyczące tego zakresu zostały umieszczone w menu: Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfigurator w sekcji: Dodatkowe w pozycjach: Kupony (ewidencja) i Kupony (skierowanie). W przypadku problemów z wydrukiem kuponów prosimy o ponowną weryfikację ustawień w konfiguratorze.

Szczegóły działania konfiguratora wydruku recept zostały opisane w instrukcji obsługi programu.

 

[25.02.2015] Nowe urządzenia Xerox współpracujące z Xpress Scan dla mMedica.

Informujemy, że w ofercie urządzeń wielofunkcyjnych Xerox w formacie A4 pojawiły się nowe modele urządzeń współpracujące z Xpress Scan dla mMedica: WC 3655 – mono A4, WC 6655 – kolor A4
Dla klientów mMedica specjalna oferta cenowa na urządzenie WC 3655 i WC 6655.

Czytaj więcej...

 

[16.02.2015] Utrudnienie kontaktu z infolinią mMedica.

Z przyczyn technicznych połączenie telefoniczne z infolinią mMedica może być w dniu dzisiejszym utrudnione, ze względu na awarię po stronie operatora telekomunikacyjnego. Trwają prace zmierzające do naprawy sytuacji. Prosimy o ewentualne zgłaszanie pytań dotyczących naszego produktu drogą emailową na adres mmedica@asseco.pl. Za utrudnienia przepraszamy.

 

[15.01.2015] Aktualizacja modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS".

W związku z opublikowaniem nowych wzorów sprawozdań MZ/GUS, w oprogramowaniu mMedica zostanie zaktualizowany moduł „Dane do sprawozdań MZ/GUS”.

Najbliższa wersja 5.0.2 oprogramowania, której publikacja planowana jest na dzień 19.01.2015 r. będzie zawierała zaktualizowane następujące raporty:

ZD-4- Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego (termin złożenia 27.01),
ZD-3- Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 28.01).
MZ-19- Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego (termin złożenia 15.02),
MZ-29A- Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 15.02).

Kolejna wersja 5.0.4 oprogramowania, której publikacja planowana jest na dzień 19.02.2015 r. będzie zawierała pozostałe raporty dostępne w aplikacji mMedica:

MZ-13- Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc (termin złożenia 28.02),
MZ-14- Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej (termin złożenia 28.02),
MZ-15- Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (termin złożenia 28.02).
MZ-11- Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (termin złożenia 30.03),
MZ-12- Druk sprawozdania został wycofany, a dane częściowo przeniesione do raportu MZ-11. Dlatego w aplikacji mMedica będzie możliwość przeglądania sprawozdań zapisanych i stworzonych w latach poprzednich.

Szczegółowe informacje o zakresie danych i sposobie korzystania z modułu"Dane do sprawozdań MZ/GUS" znajdują się w instrukcji opisującej raporty: instrukcja

 

[04.12.2014] eWyniki – automatyczne zlecanie badań i odbieranie wyników z laboratorium oraz pracowni diagnostycznych

Udostępniamy nowe moduły, umożliwiające automatyczną wymianę danych z laboratorium i pracownią diagnostyczną. „eWyniki” to między innymi: punkt pobrań, przesyłanie zleceń bezpośrednio z mMedica do laboratorium, automatyczny odbiór wyników i dołączenie ich do dokumentacji.

Czytaj więcej …

 

[01.12.2014] Zmiany w sposobie zamawiania licencji mMedica

W systemie zamówień licencji – Centrum Zarządzania Licencjami mMedica – wprowadziliśmy zmiany pozwalające na bardziej elastyczny dobór pakietów i modułów. Obecnie możliwe jest jednoczesne zamawianie wielu pakietów dodatkowych i łączenie ich z innymi modułami.

Czytaj więcej …

 

[06.11.2014] Rozszerzone informacje o dostępności leków w bazie Pharmindex.

We współpracy z producentem Bazy Leków Pharmindex, przygotowaliśmy dla Państwa nowy system informowania o dostępności leków.

Czytaj więcej …

 

[04.11.2014] BIOBYTE TV – konfiguracja portalu eRejestracja mMedica.

Zapraszamy do obejrzenia wideoporadnika „mMedica: konfiguracja portalu eRejestracja” przygotowanego przez firmę BIOBYTE.

Czytaj więcej …

 

[15.10.2014] Jak pracować wygodniej z mMedica? - Dostosuj program do własnych przyzwyczajeń.

Każda specjalizacja wymusza specyficzny sposób realizacji wizyty, ale również każdy człowiek ma własne przyzwyczajenia i upodobania. Sprawdź, jak dopasować program do własnych oczekiwań i przekonaj się, jak wiele można zmienić wybierając właściwe narzędzia.

Czytaj więcej …

 

[30.12.2014] Godziny pracy infolinii w dniu 31.12.2014 r.

Informujemy, że w środę 31 grudnia 2014 r. – w Sylwestra – Infolinia mMedica będzie czynna w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

[22.12.2014] Godziny pracy infolinii w dniu 24.12.2014 r.

Informujemy, że w środę 24 grudnia 2014 r. – w Wigilię Bożego Narodzenia – Infolinia mMedica będzie czynna w godzinach od 8:00 do 13:00.

 

[18.12.2014] Witryny mMedica niedostępne w dniu 18.12.2014 r.

W związku z zaplanowanymi na dzień 18.12.2014 r. (czwartek) pracami modernizacyjnymi, strony internetowe:
   - witryna produktowa mMedica (mmedica.asseco.pl),
   - Centrum Zarządzania Licencjami mMedica (mmedica-licencje.asseco.pl).
będą niedostępne w godzinach 20:00 - 24:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

[13.10.2014] Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica.

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania związane z podnoszeniem jakości.

Wypełnij ankietę...

 

[06.10.2014] Konieczność ponownej weryfikacji pacjenta poprzez MMEDICA w wersji 4.9.2.0.

W związku z wadliwym działaniem mechanizmu weryfikacji uprawnienia pacjenta w systemie eWUŚ w wersji 4.9.1.0 aplikacji mMedica koniecznie jest wykonanie czynności polegających na powtórnej weryfikacji uprawnienia pacjenta poprzez aplikację MMEDICA w wersji 4.9.2.

Czytaj więcej ...

 

[26.09.2014] Nowy mechanizm konfiguracji recept.

Na początku października zostanie opublikowana nowa wersja (4.9.0) aplikacji mMedica. Zawiera ona szereg zmian mających na celu ułatwienie procesu konfiguracji wydruku recept, jak również poprawę mechanizmu zarządzania pulami numerów recept. Prosimy o zapoznane się z wprowadzonymi zmianami, gdyż może wystąpić konieczność weryfikacji konfiguracji puli recept lub wydruku recept. Mamy nadzieję, że nowy mechanizm wpłynie na podniesienie komfortu pracy z aplikacją.

Czytaj więcej ...

 

[22.09.2014] Warsztaty dla stomatologów i bezpłatne oprogramowanie.

Zapraszamy na warsztaty, dzięki którym poznacie Państwo praktyczne metody wykorzystania modułu mMedica Stomatologia. Jest to narzędzie przeznaczone dla lekarzy dentystów, stosowane głównie w celu ułatwienia prowadzenia dokumentacji medycznej. Dodatkowo, każdy uczestnik warsztatów otrzyma bezpłatnie licencje na moduł stomatologia.

Czytaj więcej ...

 

[11.09.2014] Szkolenie Ochrona Danych Osobowych (ODO) w medycynie oraz kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w placówce medycznej.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu przygotowania placówki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem wymogów Ochrony Danych Osobowych w medycynie, oraz na kurs przygotowujący do samodzielnego wykonywania obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w służbie zdrowia.

Czytaj więcej ...

 

[23.08.2014] eRejestracja dla mMedica już dostępna

Od końca lipca moduł eRejestracja jest dostępny dla wszystkich użytkowników mMedica Standard i Standard+. Ważną cechą systemu eRejestracja jest zgodność z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. Dzięki temu wdrożenie rejestracji internetowej pozwala spełnić obowiązek określony w artykule 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Czytaj więcej ...

 

[23.07.2014] Sukcesy wdrożeń eRejestracji dla mMedica – opinie użytkowników

Zakończyliśmy z sukcesem wdrożenia systemu eRejestracja w jednostkach pilotażowych. Dziękujemy zarówno Klientom jak i Partnerom uczestniczącym w pilotażach za zaangażowanie i pomoc przy udoskonalaniu naszego oprogramowania. Już pierwsze opinie wskazują, że wdrożenie eRejestracji to nie tylko spełnienie formalnego obowiązku udostępniania takiej metody rejestracji wizyt, ale również podniesienie jakości usług.

Czytaj więcej ...

 

[07.07.2014] Witryny mMedica niedostępne w dniu 12.07.2014 r.

W związku z zaplanowanymi na dzień 12.07.2014 r. (sobota) pracami modernizacyjnymi zasilania energetycznego, strony internetowe:
   - witryna produktowa mMedica (mmedica.asseco.pl),
   - Centrum Zarządzania Licencjami mMedica (mmedica-licencje.asseco.pl),
   - Centrum Serwisowe (mmedica-serwis.asseco.pl).
będą niedostępne w godzinach 8:00 - 20:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

[24.04.2014] Promocyjna oferta na urządzenia Xerox dla użytkowników mMedica

Firma Xpress wraz z Xerox Polska przygotowała specjalna ofertę cenową na urządzeń Xerox dla klientów mMedica. Oferta dostępna jest na stronie: http://www.xgroup.pl/sklep_mmedica.html

Nowe funkcje w Xpress Scan w wersji 2.1.0:
- zapis zeskanowanych dokumentów do wystawionych skierowań
- zmniejszenie wielkości załączników (ok. 30%) bez straty jakości skanowanego dokumentu

Bezpłatna licencja na rozpoznawanie tekstu dla systemu Xpress Scan na 3 miesiące.

Czytaj więcej ...

 

[07.04.2014] Tanie komputery poleasingowe z preinstalowaną aplikacją mMedica od mediaM.

Komputery poleasingowe stanowią doskonałą alternatywą zarówno pod względem jakości jak i ceny. Zastosowanie takiego sprzętu przy informatyzacji placówki medycznej może istotnie obniżyć koszty inwestycji. Oferowane przez mediaM komputery pochodzą od uznanych producentów takich jak Dell czy HP i są objęte 12-to miesięczną gwarancją. Dzięki najwyższej jakości wykonania oraz parametrom podzespołów, idealnie odpowiadają wymogom aplikacji mMedica

Czytaj więcej ...

 

[04.04.2014] eFaktura w mMedica – rozliczenia z NFZ bez faktur papierowych.

mMedica począwszy od wersji 4.6.0 umożliwia tworzenie elektronicznych faktur. Format i zawartość dokumentów są zgodne z wymaganiami określonymi w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 71/2013/DI.

Czytaj więcej ...

 

[13.03.2014] eRejestracja mMedica – system zgodny z wymogami Ministerstwa Zdrowia.

Przygotowaliśmy dla Państwa dedykowane narzędzie do obsługi internetowej rejestracji Pacjentów. Moduł eRejestracja dla mMedica spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia, dzięki czemu może być stosowany przez świadczeniodawców ustawowo zobowiązanych do umożliwienia Pacjentom umawiania się na wizyty drogą elektroniczną.

Czytaj więcej ...

 

[10.03.2014] Warsztaty „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w programie mMedica dla lekarzy specjalistów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach zorganizowanych przez firmę BIOBYTE, poświęconych praktycznemu wykorzystaniu funkcjonalności programu mMedica w prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej. Tematyka warsztatów została przemyślana pod kątem wymagań i potrzeb lekarzy specjalistów.

Czytaj więcej ...

 

[03.03.2014] Prestiżowe badania kliniczne z systemem mMedica.

Asseco Poland S.A wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (www.csioz.gov.pl) i Politechniką Wrocławską zaprasza Państwa do współpracy przy pilotażu produktów paneuropejskiego projektu TRANSFoRm (www.transformproject.eu), którą planujemy rozpocząć od maja 2014 r. i zakończyć w maju 2015 r

Czytaj więcej ...

 

[21.02.2014] Aktualizacja bazy Pharmindex w dniu 1 marca.

W związku z przeprowadzeniem w ostatnim czasie usprawnień w obsłudze bazy leków Pharmindex, informujemy, iż wczytanie najbliższej aktualizacji bazy leków będzie wymagało aplikacji mMedica w wersji co najmniej 4.4.2.0.

 

[21.02.2014] Wyłączenie starego okna uzupełniania świadczeń.

W związku z zaprzestaniem utrzymywania starego okna uzupełniania świadczeń, informujemy, iż od wersji 4.7.0 w aplikacji mMedica dostępne będzie TYLKO nowe okno uzupełniania świadczeń.
Wydanie wersji 4.7.0 planowane jest na początek kwietnia 2014 r.

 

[20.01.2014] Warsztaty „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w programie mMedica dla lekarzy POZ i lekarzy stomatologów”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach zorganizowanych przez firmę BIOBYTE, poświęconych praktycznemu wykorzystaniu funkcjonalności programu mMedica w prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej. Tematyka warsztatów została przemyślana pod kątem wymagań i potrzeb lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy stomatologów.

Czytaj więcej ...

 

[18.01.2014] Nowa wersja systemu Xpress Scan – moduł skanowania dokumentów bezpośrednio do mMedica.

Najważniejsze zmiany dla nowej wersji systemu Xpress Scan:
- nowa szata graficzna
- dostępny wybór nowych rodzajów dokumentów: UBEZPIECZENIA
- automatyczny system kontroli wersji oraz uproszczona aktualizacja systemu Xpress Scan

Prezentacja działania modułu: https://www.youtube.com/watch?v=3c8RQl4sO-M
Użytkownicy, którzy mają już zakupiony system Xpress Scan bezpłatnie zaktualizują starszą wersję.
Link do aktualizacji: http://xgroup.pl/mmedica/upgrade_v2/

Czytaj więcej ...

 

[14.01.2014] Aktualizacja modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS".

W związku z opublikowaniem nowych wzorów sprawozdań MZ/GUS, w oprogramowaniu mMedica zostanie zaktualizowany moduł „Dane do sprawozdań MZ/GUS”.

Najbliższa wersja 4.4.3 oprogramowania, której publikacja planowana jest na dzień 16.01.2014 r. będzie zawierała zaktualizowane następujące raporty:

ZD-4- Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego (termin złożenia 22.01),
ZD-3- Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 28.01).

Wersja 4.4.4, której publikacja planowana jest na dzień 31.01.2014 r. będzie zawierała zaktualizowane raporty:

MZ-19- Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego (termin złożenia 15.02),
MZ-29A- Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 15.02).

Wersja 4.5.1, której publikacja planowana jest na dzień 13.02.2014 r. będzie zawierała zaktualizowane raporty:

MZ-13- Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc (termin złożenia 28.02),
MZ-14- Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej (termin złożenia 28.02),
MZ-15- Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (termin złożenia 28.02).

Wersja 4.6.0, której publikacja jest planowana na przełomie lutego i marca br., będzie zawierała zaktualizowane raporty:

MZ-11- Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (termin złożenia 15.03),
MZ-12- Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej (termin złożenia 01.04).

Szczegółowe informacje o zakresie informacyjnym ww raportów znajdują się tutaj

 

[22.12.2013] Godziny pracy infolinii w dniu 24.12.2013 r.

Informujemy, że we wtorek 24 grudnia 2013 r. – w Wigilię Bożego Narodzenia – Infolinia mMedica będzie czynna w godzinach od 8:00 do 13:00.

 

[30.11.2013] EDM dla mMedica za 0 zł jeszcze przez miesiąc.

Przedłużamy bezpłatne udostępnianie modułu EDM do końca grudnia 2013r. To ostatni miesiąc, kiedy można rozszerzyć posiadaną licencję lub nawet zamówić bezpłatny moduł EDM na cały kolejny rok.

Czytaj więcej ...

 

[04.11.2013] Zmiana agendy szkolenia „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w programie mMedica”.

W związku z planowanym pilotażem modułu e-rejestracja rozszerzyliśmy agendę szkolenia o panel poświęcony internetowej rejestracji mMedica.

Czytaj więcej ...

 

[30.10.2013] EFFCONTROL Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie - Gabinet stomatologiczny + Świadczenia komercyjne w mMedica.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie tematem prowadzenia dokumentacji w zakresie działania gabinetu stomatologicznego oraz ewidencją i rozliczaniem wizyt komercyjnych z wykorzystaniem aplikacji mMedica, zapraszamy Państwa na szkolenie z tego zakresu.

Czytaj więcej ...

 

[08.10.2013] Medicomp - Szkolenie "Elektroniczna Dokumentacja Medyczna".

W związku ze zbliżającym się terminem przejścia placówek medycznych na elektroniczną dokumentację medyczną przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie pozwalające zapoznać się z prawnymi aspektami ustawy oraz pozyskać praktyczne umiejętności niezbędne do prawidłowego wdrożenia elektronicznej dokumentacji w Państwa placówkach.

Czytaj więcej ...

 

[01.10.2013] Szkolenie „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w programie mMedica” – agenda.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą szkolenia „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w programie mMedica”.

Czytaj więcej ...

 

[21.09.2013] Bezpłatny moduł Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i szkolenie EDM.

Wszystkim użytkownikom mMedica udostępniliśmy bezpłatny moduł EDM. Moduł będzie dostępny bezpłatnie do końca listopada 2013. Równocześnie zapraszamy Państwa na szkolenie „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w mMedica”.

Czytaj więcej ...

 

[03.09.2013] Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica.

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania związane z podnoszeniem jakości.

Wypełnij ankietę...

 

[20.08.2013] 1 zł za licencję na moduł skanowania dokumentów Xpress Scan do sytemu mMedica. Promocja obowiązuje do 30 września 2013r.

Firma Xpress wraz z Asseco przygotowała wyjątkową promocję na moduł do skanowania dokumentów Xpress Scan do systemu mMedica. Każda zamówiona licencja do 30 września 2013r. na system Xpress Scan to koszt 1 zł netto.

Czytaj więcej...

 

[14.08.2013] W dniu 06.09.2013 r. infolinia mMedica będzie nieczynna.

Informujemy, że w dniu 06.09.2013 r. (piątek) infolinia mMedica będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

 

[18.07.2013] DeltaMed - Kompleksowe szkolenia dla placówek medycznych

Projekt DeltaMed opiera się na zasadzie szybkiego reagowania na zmiany powstające na rynku usług medycznych, oferuje cykl szkoleń w ramach, których osoby zaangażowane w pracę z aplikacją mMedica będą miały okazję uzyskać spójne umiejętności z zakresu obsługi programu, jak również praktycznego wykorzystania jego funkcjonalności w codziennej pracy. Dla każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, dbając o stworzenie kompleksowego planu szkoleń, który zapewni optymalną pracę Placówki Medycznej.

Czytaj więcej...

 

[09.07.2013] BIOBYTE TV – porady i nowości dotyczące programu mMedica

Zapraszamy do obejrzenia wideo poradnika „mMedica: wstęp do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz migracja załączników” przygotowanego przez firmę BIOBYTE.

Czytaj więcej...

 

[09.04.2013] Szkoła mMedica – ONLINE

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą szkoleń online (przez Internet) prowadzonych przez firmę MediComp z zakresu obsługi programu mMedica.

Czytaj więcej...

 

[07.10.2013] Dostępność Infolinii mMedica w dniu 7.10.2013 r.

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych w dniu 7.10.2013 r. mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie z konsultantami Infolinii mMedica. Prosimy o wykorzystywanie alternatywnej formy kontaktu, jakim jest korespondencja emailowa.

 

[15.02.2013] UWAGA! Jeżeli Państwa licencja nie obejmuje modułu Menedżer Eksportów, z dniem 1 marca przestanie funkcjonować harmonogram automatycznego sprawdzania statusu eWUŚ.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym 1 stycznia 2013 r., w dniu 28 lutego 2013 r. kończy się nieodpłatne udostępnianie funkcji modułu Menedżer Eksportów.

Czytaj więcej...

 

[04.02.2013] Zakończenie akcji "mMedica Standard za 0 złotych na cały rok"

Zakończyliśmy program przydzielania bezpłatnej wersji mMedica Standard. Dalsze wnioski w tej sprawie obecnie nie będą przyjmowane. W zależności od efektów programu, istnieje prawdopodobieństwo, że akcja zostanie powtórzona w przyszłości, o czym nie omieszkamy Państwa poinformować.

 

[11.01.2013] eWUŚ w mMedica – najczęściej zadawane pytania.

Czy trzeba zapisywać potwierdzenia eWUŚ, jak dołączyć potwierdzenie do pozycji rozliczeniowej, jakie informacje zapamiętuje mMedica po sprawdzeniu pacjenta …? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących eWUŚ znajdą Państwo w dalszej części komunikatu.

Czytaj więcej...

 

[10.01.2013] Aktualizacja modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS".

W związku z opublikowaniem nowych wzorów sprawozdań MZ/GUS i zbliżającym się terminem ich przekazania, w oprogramowaniu mMedica zostanie zaktualizowany moduł „Dane do sprawozdań MZ/GUS”.

W terminie 17.01.2013 r. zostanie opublikowana wersja aplikacji zawierająca zaktualizowane następujące raporty:

ZD-4- Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego (termin złożenia 22.01),
ZD-3- Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 28.01),
MZ-19- Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego (termin złożenia 31.01),
MZ-29A- Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 15.02).

W terminie 14.02.2013 r. zostanie opublikowana wersja aplikacji zawierająca aktualizację kolejnych raportów:

MZ-13- Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc (termin złożenia 28.02),
MZ-14- Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej (termin złożenia 28.02),
MZ-15- Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (termin złożenia 28.02),
MZ-11- Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (termin złożenia 15.03),
MZ-12- Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej (termin złożenia 01.04).

Więcej o raportach...

 

[07.01.2013] mMedica Standard za 0 złotych na cały rok.

W ramach specjalnego programu marketingowego udostępniamy bezpłatną wersję mMedica Standard. Ze względu na pilotażowy charakter przedsięwzięcia, wersja bezpłatna może być udostępniona wyłącznie lekarzom i jednostkom służby zdrowia, realizującym świadczenia POZ. Wersję bezpłatną można zamawiać w formie przedłużenia lub zakupu nowej licencji. Szczegółowe informacje o bezpłatnej wersji mMedica i sposobie jej zamawiania dostępne są w Centrum Zarządzania Licencjami mMedica przy składaniu zamówienia. Należy w tym celu kliknąć w link „Instrukcja zamawiania bezpłatnej wersji mMedica Standard.” umieszczony na ekranie zamówienia w sekcji Cennik.

 

[03.01.2013] Obsługa umów elektronicznych w wersji 3.4.

W dniu 03.01.2013 zostanie opublikowana wersja 3.2.7. aplikacji mMedica, w której zostanie udostępniona funkcjonalność importu umów elektronicznych w wersji 3.4.

 

[01.01.2013] eWUŚ - automatyczne pobieranie statusu ubezpieczenia.

W dniu 03.01.2013 planujemy wydanie mMedica zawierające dodatkowe funkcje usprawniające korzystanie z eWUŚ:

 • Automatyczne pobranie statusu ubezpieczenia w momencie zatwierdzania rozliczenia wizyty, której realizacja wypada w dniu bieżącym.
 • Automatyczne pobranie statusu ubezpieczenia podczas rejestracji wizyty.
 • Zbiorcze pobranie statusu ubezpieczenia pacjentów zaplanowanych na bieżący dzień oraz pacjentów hospitalizowanych.

Czytaj więcej...

 

[21.12.2012] Godziny pracy infolinii w dniu 24.12.2012 r.

Informujemy, że w poniedziałek 24 grudnia 2012 r. – w Wigilię Bożego Narodzenia – Infolinia mMedica będzie czynna w godzinach od 8:00 do 13:00.

 

[06.12.2012] Uwaga! Duża aktualizacja mMedica. Zmiana sposobu aktualizacji.

W dniu 06.12.2012 r. udostępniono aktualizację mMedica, zawierającą m.in. funkcje związane z obsługą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz sprawdzaniem statusu ubezpieczenia w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). W przypadku dużych baz danych należy wpierw użyć specjalnego programu do wstępnej aktualizacji.

Czytaj więcej...

 

[06.12.2012] Wydruk recept w woj. śląskim od dnia 01.01.2013 r.

Informujemy, że aplikacja mMedica do końca roku 2012 będzie umożliwiała wydruk recept w woj. śląskim z wykorzystaniem:

a) karty pacjenta (KUZ),
b) 20-to cyfrowej puli unikalnych numerów recept.

Czytaj więcej...

 

[27.11.2012] Świadczenia komercyjne - ułatwienia dla praktyk indywidualnych i przychodni.

Wysoka jakość obsługi, skrócenie czasu poświęcanego na rejestrację i rozliczanie wizyty, zapewnienie pacjentowi komfortu i wygody to elementy szczególnie ważne dla lekarzy i przychodni świadczących usługi komercyjne.

Czytaj więcej...

 

[20.11.2012] Korzystanie z systemu eWUŚ z użyciem mMedica.

Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronach NFZ, od 1 stycznia 2013 roku możliwa będzie elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców. Funkcjonalność ta udostępniona będzie przez system o nazwie eWUŚ.

Czytaj więcej...

 

[02.11.2012] Aktualizacja bazy leków Pharmindex

Informujemy, że w sekcji pobierania plików mMedica została zamieszczona aktualizacja bazy leków Pharmindex, opracowana na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r.

 

[06.10.2012] Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w mMedica.

Obsługa wizyty pacjenta przy pomocy mMedica bez EDM nie różni się specjalnie od obsługi wizyty z wykorzystaniem mMedica z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną. Dokumenty elektroniczne są tworzone automatycznie i tak samo zostają zabezpieczone i zapisane.

Czytaj więcej...

 

[04.10.2012] Witryny mMedica oraz infolinia niedostępne w dniu 05.10.2012 r.

W związku z zaplanowanymi na dzień 05.10.2012 r. pracami modernizacyjnymi zasilania energetycznego, usługa infolinii oraz strony internetowe:

 • witryna produktowa mMedica (mmedica.asseco.pl),
 • Centrum Zarządzania Licencjami mMedica (mmedica-licencje.asseco.pl),
 • Centrum Serwisowe (mmedica-serwis.asseco.pl).

będą niedostępne w godzinach 8:00 - 12:00. Za utrudnienia przepraszamy

 

[12.09.2012] Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica.

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania związane z podnoszeniem jakości.

Wypełnij ankietę...

 

[03.09.2012] Aktualizacja bazy leków Pharmindex

Informujemy, że w sekcji pobierania plików mMedica została zamieszczona aktualizacja bazy leków Pharmindex, opracowana na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 wrzesnia 2012 r.

 

[11.07.2012] Witryny mMedica niedostępne w dniu 14.07.2012 r.

W związku z zaplanowanymi na dzień 14.07.2012 r. pracami modernizacyjnymi zasilania energetycznego, strony internetowe:
        - witryna produktowa mMedica (mmedica.asseco.pl)
        - Centrum Zarządzania Licencjami mMedica (mmedica-licencje.asseco.pl)
        - Centrum Serwisowe (mmedica-serwis.asseco.pl)
będą niedostępne w godzinach 8:00 - 19:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

[29.06.2012] Aktualizacja bazy leków Pharmindex

Informujemy, że w sekcji pobierania plików mMedica została zamieszczona aktualizacja bazy leków Pharmindex, opracowana na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2012 r.

 

[29.06.2012] Witryny mMedica niedostępne w dniach 29-30.06.2012 r.

W związku z zaplanowanymi na dzień 30.06.2012 r. pracami modernizacyjnymi zasilania energetycznego, strony internetowe:
        witryna produktowa mMedica (mmedica.asseco.pl)
        Centrum Zarządzania Licencjami mMedica(mmedica-licencje.asseco.pl)
        Centrum Serwisowe (mmedica-serwis.asseco.pl)
będą niedostępne przez dobę począwszy od dnia 29.06.2012 r. godz. 19:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

[28.06.2012] Recepty w województwie śląskim.

W związku z opublikowanym przez NFZ w dniu 11 czerwca 2012 r. Komunikatem nr 105/2012, dotyczącym numerowania recept, przypominamy, że funkcje drukowania recept są dostępne w wersjach mMedica: PS+, Standard, i Standard+. Aby ułatwić Państwu przejście na nowy system drukowania recept, wszystkim użytkownikom mMedica, którzy mają umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, a nie dysponują ww wersjami mMedica, udostępniamy bezpłatnie funkcjonalność pełnego wydruku recept na okres do 31 sierpnia 2012 r.

Czytaj więcej...

 

[06.06.2012] Tańsza mMedica dla członków dolnośląskich związków zrzeszonych w Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Na mocy porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Asseco a Związkiem, wszyscy członkowie Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska oraz Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, mogą kupować licencje mMedica po obniżonych cenach. Szczegółowe informacje dostępne są w biurach Związku oraz na stronach internetowych www.pracodawcyzdrowia.pl oraz www.rodzinni.pl (w zakładce: Grupa zakupowa - oprogramowanie medyczne).

 

[17.05.2012] Przygotowanie do wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) – wstęp

Uproszczenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej otwiera drzwi do wdrożenia EDM w każdej placówce medycznej. Funkcjonalność elektronicznej dokumentacji medycznej w mMedica zapewnia swobodę przy wyborze rozwiązania - od najprostszych wersji bez stosowania podpisu elektronicznego po zaawansowane systemy zabezpieczone kwalifikowanym podpisem.

Czytaj więcej...

 

[04.05.2012] Aktualizacja bazy leków Pharmindex

Informujemy, że w sekcji pobierania została zamieszczona aktualizacja bazy leków Pharmindex, opracowana na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25.04.2012 r. w sprawie uzupełnienia wykazu leków.

 

[06.03.2012] Aktualizacja bazy leków Pharmindex

W związku z opublikowaniem przez MZ nowej listy refundacyjnej w dniu jutrzejszym (07.03.2012 r.) ukaże się aktualizacja bazy leków Pharmindex wraz z aktualizacją aplikacji mMedica do wersji 3.1.6. Aktualizacja aplikacji jest niezbędna ze względu na zmianę sposobu określania przez MZ wskazań wymaganych do refundacji leków.

 

[20.01.2012] Nowe wzory recept dostępne w mMedica. Jak stosować właściwy wzór recepty?

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie recept lekarskich, w programie mMedica są dostępne dwa wzory recept - zgodnie z postanowieniami rozporządzenia.

Czytaj więcej...

 

[20.01.2012] Moduł sprawozdań MZ/GUS 2011 już dostępny!

W wersji 3.1.2. aplikacji mMedica zaktualizowano istniejące sprawozdania dostępne w module "Dane do sprawozdań MZ/GUS". Dodatkowo rozszerzono listę sprawozdań o 2 nowe sprawozdania, tj. MZ-19 i ZD-4. Ponadto, dla sprawozdań MZ-15 i MZ-19 przygotowano raporty wspomagające o nazwach MZ-15P i MZ-19P.

Czytaj więcej...

 

[12.01.2012] Aktualizacja modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS".

W najbliższym wydaniu mMedica, planowanym do opublikowania w terminie 19.01.2012 r., zostaną zaktualizowane następujące raporty występujące w module "Dane do sprawozdań MZ/GUS":

MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (termin złożenia 28.02),
MZ-13 - sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc (termin złożenia 28.02),
MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (termin złożenia 31.01),
MZ-29A - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego (termin złożenia 31.01),
ZD-3 - sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 28.01).
Ponadto w ww wersji aplikacji zostaną dodane nowe raporty:
ZD-4 - sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego (termin złożenia 22.01),
MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego (termin złożenia 31.01).

W kolejnym wydaniu aplikacji, planowanym na dzień 16.02.2012 r., zostanie zaktualizowany dotychczasowy raport:

MZ-12 - sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej (termin złożenia 15.04)
oraz udostępniony nowy raport:
MZ-14 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej (termin złożenia 28.02).

 

[30.12.2011] Nowe recepty 2012

Informujemy Państwa, że wprowadzenie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich nie powoduje istotnych zmian w sposobie korzystania z funkcji wystawiania recept programu mMedica. Nowa wersja aplikacji 3.1.0 z dnia 31.12.2011 r., zawiera zmodyfikowany system obsługi recept uwzględniający wymogi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie recept lekarskich.

Czytaj więcej...

 

[30.12.2011] mMedica 2012. Nowe funkcje, aktualny cennik i podsumowanie mijającego roku.

Nowy rok rozpoczniemy od zmian w systemie wystawiania recept. Jednak głównym zagadnieniem na którym będziemy się koncentrowali w roku 2012, są przygotowania do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Poza dedykowanymi funkcjami służącymi obsłudze samej dokumentacji, wprowadzimy kolejne modyfikacje przyspieszające obsługę programu i ułatwiające wpisywanie danych.

Czytaj więcej...

 

[28.10.2011] Aktualizacja serwera bazy danych PostgreSQL.

W związku z potrzebą aktualizacji oprogramowania zarządzającego bazą danych systemu mMedica (PostgreSQL) do nowszej wersji oraz umożliwienia Państwu automatycznej instalacji naszej aplikacji w systemach Windows Vista oraz Windows 7, planujemy opublikować na przełomie listopada i grudnia br. nowy instalator mMedica (w. 3.0.0), który dokona przeniesienia danych do nowej bazy. Zanim to jednak nastąpi, pod koniec pierwszej dekady listopada opublikujemy nową wersję aplikacji (2.5.8.), która w trakcie instalacji będzie weryfikowała spójność danych w Państwa bazach, pod kątem możliwości przeprowadzenia aktualizacji bazy danych przy okazji kolejnego wydania. W trakcie tej weryfikacji mogą pojawić się komunikaty o błędach, świadczące o niespójności danych w bazie aplikacji. W przypadku, gdy takie komunikaty się pojawią, prosimy o kontakt z naszą infolinią, celem podjęcia działań zmierzających do przywrócenia integralności danych w Państwa bazach.

 

[22.10.2011] Zmiana adresów stron związanych z mMedica.

W związku z porządkowaniem sposobu adresowania stron internetowych, dotyczących systemu mMedica, wprowadzamy - jako podstawowe - następujące adresy:

mmedica.asseco.pl - witryna produktowa (obecnie wyświetlana)
mmedica-licencje.asseco.pl - Centrum Zarządzania Licencjami mMedica (do CZLmM można również przejść poprzez wybór pozycji "Licencje" z menu witryny znajdującego się powyżej na stronie).
mmedica-serwis.asseco.pl - Centrum Serwisowe mMedica (do systemu obsługi zgłoszeń serwisowych można również przejść poprzez wybór pozycji "Serwis" z menu witryny znajdującego się powyżej na stronie).

Dla zachowania kompatybilności, dotychczas stosowane adresy będą w najbliższym czasie automatycznie przekierowywać użytkowników na właściwe strony.

 

[30.09.2011] Bezpłatna kontrola interakcji leków dla użytkowników mMedica.

W odpowiedzi na liczne prośby pojawiające się z Państwa strony, miło jest nam poinformować, że od początku października 2011 r. umożliwiamy Państwu zamówienie za 0 zł modułu Interakcje Leków Pharmindex. Każdy użytkownik mMedica, który w okresie od 1 października do 15 listopada 2011 r. doda do swojego systemu ww. moduł będzie mógł bez ograniczeń, przez cały okres ważności obecnie posiadanej licencji, korzystać z jego funkcjonalności i sprawdzać przydatność m.in. w trakcie wystawiania recept, a także wdrażania lub zmiany terapii.Przypominamy jednocześnie, że aby korzystać z funkcji kontroli interakcji należy posiadać moduł Baza Leków Pharmindex.

Zamów bezpłatnie moduł Interakcje Leków.

 

[30.09.2011] Biblioteka Świadczeniodawcy - nowa seria poradników na temat obowiązujących przepisów i ich praktycznego stosowania.

Aktualne przepisy dotyczące rozliczeń z NFZ w prostej i czytelnej formie, uzupełnione przykładami praktycznych zastosowań w programie mMedica.

Wydawnictwo Medicomp inauguruje nowy cykl wydawniczy pod wspólnym tytułem „Biblioteka Świadczeniodawcy” . Pierwszy poradnik z tego cyklu ukaże się już w październiku i będzie zatytułowany „Kolejki oczekujących”.

Więcej informacji …

 

[26.07.2011] Bezpłatne licencje na moduł Menedżer eksportów dla użytkowników wersji PS+ i Standard+.

Przy zamówieniu modułu Menedżer eksportów w terminie od 27 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r., otrzymają Państwo bezpłatną licencje na ten moduł, obejmującą cały okres ważności obecnie posiadanej licencji.

Od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. będzie obowiązywała oferta specjalna na moduł Menedżer eksportów. W ramach tej oferty moduł będzie dostępny w cenie 40 PLN netto za stanowisko.

Zamów moduł Menedżer Eksportów.

Opis modułu Menedżer Eksportów.

 

[18.07.2011] Ekspresowe szkolenie w zakresie rozliczeń AOS z wykorzystaniem grupera JGP.

Maksymalna ilość wiedzy w stosunkowo krótkim czasie dzięki skutecznej metodzie zdalnych szkoleń.

W dniach 27 i 28 lipca 2011r odbędą się szkolenia w zakresie wykorzystania mMedica do rozliczeń AOS z użyciem gupera JGP. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy posiadać komputer z podłączeniem do Internetu.

Więcej informacji, zapisy i agenda …

 

[12.07.2011] Menedżer Eksportów - moduł ułatwiający wysyłanie sprawozdań już dostępny!

W okresie od 12.07.2011 r. do 31.08.2011 r. moduł Menedżera eksportów jest dostępny bezpłatnie dla użytkowników wszystkich wersji mMedica. Aby korzystać z modułu należy zainstalować najnowszą aktualizację aplikacji i moduł zostanie uaktywniony automatycznie.

Od dnia 1 września 2011 r. funkcjonalność będzie dostępna w ramach dodatkowego modułu zamawianego do wersji mMedica PS+ i Standard+.

Opis modułu Menedżer Eksportów

 

[08.07.2011] Wydruk numeru umowy na kuponach-receptach w województwie śląskim.

W związku z komunikatem NFZ dotyczącym dodatkowego wymogu zamieszczania na kuponach numeru umowy przypominamy, że funkcja drukowania numeru umowy jest dostępna od zeszłego roku w wersjach mMedica PS+, Standard, i Standard+, w ramach pakietu funkcji „Rozszerzony wydruk recept”.

UWAGA!
Funkcje rozszerzonego wydruku kuponów-recept nie są dostępne w wersji PS i co za tym idzie w wersji PS nie jest dostępna funkcja wydruku numeru umowy.
Więcej informacji o funkcjach wydruku kuponów-recept dostępnych w poszczególnych wersjach znajduje się w naszym komunikacie z dnia 28 sierpnia 2010 r. (Aktualności -> Archiwum).
Szczegółowa treść archiwalnego komunikatu: http://www.mmedica.asseco.pl/tabid/183/Default.aspx

 

[07.07.2011] Dodatkowe terminy szkoleń JGP w AOS – Katowice, Kraków, Wrocław.

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami JGP zostaną przeprowadzone dodatkowe szkolenia w następujących miastach: Katowice - 19.07.2011, Kraków - 21.07.2011, Wrocław - 26.07.2011 .

Zapisy i agenda …

 

[06.07.2011] mMedica na netbookach już dostępna.

Wszystkim użytkownikom mMedica udostępniamy moduł Alternatywne Interfejsy umożliwiający korzystanie z mMedica na netbookach wyposażonych w ekrany o niższej rozdzielczości. Do końca roku 2011 moduł będzie dostępny bezpłatnie.

Czytaj więcej...

 

[06.07.2011] Uproszczone wysyłanie sprawozdań do NFZ.

Menedżer eksportów, to rozszerzenie mMedica przyspieszające i automatyzujące czynności związane z przesyłaniem danych do NFZ. Takie funkcje jak: sekwencyjne uruchamianie wielu eksportów, możliwość wyłączenia kopi bezpieczeństwa podczas eksportu czy planowanie automatycznego uruchamiania eksportów i importów, znacznie skracają czas potrzebny na wykonanie tych operacji. Zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonych danych ułatwiają automatycznie uruchamiane składowania bazy danych bezpośrednio na serwerze zgodnie z ustalonym terminarzem.

Więcej informacji o funkcjach i warunkach oferty w kolejnym komunikacie.

 

[01.07.2011] Szkolenia JGP mMedica 2011 dla świadczeniodawców AOS z woj. łódzkiego – 8 i 9 lipca

W dniach 8 i 9 lipca 2011r odbędą się w Łodzi szkolenia dedykowane dla Świadczeniodawców z tego województwa. Tematyka szkolenia obejmuje najnowsze zmiany w zakresie realizacji i rozliczania świadczeń, związane z wprowadzeniem JGP w AOS.

Zapisy i agenda …

 

[30.06.2011] Publikacja nowej wersji aplikacji mMedica do rozliczeń JGP w AOS.

Aplikacja mMedica uwzględniająca wytyczne zarządzenia Prezesa NFZ nr 29/2011/DOZ, określającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zostanie opublikowana w pierwszej połowie lipca br.

Czytaj więcej...

 

[01.06.2011] Oferta specjalna na moduł Interakcje leków Pharmindex.

W sklepie mMedica mogą Państwo zamawiać moduł Interakcje leków Pharmindex w specjalnej cenie 150 zł netto za stanowisko. Pakiet modułów Baza leków Pharmindex oraz Interakcje leków Pharmindex będzie dostępny w cenie 220 zł netto za stanowisko od dnia 7 czerwca 2011 r. Oferta obowiązuje do dnia 31 lipca 2011 r. Moduł Interakcje leków Pharmindex funkcjonuje w oparciu o moduł Baza leków Pharmindex, dlatego, aby skorzystać z funkcji kontroli interakcji, należy posiadać zarówno moduł Interakcje leków Pharmindex, jak i moduł Baza leków Pharmindex.

Więcej informacji na temat modułu Interakcje leków Pharmindex.

 

[26.05.2011] Kontrola interakcji leków w mMedica.

Moduł Interakcje Pharmindex, to narzędzie skutecznie wspierające pracę lekarza poprzez zastosowanie nowego systemu kontroli interakcji pomiędzy lekami, który działa również trakcie wystawiania recept. Bieżąca kontrola interakcji wydatnie wpływa na podniesienie jakości terapii i ułatwia jej zmianę.

Czytaj więcej...

 

[22.05.2011] Interakcje leków – już wkrótce specjalna oferta w sklepie mMedica.

Dzięki rozwijaniu współpracy pomiędzy producentami systemu mMedica i Bazy Leków Pharmindex, stworzyliśmy wspólnie kolejne narzędzie wspierające pracę lekarzy. Prosty i skuteczny system kontroli interakcji pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa terapii i ułatwia szybką jej zmianę w razie konieczności. Od dnia 1 czerwca umożliwimy Państwu zamawianie na promocyjnych warunkach, modułu Interakcje Leków Pharmindex.
W następnych komunikatach opublikujemy bardziej szczegółowe informacje dotyczące funkcji nowego modułu oraz warunków oferty specjalnej.

 

[11.05.2011] Kasy i drukarki fiskalne Elzab w sklepie mMedica.

Udostępniamy Państwu możliwość zamawiania bezpośrednio w sklepie mMedica, kas i drukarek kolejnego producenta sprzętu fiskalnego – firmy Elzab. Zamówienia na sprzęt fiskalny składa się podobnie jak zamówienia na licencje mMedica.

Czytaj więcej...

 

[28.04.2011] Moduł Komercyjny dla użytkowników wersji PS i PS+.

Użytkownikom mMedica PS i PS+ udostępniamy dedykowaną wersję Modułu Komercyjnego uzupełnioną o funkcjonalność Rejestracji. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest rejestrowanie i rozliczanie świadczeń komercyjnych przy użyciu wersji mMedica nieposiadających funkcji obsługi wizyt.

Czytaj więcej…

 

[01.04.2011] Specjalna oferta na Moduł Komercyjny mMedica.

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. rozpoczynamy przedsprzedaż Modułu Komercyjnego mMedica. W ramach przedsprzedaży można zamówić moduł w cenie 80 zł netto za pierwsze stanowisko i 40 zł netto za każde kolejne stanowisko. Aktualizacja aplikacji mMedica zawierająca funkcjonalność Modułu Komercyjnego zostanie udostępniona w drugiej połowie kwietnia.

Czytaj więcej…

 

[01.04.2011] Drukarki i kasy fiskalne w sklepie mMedica.

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. udostępniamy Państwu możliwość zamawiania drukarek i kas fiskalnych bezpośrednio w sklepie mMedica. Zamówienia na sprzęt fiskalny składa się podobnie jak zamówienia na licencje mMedica.

Czytaj więcej…

 

[01.04.2011] Obsługa świadczeń komercyjnych w mMedica.

Obsługa świadczeń finansowanych przez pacjentów lub finansowanych na podstawie umów komercyjnych jest realizowana w mMedica przy wykorzystaniu Modułu Komercyjnego. Moduł ten zawiera podstawowe funkcje rejestrowania oraz rozliczania świadczeń komercyjnych umożliwiające wydruk rachunków, faktur VAT oraz paragonów fiskalnych.

[24.03.2011] mMedica i drukarki fiskalne.

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie obowiązku fiskalnego dla lekarzy i jednostek służby zdrowia świadczących usługi medyczne, udostępniamy program mMedica z zaimplementowanymi funkcjami obsługi drukarek fiskalnych.

Czytaj więcej…

 

[18.03.2011] Informacje dotyczące systemów płatnika.

Informujemy, że pracownicy Infolinii mMedica nie posiadają szczegółowych informacji dotyczących sposobu działania systemów sprawozdawczo-rozliczeniowych płatnika (Portal Świadczeniodawcy, SZOI), a co za tym idzie, nie realizują wsparcia w zakresie działania  tych systemów. W szczególności nie udzielają informacji w jaki sposób w systemach informatycznych płatnika należy dokonywać modyfikacji danych. Z problemami dotyczącymi użytkowania tych systemów należy zwracać się bezpośrednio do płatnika.

Szczegółowe instrukcje dotyczące  obsługi systemów sprawozdawczo-rozliczeniowych płatnika zostały zamieszczone na stronach  lokalnych OWNFZ. Przykładowe lokalizacje takich instrukcji znajdują się pod poniższymi linkami:

Portal Świadczeniodawcy:
Instrukcje obsługi Portalu Świadczeniodawcy zostały udostępnione przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia:
a) System obsługi Potencjału Świadczeniodawcy znajduje się pod adresem: http://www.nfz-opole.pl/Portal/System_Obslugi_Potencjalu.pdf
b)  Dokumentacja związana z wprowadzeniem od 1 stycznia 2011 r. nowego modelu rozliczeń oraz likwidacją komunikatu II fazy znajduje się pod adresem:  http://www.nfz-opole.pl/Swiadczeniodawcy/Kom_20110131_lgz.pdf

Portal SZOI:
Instrukcja obsługi Portalu SZOI została udostępniona przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i znajduje się   pod adresem: http://www.nfz-bydgoszcz.pl/p/ksswd/instrukcja_szoi.pdf

 

[14.03.2011] e-Recepta w mMedica.

W związku z przygotowaniami do współpracy mMedica z systemem e-Recepta planujemy wprowadzenie dodatkowych funkcji obsługujących wymianę danych z systemami obsługującymi elektroniczne recepty.  Podstawowy zakres wymiany danych obejmuje przekazywanie wystawionych w mMedica recept do systemu e-Recepta, pobieranie informacji o realizacji recepty, pobieranie puli recept. Funkcje dodatkowe w ramach udostępnionej za pośrednictwem mMedica webowej aplikacji e-Recepta pozwolą na prezentację informacji z Internetowej Kartoteki Pacjenta,  w tym historię leczenia pacjenta, wykupione leki, itp. oraz na korzystanie z tzw. Poradnika Terapeutycznego. Projekt rozszerzeń mMedica został oparty na koncepcji opublikowanej przez CSIOZ.

 

[14.02.2011] Zamykanie sprawozdań i rozwiązywanie bieżących problemów z rozliczeniami w województwie Łódzkim – szkolenie dla użytkowników mMedica.

W dniu 19 lutego 2011r odbędzie się w Łodzi szkolenie dedykowane dla Świadczeniodawców z tego województwa. Tematyka szkolenia obejmuje najnowsze zmiany w rozliczeniach oraz zagadnienia związane z zamykaniem sprawozdań i rozwiązywaniem bieżących problemów z rozliczeniami. Na szkoleniu zostaną również omówione nowe mechanizmy programu mMedica ułatwiające ewidencjonowanie świadczeń.

Zapisy i agenda…

 

[03.02.2011] Sprawozdania Finansowe w mMedica 2.5.1.

Wraz z eliminacją drugiej fazy rozliczeń świadczeniodawcy z płatnikiem została wyłączona funkcjonalność generowania Sprawozdań Finansowych na rok 2011, które były zasilane przez dane przesyłane w zlikwidowanym obecnie komunikacie P_RSW. Ponieważ niektóre OW NFZ nadal wymagają tego dokumentu, trwają prace nad przygotowaniem funkcjonalności Sprawozdań Finansowych na rok 2011, tworzonych na podstawie plików R_UMX, generowanych przez świadczeniodawcę na Portalu Świadczeniodawcy. Funkcjonalność Sprawozdań Finansowych zostanie opublikowana w najbliższej wersji aplikacji mMedica 2.5.1.

[26.01.2011] Zmiana daty wydania wersji.

W związku z zaplanowanym na dzień 27.01.2011 r. spotkaniem w Centrali NFZ z przedstawicielami producentów oprogramowania w sprawie zmian w komunikatach XML obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku, wydanie aplikacji mMedica z zaimplementowanymi zmianami dotyczącymi rozliczeń w 2011 r. zostaje przesunięte na dzień 31.01.2011 r.

[17.01.2011] Moduł sprawozdań MZ/GUS 2010 już dostępny!

Jak co roku, w styczniu udostępniamy Państwu rozbudowany i zaktualizowany moduł „Dane do sprawozdań MZ/GUS". Najważniejsze zmiany obejmują usprawnienie i przyspieszenie procesu tworzenia rocznych sprawozdań statystycznych oraz dodatkowe raporty MZ-13 i MZ-14.

Czytaj więcej…

 

[17.01.2011] Jak dostosować program mMedica do indywidualnych wymagań?

Określanie pozycji preferowanych dla wszystkich słowników, ustalanie zakresu prezentowanych danych pacjenta i definiowanie skrótów klawiszowych, to tylko podstawowe możliwości nowej funkcji programu mMedica. Użycie Modułu Personalizacyjnego ułatwia i przyspiesza pracę oraz zwiększa wygodę korzystania z mMedica.

Czytaj więcej…

 

[10.01.2011] Planowane aktualizacje mMedica w styczniu 2011.

17 stycznia - aktualizacja modułu "Dane do sprawozdań rocznych MZ/GUS" służąca do przygotowania danych do sprawozdań MZ/GUS za rok 2010, sporządzanych na początku roku 2011. Oprócz uaktualnienia dotyczącego dotychczasowych formularzy (patrz opis), moduł zawierać będzie dwie nowe funkcjonalności, polegające na przygotowaniu danych do formularzy:
    MZ-13 - sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc,
    MZ-14 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno wenerologicznej.
27 stycznia – aktualizacja systemu rozliczeń obowiązującego od stycznia 2011, zawierająca m. in. obsługę eksportu rozliczeń z pominięciem II fazy oraz obsługę grupera JGP dla rehabilitacji.

[29.12.2010] Nowy gabinet – nowe możliwości.

W gabinecie połączyliśmy nowoczesne rozwiązania z tradycyjnie skutecznym i sprawdzonym systemem mMedica. Pogodziliśmy bogactwo funkcji z wygodą obsługi. W ten sposób powstał pakiet narzędzi pozwalających na proste i szybkie prowadzenie kompletnej kartoteki pacjenta.

Czytaj więcej...

 

[29.12.2010] mMedica 2011. Nowe funkcje, aktualny cennik i podsumowanie mijającego roku.

Zaplanowaliśmy wprowadzenie w aplikacji mMedica wielu nowych funkcji i modułów, które będziemy sukcesywnie udostępniać w 2011 roku. Najważniejsze z nich dotyczyć będą obszaru obsługi pacjenta (nowy terminarz), usprawnienia systemu raportowania oraz obsługi urządzeń fiskalnych i pacjentów komercyjnych.

Czytaj więcej...

 

[06.12.2010] Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica.

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania związane z podnoszeniem jakości.

Wypełnij ankietę…

 

[12.11.2010] Nowy gabinet jest już dostępny dla wszystkich użytkowników wersji Standard i Standard+.

Aktualna wersja mMedica zawiera całkowicie zmodernizowany Gabinet wraz z pakietem funkcji rozszerzających możliwości programu. Poza zmianą wyglądu i sposobu obsługi, wprowadziliśmy do Gabinetu mMedica szereg dodatkowych funkcji usprawniających i przyspieszających pracę.

Czytaj więcej...

 

[09.11.2010] Zbiorcze wysyłanie deklaracji POZ z wielu placówek i skrócona procedura aktualizacji do wersji mMedica +.

Przed wykonaniem zbiorczego eksportu wymagane jest przeniesienie deklaracji ze wszystkich placówek zgodnie z instrukcją opublikowaną w sekcji FAQ pod tytułem "Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczeń po zmianie wersji komunikatów wykorzystywanych do komunikacji z systemami płatnika" w punkcie 11."Instrukcja przenoszenia deklaracji"

Funkcja automatycznego przenoszenia deklaracji jest dostępna tylko w wersjach PS+ i Standard+. Funkcja importu deklaracji z samodzielnie przygotowanych plików jest dostępna we wszystkich wersjach mMedica.

W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące konieczności wykorzystania funkcji automatycznego przenoszenia deklaracji, udostępniamy skróconą procedurę zamawiania aktualizacji mMedica. Wystarczy złożyć zamówienie w Centrum Zarządzania Licencjami mMedica oraz przesłać emailem na adres: czl@asseco.pl kopię polecenia przelewu złożonego w swoim banku. Po otrzymaniu emaila niezwłocznie dokonamy aktywacji licencji, niezależnie od stanu realizacji przelewu przez bank.

Licencja na aktualizację zostanie aktywowana w tym samym dniu roboczym jeżeli mail dotrze do godziny 14:00. Jeżeli mail dotrze po godzinie 14:00 lub w dniu wolnym od pracy, licencja zostanie aktywowana do godziny 10:00 następnego dnia roboczego.

Przyspieszona procedura realizacji zamówień obowiązuje do dnia 17 listopada 2010 włącznie.

 

[09.11.2010] Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia błędów przy wysyłce sprawozdań.

W sekcji FAQ pod tytułem „Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczeń po zmianie wersji komunikatów wykorzystywanych do komunikacji z systemami płatnika” opublikowane zostały instrukcje postępowania przy wysyłaniu sprawozdań po zmianie wersji komunikatów, dotyczące następujących przypadków:

- do OWNFZ nie dochodzą paczki eksportów
- przekroczenie limitów wykonania
- eksport deklaracji POZ od miesiąca listopada 2010
- zbiorcze uzupełnianie identyfikatorów komórek organizacyjnych (Komunikat: „Błędny identyfikator komórki organizacyjnej”).
- przygotowanie korekt dla POZ
- przygotowanie korekt wg szablonów do rachunków podstawowych
- zbiorcze uzupełnienie wyróżnika sesji
- zbiorczy eksport deklaracji POZ z wielu placówek

Pod punktem 11., zatytułowanym „Instrukcja przenoszenia deklaracji” umieszczono instrukcję dotyczącą zbiorczego eksportu deklaracji POZ z wielu placówek, która opisuje dwa sposoby przenoszenia deklaracji: automatyczny (dostępny tylko w wersji PS+ i Standard+), oraz półautomatyczny – dostępny we wszystkich wersjach mMedica.

 

[06.10.2010] Innowacyjny system szkoleń w zakresie programu mMedica i rozliczania z NFZ.

Wygoda, elastyczność, dopasowanie do indywidualnych potrzeb – to tylko niektóre cechy nowego systemu nabywania, uzupełniania i rozszerzania wiedzy. Samodzielnie decydujesz o miejscu, terminie, tematyce i sposobie prowadzenia zajęć.
Firma Biobyte – Srebrny Partner mMedica - proponuje system szkoleń, którego program obejmuje zarówno obsługę programu mMedica jak również zagadnienia związane z prowadzeniem rozliczeń. Szkolenia są prowadzone zdalnie w systemie e-learning.

Czytaj więcej...

 

[06.10.2010] mMedica PLUS dla członków Porozumienia Podkarpackiego.

W wyniku ustaleń pomiędzy PP-ŁZPOZ a ASSECO, członkom Porozumienia Podkarpackiego udostępniliśmy specjalną ofertę na rozszerzenie mMedica. Oferta dotyczy rozbudowy programu do wersji PS+ i Standard+. Szczegółowe informacje o warunkach oferty i sposobie zamawiania licencji można uzyskać w biurze Związku.

 

[20.09.2010] Jak sprawdzić Nowy Gabinet i pozostałe funkcje mMedica bez instalowania na własnym komputerze?

Udostępniamy Państwu unikalną możliwość praktycznego poznania Nowego Gabinetu oraz pozostałych zaawansowanych funkcji mMedica, bez instalowania programu na własnym komputerze. Wystarczy wejść na specjalnie przygotowaną w tym celu stronę internetową i rozpocząć pracę na najnowszej pilotażowej wersji mMedica.

Czytaj więcej...

 

[13.09.2010] Rozpoczynamy pilotaż nowego Gabinetu..

W połowie września wydajemy pilotażową wersję mMedica zawierającą nowy Gabinet. Wersja ta będzie dostępna u wybranych Partnerów mMedica.

Czytaj więcej...

 

[02.09.2010] Nowy Gabinet na szkoleniach mMedica.

Nowy Gabinet na szkoleniach mMedica.
W okresie od września od listopada odbędzie się cykl jedenastu szkoleń z obsługi programu mMedica, których tematyka obejmuje między innymi zmiany wprowadzone w nowej wersji gabinetu.

Czytaj więcej...

 

[28.08.2010] Wydruk recept w mMedica

W aktualnej wersji mMedica udostępniamy kolejne udoskonalenia dotyczące wystawiania i wydruku recept. Rozbudowaliśmy możliwości konfiguracji zawartości recepty oraz udostępniliśmy wybrane funkcje wydruku recept w wersji PS+.

Czytaj więcej...

 

[13.08.2010] mMedica Plus (+) dla członków Porozumienia Zielonogórskiego zrzeszonych w ŁZPOZ.

W wyniku negocjacji przeprowadzonych przez Zarząd PŁ-ŁZPOZ z Asseco Poland, członkom Porozumienia Łódzkiego udostępniliśmy specjalną ofertę na rozszerzenie mMedica. Oferta dotyczy rozbudowy programu do wersji PS+ i Standard+. Szczegółowe informacje o warunkach oferty i sposobie zamawiania licencji można uzyskać w biurze Związku.

 

[13.08.2010] mMedica przez Internet wystartowała !

Usługa jest obecnie bezpłatna i dostępna dla szerokiej rzeszy zainteresowanych prostym i wygodnym sposobem korzystania z mMedica. Już teraz osobiście możesz się przekonać dlaczego nowy sposób pracy z mMedica wzbudza tak duże zainteresowanie.

Czytaj więcej...

 

[22.07.2010] Nowe recepty w mMedica na terenie Śląskiego OW NFZ.

W związku z ostatnimi zmianami wymagań wprowadzonymi na terenie objętym działaniem Śląskiego OW NFZ, dotyczącymi recept lekarskich, przygotowaliśmy w mMedica nowe wzory oraz rozszerzenia ułatwiające drukowanie zarówno spersonalizowanych recept wypełnionych (zawierających leki), jak i pustych, na których leki będą wypisywane ręcznie.

Czytaj więcej...

 

[09.07.2010] Nowe oblicze mMedica - Nowy Gabinet

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowaliśmy dla Państwa przebudowany gabinet z nowym systemem obsługi wizyt. Zmiany i rozszerzenia dotyczą głównie podniesienia wygody pracy i skrócenia do minimum czasu poświęcanego na obsługę programu.
Nowy Gabinet to całkowicie nowe ekrany, szereg dodatkowych funkcji oraz bardzo prosta i szybka obsługa wizyty. Tworząc Nowy Gabinet połączyliśmy nowoczesne rozwiązania z tradycyjnie skutecznym i sprawdzonym systemem rozliczeń mMedica.

Czytaj więcej...

 

[09.07.2010] Nowe oblicze mMedica - mMedica przez Internet

Całkowicie nowe rozwiązanie stanowi internetowa wersja mMedica. Jest to jedna z najistotniejszych innowacji w dotychczasowej historii rozwoju programu. Korzystając z tej usługi można rzeczywiście skupić się na pracy i nie martwić się o sprawy techniczne, takie jak: aktualizacje, kopie bezpieczeństwa, awarie komputera itp.
mMedica przez Internet to ten sam wygląd, te same funkcje, ta sama mMedica …, ale dostępna przez Internet. Ciągła gotowość do pracy, podwyższone bezpieczeństwo i niezawodność, stała opieka serwisu – to tylko niektóre cechy tego rozwiązania.

Czytaj więcej...

 

[12.03.2010] Dla wystawiających rachunki/faktury/korekty

W związku z trudnościami, jakie napotykają świadczeniodawcy w rozliczaniu świadczeń, zwracamy uwagę na konieczność prawidłowego przygotowania w mMedica dokumentów księgowych służących do rozliczeń. Potwierdzamy, że wszystkie wymagania lokalnych oddziałów wojewódzkich NFZ w odniesieniu do dokumentów księgowych służących do rozliczeń między świadczeniodawcami a płatnikiem są możliwe do spełnienia, przy wykorzystaniu aplikacji mMedica.

W szczególności, aby prawidłowo wprowadzić do aplikacji dane dotyczące: …

Czytaj więcej...

 

[01.03.2010] Nowe szkolenia mMedica 2010

W marcu i kwietniu odbędzie się cykl szkoleń, których tematyka obejmuje między innymi najnowsze zmiany w rozliczeniach z NFZ oraz wykorzystanie nowych funkcjonalności mMedica.

Czytaj więcej...

 

[01.03.2010] Rozszerzamy zakres bezpłatnie udostępnianych funkcji mMedica

Przyłączając się do naszych działań, Partnerzy mMedica udostępniają Państwu bezpłatnie własne produkty rozszerzające możliwości programu mMedica.

Czytaj więcej...

 

[10.02.2010] Bezpłatny pakiet mMedica Standard+ w pełnej wersji już dostępny !

Wszystkim użytkownikom mMedica udostępniliśmy bezpłatne rozszerzenie posiadanego programu do najbogatszej funkcjonalnie wersji: Standard+. Ponadto pakiet rozszerzeń zawiera również moduły dodatkowe: Stomatologia, Raporty Pomocnicze i Baza leków Pharmindex.
Bezpłatną licencje na rozbudowę posiadanej wersji można zamawiać od teraz.

Czytaj więcej...

 

[01.02.2010] Bezpłatny pakiet mMedica Standard+ w pełnej wersji

Wszystkim użytkownikom mMedica udostępnimy bezpłatne rozszerzenie posiadanego programu do najbogatszej funkcjonalnie wersji: Standard+. Ponadto pakiet rozszerzeń zawierał będzie również moduły dodatkowe: Stomatologia, Raporty Pomocnicze i Baza leków Pharmindex.
Bezpłatną licencje na rozbudowę posiadanej wersji będzie można zamawiać od 10 lutego 2010.

Czytaj więcej...

 

[19.01.2010] Moduł Sprawozdań MZ/GUS już dostępny !

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w aktualnej wersji mMedica udostępniliśmy rozbudowany moduł „Dane do sprawozdań MZ/GUS". Najważniejsze zmiany obejmują usprawnienie i przyspieszenie procesu tworzenia rocznych sprawozdań statystycznych.

Czytaj więcej...

 

[06.01.2010] Fuzja Asseco Poland S.A. i ABG S.A.

W dniu 4 stycznia 2010 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował połączenie spółek Asseco Poland SA i ABG SA. Od tego dnia spółka powstała w wyniku połączenia będzie prowadzić działalność pod firmą Asseco Poland SA.

Czytaj więcej...

 

[22.12.2009] Najistotniejsze informacje na rok 2010

Z początkiem roku 2010 zaczną obowiązywać nowego zasady związane z przekazywaniem danych ewidencyjnych i rozliczeniowych, o których chcielibyśmy Państwa w skrócie poinformować. Zmiany te będą dotyczyć następujących zagadnień:

 • Świadczeniodawcy otrzymają nowe umowy w formacie UMX 3.1, których obsługa obecnie jest implementowana w aplikacji mMedica.
 • We wszystkich oddziałach NFZ i we wszystkich rodzajach świadczeń (z wyłączeniem uzdrowisk) będzie obowiązkowe przekazywanie danych w postaci Rachunku Refundacyjnego, w związku z czym w aplikacji mMedica pojawi się nowa funkcjonalność.
 • Świadczeniodawca przesyłając dane o kolejkach oczekujących będzie przekazywał informacje tylko o rzeczywistym czasie oczekiwania pacjenta (mechanizm pojawi się już w wersji 2.3.36).

 

[22.12.2009] mMedica – oprogramowanie otwarte na zewnętrzne rozszerzenia

Dodatkowe funkcje mMedica to nie tylko moduły i rozbudowane wersje oferowane przez nas – jako producenta tego oprogramowania. Otwarta polityka produktowa i ścisła współpraca z naszymi Partnerami przynosi wymierne efekty i dodatkowe korzyści dla naszych klientów. Już teraz mogą Państwo korzystać z rozszerzeń funkcjonalnych mMedica udostępnianych przez naszych Partnerów.

Czytaj więcej...

 

[22.12.2009] Rok 2010 z mMedica. Nowe funkcje i aktualny cennik.

Zaplanowaliśmy wprowadzenie w aplikacji mMedica wielu nowych funkcji i modułów, które będziemy sukcesywnie udostępniać w 2010 roku. Najważniejsze z nich dotyczyć będą obszaru obsługi pacjenta (terminarz, gabinet ...).

Aby umożliwić Państwu praktyczne zapoznanie się z nowymi funkcjami, udostępnimy wszystkim użytkownikom mMedica bezpłatne rozszerzenie posiadanej licencji do wersji Standard+, wraz z niektórymi modułami dodatkowymi. Rozszerzenie licencji będzie ograniczone czasowo.

Czytaj więcej...

 

[22.12.2009] Oferta specjalna dla członków Porozumienia Podkarpackiego

Na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy ABG S.A. a Porozumieniem Podkarpackim, członkowie związku mają prawo skorzystać ze specjalnej oferty na zakup programu mMedica.
Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w biurze związku.

 

[11.12.2009] Nowa wersja modułu „Dane do Sprawozdań Rocznych MZ/GUS”

W tym roku wprowadzamy znaczące zmiany w funkcjonalności modułu Sprawozdań MZ/GUS. Modyfikacje mają na celu ułatwienie i zdecydowane przyspieszenie przygotowania rocznych sprawozdań statystycznych.
Aktualizacja zostanie udostępniona w styczniu po opublikowaniu przez GUS i Ministerstwo Zdrowia aktualnych wzorów sprawozdań.

Czytaj więcej...

 

[30.10.2009] Nowe szkolenia mMedica

W listopadzie i grudniu odbędzie się cykl szkoleń, których tematyka obejmuje między innymi najnowsze zmiany w rozliczeniach z NFZ oraz wykorzystanie nowych funkcjonalności mMedica. Szkolenia będą organizowane w siedmiu miastach wojewódzkich (Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław, Opole, Gdynia, Łódź). Organizatorem szkoleń jest Autoryzowany Partner mMedica, firma MediComp.
Szczegóły dotyczące szkolenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.medicomp.com.pl.

Czytaj więcej...

 

[24.09.2009] Nowość dla Stomatologów - diagram zębowy w mMedica

Moduł mMedica Stomatologia to znacznie więcej niż sam diagram zębowy. To zaawansowane, a jednocześnie proste w użyciu narzędzie wspomagające pracę w gabinecie stomatologicznym. Pomaga gromadzić informacje o przebiegu leczenia pacjenta i automatycznie uzupełnia dane do rozliczeń.

Do końca roku 2009 roku moduł Stomatologia będzie dostępny dla wszystkich wersji mMedica w specjalnych cenach:

 • 150 zł netto za pierwsze stanowisko
 • 100 zł netto za kolejne stanowiska

 

Czytaj więcej...

 

 

[19.08.2009] Pharmindex i mMedica – dodatkowe korzyści dla lekarzy

W wyniku porozumienia producentów bazy leków Pharmindex i systemu mMedica, powstało kolejne rozwiązanie ułatwiające pracę lekarza. Stworzyliśmy dla Państwa narzędzie umożliwiające korzystanie z bazy leków Pharmindex bezpośrednio z programu mMedica. Teraz analizując dotychczasowy przebieg leczenia pacjenta, czy wypisując receptę można błyskawicznie przejrzeć szczegółowe informacje o lekach. Wybierając lek, który chcemy przepisać, można od razu sprawdzić dawkowanie, interakcje czy działania niepożądane.

Korzyści:

 • Zawsze aktualne informacje o lekach – baza leków jest automatycznie aktualizowana w czasie aktualizacji programu mMedica.
 • Proste i bardzo szybkie wyszukiwanie (po nazwie handlowej, substancji czynnej, producencie i ATC).
 • Mniejsze prawdopodobieństwo pomyłek i przepisania leków niedostępnych – baza zawiera leki obecne na polskim rynku.
 • Kompletne opisy leków – zgodne z drukami po procesie harmonizacji.

Pełny opis bazy leków Pharmindex

Zamów moduł Baza Leków Pharmindex

Wspólny produkt firm ABG i CMPMedica Poland - komunikat

[01.03.2009] mMedica PS+ i mMedica Standard+ już w sprzedaży!

Od 1 marca 2009 r. wprowadzamy do sprzedaży wersje plus (+) systemu mMedica. Aby ułatwić Państwu dopasowanie zakresu funkcjonalnego programu do aktualnych potrzeb, udostępniamy dwie nowe wersje aplikacji: mMedica PS+ oraz mMedica Standard+.

Ceny nowych wersji dostępne są w Cenniku.

Uwaga: do końca marca br. można nabyć wersje plus (+) w cenach specjalnych:
Zakup nowej licencji:

 • mMedica PS+
  Do 31 marca 2009:
    300 zł netto za pierwsze stanowisko
    180 zł netto za każde następne stanowisko
  Od 1 kwietnia 2009:
    350 zł netto za pierwsze stanowisko
    210 zł netto za każde następne stanowisko
 • mMedica Standard+
  Do 31 marca 2009:
    400 zł netto za pierwsze stanowisko
    240 zł netto za każde następne stanowisko
  Od 1 kwietnia 2009:
    450 zł netto za pierwsze stanowisko
    270 zł netto za każde następne stanowisko

 

UWAGA!
Dla naszych Klientów, posiadających już licencję mMedica, koszt rozszerzenia obecnie posiadanej licencji podstawowej do wersji plus (+) stanowi różnicę pomiędzy ceną wybranej wersji plus (+) a ceną posiadanej już licencji podstawowej, z uwzględnieniem okresu, jaki pozostał do końca posiadanej licencji.

Czytaj więcej...

 

[16.02.2009] Specjalna oferta bezpłatnych szkoleń dla użytkowników programu mMedica z województwa łódzkiego

Planujemy zorganizowanie dla Państwa cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera i oprogramowania, oraz psychologii i komunikacji z pacjentem. Szkolenia będą się odbywały w Łodzi i są częścią projektu finansowanego z Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej...

 

[15.01.2009] Nowa wersja mMedica i dodatkowe moduły rozszerzające:

W najbliższym czasie planujemy udostępnienie nowej wersji aplikacji pod nazwą mMedica Plus oraz nowych modułów rozszerzających funkcjonalność dostępnych wersji aplikacji:

 • wersja programu mMedica Plus (planowane udostępnienie płatne od 01.03.2009 r.)
 • moduł dodatkowy Raporty pomocnicze (planowane udostępnienie od 20.01.2009r.)
 • moduł dodatkowy Stomatologia (planowane udostępnienie 08/2009 r.)

 

Czytaj więcej...

 

[15.01.2009] Nowy moduł w systemie mMedica: „Dane do Sprawozdań Rocznych MZ/GUS”

Przygotowaliśmy dla Państwa komplet raportów umożliwiających zebranie danych niezbędnych do uzupełnienia sprawozdań, przesyłanych do Ministerstwa Zdrowia i GUS za rok 2008. Obecna wersja modułu pozwala uzyskać wybrane dane do sporządzenia sprawozdań: MZ-11, MZ-12, MZ-15 i ZD-3 - przecztaj również szczegółowy opis modułu. Moduł można zamawiać przez Centrum Zarządzania Licencjami mMedica od dnia 16.01.2009. Licencja będzie aktywowana po zaksięgowaniu opłaty.

Czytaj więcej...

 

[15.12.2008] Zmień program na mMedica za połowę ceny

Jeżeli zakupili Państwo inne oprogramowanie do rozliczeń i chcieliby je zmienić na mMedica, to proponujemy Państwu obniżenie kosztów przejścia na nowy program.

Czytaj więcej...

 

[15.12.2008] Nowa wersja aplikacji mMedica Plus

Mając na względzie stale rosnące wymagania użytkowników wobec aplikacji mMedica, przygotowujemy kolejną, trzecią po mMedica PS i mMedica Standard wersję aplikacji, pod nazwą mMedica Plus. Wersja ta, którą zaoferujemy Państwu na początku przyszłego roku, oprócz wszystkich funkcjonalności wersji mMedica Standard, będzie zawierać m.in. takie usprawnienia/rozszerzenia, jak:

 • mechanizm zbiorczego wprowadzania rozliczeń z wykorzystaniem kalendarza,
 • mechanizm zbiorczego wprowadzania rozliczeń z poziomu przeglądu wizyt,
 • mechanizm zbiorczego wprowadzania wizyt z kalendarza,
 • mechanizm zbiorczego wprowadzania wizyt z poziomu kartoteki pacjentów oraz przeglądu deklaracji,
 • dodawanie wizyt na podstawie szablonów wizyt,
 • możliwość wydruku wszystkich tabel w systemie,
 • rozszerzona obsługa terminarza,
 • szereg kreatorów ułatwiających codzienną pracę.

Do momentu wydania wersji mM Plus, nowe funkcjonalności będą sukcesywnie pojawiać się w obu obecnie wydawanych wersjach aplikacji (PS i Standard) i będą oznakowane kodem [mM Plus:]. Po wydaniu wersji mM Plus, funkcjonalności te będą dostępne jedynie w wersji Plus. Równocześnie z pracami nad wersją mMedica Plus prowadzimy prace rozwojowe nad grupą predefiniowanych raportów i zestawień dla MZ i GUS, które również zostaną Państwu udostępnione na początku 2009 roku.

Losowanie bezpłatnych licencji mMedica

Uprzejmie informujemy, że została opublikowana lista nagrodzonych jednostek. W losowaniu brały udział jednostki, których przedstawiciele wypełnili i przesłali ankietę dotyczącą programu mMedica. Gratulujemy wygranych.

Nowa wersja aplikacji mMedica Plus

Przygotowujemy kolejną, trzecią po mMedica PS i mMedica Standard, wersję aplikacji pod nazwą mMedica Plus. Wersję tę zaoferujemy Państwu na początku przyszłego roku.

Szkolenie mMedica w Łodzi

W dniach 10 grudzień 2008 oraz 17 grudzień 2008 w Łodzi odbędą się szkolenia w zakresie obsługi programu mMedica. Szczegółowe informacje na www.support.pl.

Modyfikacja pozycji rozliczeniowych związana z zaczytaniem pliku: 'umowa-ugoda'

Opis postępowania w przypadku wczytywania pliku 'umowa-ugoda'.

Uwaga! Zmiany w mMedice związane z wprowadzeniem najnowszej wersji 3.1.3 komunikatu xml

W związku z wdrożeniem przez NFZ najnowszej wersji komunikatu xml w wersji 3.1.3, prosimy o zaktualizowanie programu mMedica do najnowszej wersji 2.2.7.190 oraz dokonanie stosownych zmian w Konfiguratorze mMedica

Rozliczanie świadczeń z użyciem mechanizmu jednorodnych grup pacjentów (JGP)

Informujemy, że aplikacja mMedica od wersji 2.2.6 umożliwia rozliczanie świadczeń w lecznictwie stacjonarnym w oparciu o mechanizm jednorodnych grup pacjentów (JGP). Grupy można wyznaczać za pomocą lokalnego grupera lub przy wykorzystaniu komunikatu fazy zerowej.

UWAGA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW Z OBSZARU LUBUSKIEGO OW NFZ OBSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIA W RODZAJU REHABILITACJA AMBULATORYJNA

Uprzejmie informujemy, że w najnowszej wersji mMedica 2.2.5.165 uproszczono możliwość wprowadzania wizyt będących realizacją cyklu zabiegów rehabilitacyjnych bez konieczności wprowadzania każdorazowo osobnego kuponu RUM.

Rozliczanie świadczeń z użyciem mechanizmu jednorodnych grup pacjentów (JGP)

W związku z wdrażaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia systemu rozliczeniowego wykorzystującego jednorodne grupy pacjentów (JGP) informujemy, że aplikacja mMedica będzie w stanie rozliczać świadczenia z użyciem mechanizmu JGP w kolejnej wersji, planowanej do wydania w dniu 28.07.2008.

ABG sprzedał licencje systemu mMedica na blisko 8 tys. stanowisk

Od grudnia ubiegłego roku, czyli od momentu połączenia zespołów ABG i Sygnity dostarczających rozwiązania dla opieki zdrowotnej, ABG sprzedał już blisko 8 tys. licencji na użytkowanie systemu mMedica.

Uzupełnianie pozycji rozliczeniowej z umową na 2008

Opis postępowania w przypadku nie pojawiania się produktu kontraktowego i jednostkowego w uzupełnianiu pozycji rozliczeniowej.

Wybór wersji programu w zależności od zakresu realizowanych świadczeń

Informacja ta, ma szczególne znaczenie w przypadku jednostek realizujących świadczenia z zakresu lecznictwa zamkniętego (oddziały stacjonarne, oddziały jednodniowe).

mMedica a Poradnik NFZ

W związku z dużą ilością pytań dotyczących cech oraz funkcji programu mMedica w odniesieniu do "Poradnika dla planujących zakup oprogramowania (...)" udostępnionego przez NFZ, publikujemy dodatkowe informacje o programie mMedica w bezpośrednim odniesieniu do wskazówek zawartych w Poradniku.

Ważne informacje dotyczące migracji danych z PŚ

Odblokowanie Pakietu Świadczeniodawcy po próbnej lub nieudanej migracji danych. W związku z powtarzającymi się przypadkami podejmowania prób migracji danych z Pakietu Świadczeniodawcy w sposób niezgodny z procedurą, prosimy - przed rozpoczęciem tej czynności - o zapoznanie się z instrukcją migracji danych do mMedica.

news171108_2


Szkolenie mMedica w Rzeszowie

W najbliższym czasie w Rzeszowie odbędą się szkolenia w zakresie zaawansowanej obsługi programu mMedica. Terminy szkoleń:

 

 • 12.12.2008 - środa od godz. 10.00 do 14.30
 • 19.12.2008 - środa od godz. 10.00 do 14.30
  Ilość miejsc jest ograniczona.
  Szczegóły dotyczące szkolenia znajdą Państwo na stronie www.support.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera Sygnity, firmę Support.

   

  Czytaj więcej...

  news171108_1


  Szkolenie mMedica w Łodzi

  W najbliższym czasie w Łodzi odbędą się szkolenia w zakresie zaawansowanej obsługi programu mMedica. Terminy szkoleń:

 • 10.12.2008 - środa od godz. 10.00 do 14.30
 • 17.12.2008 - środa od godz. 10.00 do 14.30
  Ilość miejsc jest ograniczona.
  Szczegóły dotyczące szkolenia znajdą Państwo na stronie www.support.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera Sygnity, firmę Support.

   

  Czytaj więcej...

  news141008_1


  Oferta specjalna dla członków związków zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim

  Na podstawie porozumień podpisanych pomiędzy ABG S.A. a Porozumieniem Łódzkim i Porozumieniem Podkarpackim, członkowie związków z województw łódzkiego i podkarpackiego, mają prawo skorzystać ze specjalnej oferty na zakup programu mMedica. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w biurach swoich związków.

  news290708_1


  Rozliczanie świadczeń z użyciem mechanizmu jednorodnych grup pacjentów (JGP)

  Informujemy, że aplikacja mMedica od wersji 2.2.6 umożliwia rozliczanie świadczeń w lecznictwie stacjonarnym w oparciu o mechanizm jednorodnych grup pacjentów (JGP). Grupy można wyznaczać za pomocą lokalnego grupera lub przy wykorzystaniu komunikatu fazy zerowej.

  news240708_1


  Szkolenie w Nowym Targu (woj. małopolskie)

  W Nowym Targu (woj. małopolskie) przy ul. Długiej 21a odbędzie się szkolenie z zakresu obsługi programu mMedica. Termin szkolenia:

 • 31.07.2008 czwartek od godz. 10.00 do 14.30.

  Strona firmowa www.astrum.neostrada.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera mMedica, firmę Astrum.

   

  Czytaj więcej...

  news140708_1


  UWAGA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW Z OBSZARU LUBUSKIEGO OW NFZ OBSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIA W RODZAJU REHABILITACJA AMBULATORYJNA

  Uprzejmie informujemy, że w najnowszej wersji mMedica 2.2.5.165 uproszczono możliwość wprowadzania wizyt będących realizacją cyklu zabiegów rehabilitacyjnych bez konieczności wprowadzania każdorazowo osobnego kuponu RUM.

  W oparciu o rozporządzenia zawarte w komunikacie Lubuskiego OW NFZ informujemy, że każde zrealizowane świadczenie rehabilitacyjne powinno być sprawozdane z datą początku i zakończenia równą dacie wykonania świadczenia, w wyniku czego dla każdego dnia cyklu rehabilitacyjnego należy utworzyć osobną wizytę. Tylko pierwsza wizyta w przychodni powinna być zrealizowana ze skierowania na kuponie RUM, natomiast kolejne wizyty należy wprowadzać bez takiej autoryzacji. Wizyty bez autoryzacji można wprowadzać przechodząc z poziomu kartoteki pacjentów do przeglądu wizyt (przycisk "Wizyty") za pomocą przycisku "Nowa wizyta".

  news080708_2


  Rozliczanie świadczeń z użyciem mechanizmu jednorodnych grup pacjentów (JGP)

  W związku z wdrażaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia systemu rozliczeniowego wykorzystującego jednorodne grupy pacjentów (JGP) informujemy, że aplikacja mMedica będzie w stanie rozliczać świadczenia z użyciem mechanizmu JGP w kolejnej wersji, planowanej do wydania w dniu 28.07.2008.

  news080708_1


  Szkolenie mMedica w Krakowie i we Wrocławiu

  Zapraszamy na zaawansowane multimedialne szkolenia z zakresu obsługi programu mMedica PS.
  Szkolenia odbędą się:

 • Kraków - termin szkolenia: 08.07.2008 wtorek od godz. 10.00 do 14.30
 • Wrocław - termin szkolenia: 11.07.2008 sobota od godz. 10.00 do 14.30

  Szczegóły dotyczące szkolenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.medicomp.com.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera mMedica, firmę MediComp.

   

  Czytaj więcej...

  news160508_1


  Szkolenie mMedica w Gdańsku

  W Gdańsku odbędzie się szkolenie z zakresu obsługi programu mMedica. Termin szkolenia:

 • 29.05.2008 - czwartek od godz. 10.00 do 14.30
  Ilość miejsc jest ograniczona.

  Szczegóły dotyczące szkolenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.medicomp.com.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera mMedica, firmę MediComp. W trakcie szkolenia będzie możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji u lokalnych Partnerów mMedica oraz zapoznania się z ofertą usług serwisowych.

   

  Czytaj więcej...

  news150508_1


  Szkolenie mMedica we Wrocławiu

  We Wrocławiu przy ul. Armii Krajowej 8 odbędzie się szkolenie z zakresu obsługi programu mMedica. Termin szkolenia:

 • 31.05.2008 - sobota od godz. 10.00 do 14.30
  Szczegóły dotyczące szkolenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.medicomp.com.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera mMedica, firmę MediComp.

   

  Czytaj więcej...

  news040408_1


  Szkolenie mMedica w Myślenicach

  W Myślenicach przy ulicy ul. Żeromskiego 17, odbędą się szkolenia z zakresu obsługi programu mMedica. Terminy szkoleń:

 • 16.04.2008 - środa od godz. 11:00 do 14:00
 • 21.04.2008 - poniedziałek od godz. 11:00 do 14:00

  Szczegóły dotyczące szkolenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.georg.com.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera mMedica, firmę FH Asia.

   

  Czytaj więcej...

  news170308_1


  Szkolenie mMedica we Wrocławiu, Strzelcach Opolskich i w Krakowie

  W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami z zakresu obsługi programu mMedica ustalono dodatkowe terminy szkolenia:

 • Wrocław - 25 kwiecień 2008 (piątek)
  Rozpoczęcie szkolenia 10.00, zakończenie 14.00
 • Strzelce Opolskie - 26 kwiecień 2008 (sobota)
  Rozpoczęcie szkolenia 10.00, zakończenie 14.00
 • Kraków - 29 kwiecień 2008 (wtorek) - Szkolenie dla dwóch grup:
  - I tura: rozpoczęcie szkolenia 09.00, zakończenie 13.00
  - II tura: rozpoczęcie szkolenia 14.00, zakończenie 18.00
  Szczegóły dotyczące szkolenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.medicomp.com.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera mMedica, firmę MediComp.

   

  Czytaj więcej...

  news210108_1


  Szkolenie mMedica w Strzelcach Opolskich

  W Strzelcach Opolskich przy ul. M.Konopnickiej 6 (szkoła języków obcych - Happyschool) odbędą się szkolenia w zakresie obsługi programu mMedica. Terminy szkoleń:

 • 21.02.2008 - czwartek od godz. 10.00 do 14.00 - DODATKOWY TERMIN
 • 01.03.2008 - sobota od godz. 10.00 do 14.00
  Szczegóły dotyczące szkolenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.medicomp.com.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera mMedica, firmę MediComp.

   

  Czytaj więcej...

  news150108_1


  Przedłużenie licencji mMedica PS

  Aby przedłużyć licencję mMedica PS (udostępnioną w promocji bezpłatnie do użytku w terminie do 31.01.2008), proszę złożyć zamówienie przez Sklep mMedica. Po złożeniu zamówienia należy wpłacić kwotę zgodną z zamówieniem na wskazane konto. Zamówienia należy składać w okresie od 1 do 10 lutego 2008. Złożenie i opłacenie zamówienia uprawnia do korzystania z programu mMedica PS przy użyciu posiadanej licencji bezpłatnej do dnia 1 marca 2008. W celu kontynuacji pracy z aplikacją po tym terminie, konieczne będzie dokonanie ponownej aktywacji (internetowej lub z pobranego pliku), która będzie możliwa po weryfikacji i zaksięgowaniu dokonanych płatności. Szczegółowy opis procedury zamawiania licencji.

  news030108_1


  Wybór wersji programu w zależności od zakresu realizowanych świadczeń

  Informacja ta, ma szczególne znaczenie w przypadku jednostek realizujących świadczenia z zakresu lecznictwa zamkniętego (oddziały stacjonarne, oddziały jednodniowe). Przed wyborem konkretnej wersji programu, prosimy o zapoznanie się z zakresem obsługiwanych funkcji oraz rodzajami rozliczanych świadczeń. Przypominamy, że w sekcji Funkcjonalność mogą Państwo znaleźć opis programu, oraz szczegółową informację o rodzajach świadczeń, które można rozliczać przy pomocy programów z rodziny xMedica (mMedica PS, mMedica Standard, miniInfoMedica, InfoMedica). Tabelę z rodzajami obsługiwanych świadczeń znajdą Państwo w dokumencie Funkcjonalność produktów z rodziny xMedica. Dodatkowe informacje o sposobie i zakresie migracji danych znajdą Państwo w Instrukcji migracji.


  mMedica już w ABG S.A. !

  Informacja o połączeniu zespołów ABG S.A. i Sygnity odpowiedzialnych za rozwiązania informatyczne dla placówek służby zdrowia.

  Czytaj więcej...

   


  Szkolenie mMedica w Strzelcach Opolskich

  W Strzelcach Opolskich przy ul. M.Konopnickiej 6 (szkoła języków obcych - Happyschool) odbędą się szkolenia w zakresie obsługi programu mMedica. Terminy szkoleń:

 • 05.01.2008 - sobota od godz. 10.00 do 13.00
 • 25.01.2008 - piątek od godz. 10.00 do 13.00
  Szczegóły dotyczące szkolenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.medicomp.com.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera Sygnity, firmę MediComp.

   

  Czytaj więcej...

   


  Mikołajki z mMedica.

  Wszyscy z Państwa, którzy już używają lub zamierzają zamówić mMedica PS, otrzymują od nas prezent w postaci dodatkowego miesiąca bezpłatnego używania programu. Przedłużamy tym samym okres trwania „Promocji 2007” do dnia 31 stycznia 2008. Aby skorzystać z tej możliwości proszę jedynie zainstalować aktualizację programu, która ukaże się po 14 grudnia 2007r.
  W celu uniknięcia pomyłek, w portalu Centrum Zarządzania Licencjami została zablokowana możliwość zamawiania licencji mMedica PS w wersji płatnej. W styczniu przekażemy Państwu szczegółową instrukcję postępowanie przy zamawianiu licencji wersji PS na rok 2008.

  Uwaga! W celu skorzystania z przedłużonej promocji nie trzeba zamawiać nowej licencji - wszystkie dotychczasowe licencje w ramach trwającej obecnie promocji zachowują swoją ważność w przedłużonym terminie.


  Szkolenie mMedica w Strzelcach Opolskich

  W dniu 20 października 2007 w Strzelcach Opolskich przy ul. M.Konopnickiej 6 (szkoła języków obcych - Happyschool) odbędzie się szkolenie w zakresie obsługi programu mMedica. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Szczegóły dotyczące szkolenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.medicomp.com.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera Sygnity, firmę MediComp.

  Czytaj więcej...

   

  Szkolenie z mMedica PS w Legnicy

  W dniu 13 października 2007 w gmachu Politechniki w Legnicy odbędzie się szkolenie w zakresie użytkowania programu mMedica PS. Szczegóły dotyczące szkolenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.itpro.com.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera Sygnity, Pana Roberta Jędrachowicza. W sprawie szkoleń w innych regionach prosimy o kontakt z lokalnym Partnerem Serwisowym.Czytaj więcej...

   

  Konferencja mMedica w Tarnowie

  W dniu 9 października 2007 w Tarnowie Mościcach przy ul. Traugutta 5 (Hotel Cristal Park) odbędzie się spotkanie w ramach, którego zostanie zaprezentowany program mMedica. Konferencja jest bezpłatna i rozpoczyna się o godzinie 17:30. Szczegóły dotyczące konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.akron.com.pl. Spotkanie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera Sygnity, firmę Akron. Zaproszenie na konferencję.Czytaj więcej...

   

  Szkolenie mMedica w Strzelcach Opolskich

  W dniu 29 września 2007 w Strzelcach Opolskich przy ul. M.Konopnickiej 6 (szkoła języków obcych - Happyschool) odbędzie się szkolenie w zakresie obsługi programu mMedica. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Szczegóły dotyczące szkolenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.medicomp.com.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera Sygnity, firmę MediComp.

  Czytaj więcej...

  Koniec rozliczeń przez Pakiet Świadczeniodawcy i KS-SWD

  31 sierpnia 2007 NFZ opublikował komunikat dotyczący zbliżającego się terminu zakończenia udostępniania świadczeniodawcom programów komputerowych (Pakiet Świadczeniodawcy i KS-SWD), służących rozliczaniu wykonanych świadczeń. Pełna treść komunikatu na stronie www.nfz.gov.pl.

  Czytaj więcej...

  Szkolenie mMedica w Rzeszowie

  W dniach 13 i 21 września 2007 w Sali Kongresowej Hotelu NOWY DWÓR, Świlcza 146e koło Rzeszowa odbędą się szkolenia w zakresie obsługi programu mMedica. Szczegóły dotyczące szkolenia znajdą Państwo na stronie www.medi-net.com.pl. Szkolenie jest organizowane przez Autoryzowanego Partnera Sygnity, firmę Medi-Net.

  Czytaj więcej...

  Rozliczanie lecznictwa zamkniętego przy pomocy mMedici

  W wersji Standard wprowadziliśmy dodatkowe funkcje pozwalające rozliczać świadczenia w zakresie lecznictwa zamkniętego. Dzięki temu rozszerzeniu program mMedica może być wykorzystany do rejestrowania i rozliczania świadczeń w zakresie pobytów jednodniowych oraz pobytów bez ruchu międzyoddziałowego.

  Czytaj więcej...

  mMedica Standard

  Od 1 sierpnia jest dostępna wersja demonstracyjna mMedica Standard, wyposażona w funkcje ułatwiające i przyspieszające codzienną pracę w zakresie obsługi gabinetu i rejestrowania danych medycznych. Więcej informacji o funkcjach tej wersji znajdą Państwo w sekcji Funkcjonalność. Aby pobrać program proszę kliknąć w ten link: Pobierz mMedica.

  Czytaj więcej...

  mMedica PS dostępna dla wszystkich świadczeniodawców

  Od 18 czerwca 2007 każdy świadczeniodawca może korzystać z programu mMedica PS. Na stronie www.mmedica.sygnity.pl udostępniamy zarówno wersję użytkową jak i demonstracyjną.

  Czytaj więcej...

  Program mMedica trafił do pierwszej grupy świadczeniodawców

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami udostępniliśmy program mMedica PS świadczeniodawcom. Obecnie jest to ograniczona grupa jednostek służby zdrowia wybrana do pilotażowego wdrożenia aplikacji.

  Czytaj więcej...

  Centrum Obsługi Klienta programu mMedica

  Od 1 czerwca 2007 działa Centrum Obsługi Klienta mMedica. Pytania lub problemy dotyczące programu można zgłaszać pod numerem telefonu
  0 801 400 253 (koszt połączenia 0,40 PLN netto za minutę - konsultanci dostępni są w dni robocze w godzinach 8:00-16:00) lub drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszeniowy.

  Wyślij zgłoszenie elektronicznie...

  Z Pakietu Świadczeniodawcy na mMedica

  W związku z planami NFZ dotyczącymi odejścia od bezpłatnego udostępniania programów rozliczeniowych, przekazujemy Państwu informacje na temat oprogramowania Sygnity (dawniej ComputerLand) zastępującego dotychczas używane narzędzia do rozliczeń.

  Czytaj więcej...

   

 •