Aktualizacja modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS". - Aktualności

Aktualizacja modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS".

Podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz inne jednostki świadczące usługi w obszarze opieki zdrowotnej są zobowiązane do cyklicznego sprawozdawania określonych informacji z zakresu swojej działalności. Podstawę prawną tego obowiązku określa coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok wydawane do Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Sprawozdania obowiązujące ww. podmioty – w tym m.in. terminy i sposoby ich przekazania – są zdefiniowane w rozdziale "Zdrowie i ochrona zdrowia" zawartego w załączniku do rozporządzenia pt. „Program badań statystycznych statystyki publicznej”.

Aby ułatwić Państwu wykonanie tego obowiązku, udostępnimy w aplikacji mMedica w niżej wymienionych wersjach i terminach zaktualizowane raporty wspomagające wypełnienie niezbędnych sprawozdań.

Wersja 6.5.0 oprogramowania, której publikacja planowana jest na drugą połowę stycznia będzie zawierała zaktualizowane następujące raporty:

  • ZD-4 - Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego (termin złożenia 27.01),
  • ZD-3 - Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 28.01),
  • MZ-19 - Sprawozdanie z działalności zespołu leczenia środowiskowego (termin złożenia 15.02).


Dodatkowo moduł będzie zawierać dwa sprawozdania przekazywane Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które generowane są za okres wskazany przez użytkownika:

  • MZ-55 - Okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę,
  • MZ-56 - Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia zgłoszone w okresie sprawozdawczym.


Wersja oprogramowania, której publikacje planujemy na drugą połowę lutego, będzie zawierała pozostałe raporty dostępne w aplikacji mMedica:

  • MZ-13 - Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc (termin złożenia 21.02),
  • MZ-14 - Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej (termin złożenia 28.02),
  • MZ-15 - Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (termin złożenia 28.02),
  • MZ-29A - Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej (termin złożenia 28.02),
  • MZ-11 - Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (termin złożenia 31.03).


Szczegółowe informacje o zakresie danych i sposobie korzystania z modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS" znajdują się w instrukcji.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×