Aktualizacja modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS". - Aktualności

Aktualizacja modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS".

Podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz inne jednostki świadczące usługi w obszarze opieki zdrowotnej są zobowiązane do cyklicznego sprawozdawania określonych informacji z zakresu swojej działalności. Podstawę prawną tego obowiązku określa coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok wydawane do Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, której tekst jednolity opublikowano 18 maja 2021r. Sprawozdania obowiązujące ww. podmioty – w tym m.in. terminy i sposoby ich przekazania – są zdefiniowane w rozdziale "Zdrowie i ochrona zdrowia" zawartego w załączniku do rozporządzenia pt. „Program badań statystycznych statystyki publicznej”.

Aby ułatwić Państwu wykonanie tego obowiązku, udostępnimy w aplikacji mMedica w niżej wymienionych wersjach i terminach zaktualizowane raporty wspomagające wypełnienie niezbędnych sprawozdań.

Wersja 7.3.8  oprogramowana, która została opublikowana 20 stycznia br., zawierała aktualizację następujących raportów:
ZD-4 - Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego (termin złożenia 27.01),
ZD-3 - Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 28.01),
MZ-54 - Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych (termin złożenia 31.01)

Dodatkowo moduł zawiera dwa sprawozdania przekazywane Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które generowane są za okres wskazany przez użytkownika:
MZ-55 - Okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę,
MZ-56 - Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia zgłoszone w okresie sprawozdawczym.

Wersja  8.0.0 oprogramowania, której publikację planujemy na dzień 27 stycznia br., będzie zawierała nowe sprawozdanie z danymi rejestrowanymi w module Medycyna pracy.
MZ-35 – Sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących (termin złożenia do 02.03.2022)

Wersja 8.0.2 oprogramowania, której publikację planujemy na dzień 10 lutego br., będzie zawierała aktualizację poniżej podanych raportów dostępnych w aplikacji mMedica:
MZ-19 - Sprawozdanie z działalności zespołu leczenia środowiskowego (termin złożenia 15.02),
MZ-13 - Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc (termin złożenia 22.02),
MZ-29A - Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej (termin złożenia 26.02),
MZ-15 - Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (termin złożenia 28.02),

Wersja 8.0.4 oprogramowania, będzie zawierała zmodyfikowane raporty:
MZ-14 - Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej (termin złożenia 01.03),
MZ-11 - Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (termin złożenia 31.03).

Szczegółowe informacje o zakresie danych i sposobie korzystania z modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS" znajdują się w instrukcji.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×