Szczegółowe informacje o funkcjonalności znajdują się w instrukcji obsługi programu.