Szkolenia

Moduł dodatkowy mMedica

369,- brutto/os.
indywidualne

Opis szkolenia

W czasie szkolenia omówione zostaną najważniejsze funkcjonalności wybranego modułu dodatkowego: gabinet pielęgniarki, gabinet lekarza specjalisty, rehabilitacja ambulatoryjna, medycyna pracy, hospitalizacje, moduł stomatologiczny, eRejestracja, moduł personalizacyjny, moduł menedżer eksportów, moduł dane do sprawozdań rocznych MZ/GUS. Przewidywany czas szkolenia: 1,5 godziny.

Cały rok

wszystkie województwa / szkolenie zdalne

Zgłoszenia

BIOBYTE Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 43c, 44-100 Gliwice

Zgłoszenia: Telefonicznie: (32) 793 70 72 Mailem: biuro@biobyte.pl Informacje: www.biobyte.pl

Wyszukiwarka mMedica