Szkolenia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

369,- brutto/os.
indywidualne

Opis szkolenia

W ramach szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z obsługą deklaracji POZ: dodawanie, modyfikacja i usuwanie deklaracji, zmiana roku szkolnego, zestawienia deklaracji, eksport deklaracji do NFZ, sprawozdania, zestawienia i raporty POZ. Przewidywany czas szkolenia: 1,5 godziny.

Cały rok

wszystkie województwa / szkolenie zdalne

Zgłoszenia

BIOBYTE Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 43c, 44-100 Gliwice

Zgłoszenia: Telefonicznie: (32) 793 70 72 Mailem: biuro@biobyte.pl Informacje: www.biobyte.pl

Wyszukiwarka mMedica