Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące programu mMedica wraz z odpowiedziami. Jeśli chcielibyście Państwo zadać inne pytanie lub zgłosić problem związany z programem mMedica zapraszamy do naszego Centrum Obsługi Klienta.

Ewidencja i rozliczanie świadczeń 2012

W ostatnich dniach NFZ udostępnił plik ze słownikiem instytucji właściwych w krajach UE. Plik pojawił się w niepublikowanym dotąd formacie komunikatu INS_UE w wersji 1.0. W chwili obecnej trwają prace nad dostosowaniem systemu mMedica do obsługi tej wersji komunikatu.
Do tego czasu, prosimy skorzystać z załączonego poniżej pliku. Jest to analogiczny słownik instytucji właściwych dostosowany przez nas do postaci obsługiwanej przez posiadane przez Państwa wersje mMedica.

W aplikacji mMedica od wersji aplikacji 3.1.5 została zaimplementowana wersja komunikatu: 3;1.4. Specyfikacja dla wersji komunikatu 3;1.4 została opublikowana w załączniku do zarządzania nr 2/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2012 r.

W załączniku do wyżej wymienionego zarządzenia na stronie nr 4 dokumentu została umieszczona informacja o wartościach mających być przekazywany w polach :
a) typ
b) wersja
c) nfz:wersja
wartościami tymi są:
- typ="ZBPOZ"
- wersja="3"
- nfz:wersja="1.4"

Wykonując następujące czynności:
1. Przejście w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
2. W sekcji Eksport ustawienie :Wersja eksportu zbiorczych danych POZ (3;1.4)
3. Zapisanie zmian poprzez przycisk: Zatwierdź

Przygotowujemy wysyłkę danych zgodnie w wytycznymi opublikowanymi w załączniku do zarządzania nr 2/2012/DSOZ znajdującym się pod adresem: Zarządzenie Nr 2/2012/DSOZ
Dokonując ustawienia: Wersja eksportu zbiorczych danych POZ (3;1.3) przełączamy aplikację w tryb wysyłki danych zgodnie z załącznikiem do zarządzania nr 44/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. wymuszającym przekazywanie informacji w następującej wersji:
- typ="ZBPOZ"
- wersja="3"
- nfz:wersja="1.3"

W celu konfiguracji aplikacji mMedica do nowo obowiązujących komunikatów należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
2. W sekcji Eksport dla poszczególnych elementów ustawić:
a) Wersja eksportu I fazy (6;3.0) (zgodnie w wytycznymi lokalnych OWNFZ)
b) Wersja eksportu zbiorczych danych POZ (3;1.4) (zgodnie w wytycznymi lokalnych OWNFZ)
c) Wersja eksportu deklaracji (5;1.5) (zgodnie w wytycznymi lokalnych OWNFZ)
3. Zapisać zmiany poprzez przycisk: Zatwierdź
4. Przejść w Komunikację-> Eksport danych
5. Wybrać zakres danych, który ma zostać sprawozdawany:
a) Świadczenia
b) Deklaracje
c) Kolejki
d) Sprawozdania zbiorcze ZBPOZ

Sprawdzenia czy aplikacja mMedica dokonuje eksportu zgodnie ustawioną wersją w Konfiguratorze mogą państwo dokonać poprzez otwarcie pliku xml stworzonego przez aplikację mMedica zawierającego w sobie frazę (...)ZBPOZ(...), a zapisanego w ustawionym przez siebie katalogu Eksportu.

W aplikacji mMedica w wersji 3.1.3 zostały zaktualizowane załączniki "3a i 3b do umowy POZ" na podstawie rozporządzenia Nr 85/2011/DSOZ. Przed dokonaniem aktualizacji do wersji 3.1.3 należy wykonać następujące czynności:
1. Przejść w Ewidencja-> Deklaracje -> Sprawozdania POZ
2. Dokonać usunięcia pozycji: Sprawozdanie zbiorcze z wykonanych świadczeń POZ
3. Dokonać aktualizacji do wersji 3.1.3
4. Stworzyć ponownie: Sprawozdanie zbiorcze z wykonanych świadczeń POZ

Informacja dla świadczeniodawców opublikowana na stronie: www.nfz.gov.pl
(...)
Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Plik do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:
Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia
(...)

Na stronie http://www.nfz.gov.pl został opublikowany dokument z zakresu sprawdzania Centralnych Reguł Weryfikacji pod adresem:
Wykaz Centralnych Weryfikacji
W załączniku przedstawiono Centralne Reguły Walidacji i Weryfikacji komunikatu LIOCZ w wersji 5/1.5 stanowiącego załącznik Zarządzenia Nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. W załączniku tym na stronie nr 5 została opisana walidacja oznaczona kodem błędu: 80100017.
Treść walidacji jest następującą:
Kod problemu: 80100017 Waga problemu: B Opis problemu: Kolejka posiada nieprawidłowy identyfikator wersji.

Sprawdzeniu w systemach OWNFZ poddawane są przesyłane przez świadczeniodawcę kolejki. Jeśli wersja kolejki (//lista-oczek/@wersja) jest w wersji niższej lub równej wersji zarejestrowanej w systemie, kolejka jest zakwestionowana.

Oznacza to że, jeśli świadczeniodawca, chce dokonać ponownej wysyłki tych samych danych do systemu OWNFZ, które są już w nim zarejestrowane to zostaną one zakwestionowane. Do OWNFZ należy przekazywać tylko statystki, które uległy zmianie. Zwiększenie wersji kolejki sprawozdawanej do systemu OWNFZ można uzyskać poprzez edycję statystyk znajdujących się w kolejce oczekujących.

Na stronie http://www.nfz.gov.pl został opublikowany dokument z zakresu sprawdzania Centralnych Reguł Weryfikacji pod adresem:
Wykaz Centralnych Weryfikacji

W załączniku przedstawiono Centralne Reguły Walidacji i Weryfikacji komunikatu LIOCZ w wersji 5/1.5 stanowiącego załącznik Zarządzenia Nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. W załączniku tym na stronie nr 6 została opisana walidacja oznaczona kodem błędu: 80100021.
Treść walidacji jest następującą:
Kod problemu: 80100021
Waga problemu: O
Opis problemu: Liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia jest różna od sumy przekazanych za ostatnie sześć miesięcy liczb osób skreślonych w miesiącu z powodu wykonania świadczenia.

Sprawdzeniu w systemach OWNFZ poddawane są wartości w zakresie „S” kolejki do komórki/procedury zawierającej wartość atrybutu //podzbior-ocz/@lb-skreslonych-pol-wyk-s różną od sumy wartości atrybutów //podzbior-ocz/@lbskreslonych-msc-wyk-s za ostatnie sześć okresówsprawozdawczych licząc okres bieżący, kolejka powinna zostać oznakowana ostrzeżeniem.

Do miesiąca stycznia 2012 Kolejki Oczekujących były przekazywane do systemów OWNFZ w wersji komunikatu 4;1.3 stanowiącej załącznik Załącznik do zarządzania nr 45/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r.
W wersji komunikatu 4;1.3 do systemu płatnika były przekazywane tylko informacje o:
a) Kategorii
b) Liczbie osób oczekujących
c) Średnim rzeczywistym czasie oczekiwania.

Miesiąc luty 2012 jest pierwszym miesiącem w którym przekazywane są w wersji 5;1.5 komunikatu informacje o:
a) Kategorii
b) Liczbie osób oczekujących
c) Średnim rzeczywistym czasie oczekiwania
d) Liczbie osób skreślonych w danym miesiącu
e) Liczbie osób skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia
f) Liczbie osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia

Brak danych wymienionych powyżej w pkt d),e), f) dla miesięcy wcześniejszych kończy się przekazaniem kodu problemu:80100021

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w dokumencie opublikowanym na stronie www.nfz.gov.pl:
(...)Sprawdzenie wyłączone, jeśli brak jest sprawozdań za ostatnie sześć
okresów, licząc z okresem bieżącym.(...)
walidacja ta w chwili obecnej powinna być wyłączona, gdyż do 31.01.2012 nie było możliwości sprawozdawania danych o:
a) Liczbie osób skreślonych w danym miesiącu
b) Liczbie osób skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia
c) Liczbie osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia

w wersji 3;1.4 stanowiącej załącznik do zarządzania nr 45/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Pomorski OW NFZ przypomina o wprowadzonym w dniu 1 września 2011 r. protokole szyfrowania SSL do przekazywania sprawozdawanych świadczeń i pobierania wyników. Szczegóły opublikowano w komunikacie.
(...)
Protokół SSL
Od 1 września 2011 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wprowadza protokół szyfrowania SSL (parametry niżej) do przekazywania sprawozdawanych świadczeń i pobierania wyników.
Parametry serwera pocztowego oraz konfiguracji aplikacji:
-- adres serwera poczty wychodzącej (SMTP): ps.nfz-gdansk.pl (port: 465)
-- adres serwera poczty przychodzącej (POP3): ps.nfz-gdansk.pl (port: 995) Wymagane jest szyfrowanie pliku.
Dotychczas stosowany w tym celu tunel VPN będzie stopniowo wycofywany z użytku. W okresie przejściowym tj. od 1 września do 31 grudnia 2011 r. można było stosować obydwa rozwiązania.
UWAGA: W ustawieniach konfiguracyjnych należy w każdym z adresów serwerów jak i adresach e-mail zmienić adresy z dotychczasowych [172.17.0.1] na ps.nfz-gdansk.pl
Przykład: z z000001@[172.17.0.1] na z000001@ps.nfz-gdansk.pl
Więcej informacji w komunikatach dotyczących portalu.
(...)

W dniu: 19-12-2011 na stronie małopolskiego OWNFZ został opublikowany komunikat zawierający następującą treść:
(...)
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu prawidłowej sprawozdawczości zabiegu krioterapii wykonywanego w kriokomorze w komunikacie XML należy wskazać osobę odpowiedzialną za udzielanie świadczenia, czyli lekarza kwalifikującego świadczeniobiorców do krioterapii oraz nadzorującego osoby przebywające w kriokomorze.
W celu usystematyzowania sprawozdawania tych świadczeń (kod 5.11.01.0000055) powyższe założenia obowiązujące będą dla świadczeń realizowanych od dnia 1 stycznia 2012 roku, bez wprowadzania weryfikacji wstecznych.
(...)

W związku z dużą liczbą telefonów związanych z powyższym komunikatem przekazujemy państwu komunikat opublikowany w dniu: 30-12-2011 na stronie pomorskiego OWNFZ, który zawiera informacje szczegółowe odnośnie " sprawozdawania świadczeń o kodzie 5.11.01.000055 krioterapia zabiegi w kriokomorze". W komunikacie tym czytamy:
(...)
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w przypadku gdy w udzielaniu świadczenia uczestniczyło więcej osób (w krioterapii jest to lekarz i magister fizjoterapii) należy w sprawozdawczości wskazać jedną osobę odpowiedzialną za udzielanie świadczenia. Zgodnie z komunikatem „personel-real” przyjmuje się, że osobą udzielającą świadczenia krioterapii ogólnoustrojowej jest mgr fizjoterapii, a osobą odpowiedzialną za udzielanie świadczenia lekarz – kwalifikujący świadczeniobiorców do krioterapii oraz nadzorujący osoby przebywające w kriokomorze. W związku z powyższym, w przypadku przedmiotowego świadczenia, w sprawozdawczości należy wskazać - lekarza. Powyższe założenia obowiązują do świadczeń realizowanych od dnia 01.01.2012 r.”
(...)

Informujemy państwa, iż miejscem do wprowadzania danych określonych w powyższym komunikacie jako „personel-real” w aplikacjami mMedica jest pole "Realizujący" znajdujące się na zakładce nr 1.1 Dane podstawowe w funkcjonalności: "Uzupełnianie świadczeń".

W linku poniżej został zamieszczony plik mmBackup.exe, który umożliwia odtworzenie bazy danych z pliku kopii zapasowej wykonanej w postaci pliku zip.

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wybrać: Plik mMbackup.exe
2. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
3. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mmBackup.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica)

Link do pliku mMbackup.exe
Plik mmBackup.exe

W celu szybszego dostępu do instalatora MMEDICA został poniżej udostępniony link, który pozwala na bezpośrednie pobranie aplikacji mMedica w wersji 3.1.5:

Link do instalatora mMedica w wersji 3.1.5
Instalator mMedica w wersji 3.1.5

Dokonując aktualizacji do wersji 3.1.5 instalator weryfikuje strukturę bazy danych pod względem uszkodzeń takich jak np brak kluczy obcych na tabelach.

Na podstawie zgłoszeń serwisowych zostały wykryte dwa uszkodzenia dotyczące tabel odnoszących się do bazy leków Pharmindex. W celu naprawy uszkodzeń zostały przygotowane dwa skrypty serwisowe:

a) Skrypt pharm_company_id_fkey_v3 naprawiający uszkodzenie objawiające się komunikatem:
xxxx-xx-xx xx:xx:xx CET ERROR: constraint "producer_company_id_fkey" of
relation "pharm_producer" does not exist
xxxx-xx-xx xx:xx:xx CET STATEMENT: ALTER TABLE pharm_producer drop
constraint producer_company_id_fkey RESTRICT
Link do procedury serwisowej:
pharm_company_id_fkey_v3

b) Skrypt drugs_productline_id_fkey naprawiający uszkodzenie objawiające się komunikatem:
CET ERROR: constraint "drugs_productline_id_fkey" of
relation "pharm_drugs" does not exist
CET STATEMENT: ALTER TABLE pharm_producer drop
constraint drugs_productline_id_fkey RESTRICT
Link do procedury serwisowej:
drugs_productline_id_fkey_v3

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
3. Ponownie uruchomić instalator do wersji 3.1.5

Na podstawie opublikowanego przez SOWNFZ komunikatu: KOMUNIKAT dla świadczeniodawców, lekarzy, aptek w związku z wątpliwościami dotyczącymi wzorów i numeracji recept: w dniu: 02.07.2012 w aplikacji mMedica zostały wprowadzone modyfikacje, umożliwiające użytkownikowi skonfigurowanie aplikacji do powyższych wymogów.

Wzory i numeracja recept w woj. śląskim

Wprowadzenie z dniem 1-szego marca 2012 wersji komunikatu 5;1.5 do wysyłki deklaracji narzuca obligatoryjne wypełnienie pola: Placówka znajdującego się na deklaracji. W aplikacji mMedica znajduje się mechanizm pozwalający na zbiorcze uzupełnienie placówki w deklaracjach. Czynności jakie należy wykonać w celu uzupełnienia placówki w deklaracjach opisuje instrukcja zamieszczona w linku poniżej.

Link do instrukcji:
Uzupełniania placówki w deklaracjach 2012

W wersji aplikacji mMedica 3.2.5.3498 opublikowanej w dniu 09.10.2012 zostały umieszczone istotnie zmiany:
1. Poprawa mechanizmu zbiorczego dodawania pozycji rozliczeniowych wg dat
2. Poprawa ewidencji faktur zakupowych
3. Poprawa mechanizmu importu komunikatu potwierdzenia P_LIOCZ w wersji 5;1.6
4. Poprawa mechanizmu wydruku ilości leków na recepcie
5. Eliminacja komunikatu: Nie udało się odnaleźć pola:dt_od dla wyznaczania JGP przy uzupełnionych przepustkach
6. Poprawa mechanizmu ewidencji pozycji rozliczeniowych poprzez przycisk: Nowe rozliczenie w Przeglądzie Wizyt
7. Poprawa mechanizmu zmiany charakteru hospitalizacji: Ratujące życie: Tak/Nie
8. Poprawa mechanizmu wyznaczania Odpłatności.
Link do plik mMedica.exe 3.2.5.3498
Plik mMedica.exe 3.2.5.3498

Czynnosci do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wylaczyc aplikacje mMedica
2. Pobrać poniżej załączony plik mMedica.exe w wersji 3.2.5.3498
3. W nowo otwartym oknie wybrac opcje :Zapisz plik(w zaleznosci od wykorzystywanej przegladarki przycisk ten moze posiadac rózna nazwe)
4. Wskazac miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:\Program Files\Asseco\mMedica )
5. Jesli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 nalezy wykonac równiez na pozostalych stanowiskach

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×