Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące programu mMedica wraz z odpowiedziami. Jeśli chcielibyście Państwo zadać inne pytanie lub zgłosić problem związany z programem mMedica zapraszamy do naszego Centrum Obsługi Klienta.

Rachunki i szablony rachunków

W związku z trudnościami, jakie napotykają świadczeniodawcy w rozliczaniu świadczeń, zwracamy uwagę na konieczność prawidłowego przygotowania w mMedica dokumentów księgowych służących do rozliczeń. Potwierdzamy, ze wszystkie wymagania lokalnych oddziałów wojewódzkich NFZ w odniesieniu do dokumentów księgowych służących do rozliczeń miedzy świadczeniodawcami a płatnikiem są możliwe do spełnienia, przy wykorzystaniu aplikacji mMedica.

W szczególności, aby prawidłowo wprowadzić do aplikacji dane dotyczące:

 • kodu PKWiU (faktury, korekty VAT) – nie mylić z kodem usługi medycznej
 • jednostki miary

użytkownik mMedica powinien wykonać następujące czynności:

 1. Przejść w menu Ewidencja -> Słowniki -> Słowniki produktów Kontraktowych
 2. W kolumnach ‘PKWiU’ i ‘J.m.’ wpisać wymagane dane w kontekście produktu kontraktowego.

Aby prawidłowo wprowadzić do aplikacji dane dotyczące:

 • pełnego adresu sprzedawcy usługi

użytkownik mMedica powinien wykonać następujące czynności w aplikacji:

 1. Przejść w menu Zarządzanie -> Konfiguracja -> Dane Świadczeniodawcy
 2. Uzupełnić wymagane dane w dostępnych zakładkach:
  • Dane podstawowe
  • Dane adresowe

Aby prawidłowo wprowadzić do aplikacji dane dotyczące:

 • daty sprzedaży –(np. m-c i rok) nie mylić z data wystawienia rachunku/faktury/korekty

Informacja ta jest umieszczana automatycznie na drukowanym rachunku/fakturze/korekcie przez aplikacje na podstawie aktualnie wybranego okresu rozliczeniowego przez użytkownika.

Prawidłowe skonfigurowanie i wprowadzenie danych do aplikacji mMedica spowoduje wygenerowanie dokumentu księgowego poprawnego rachunkowo (ilość x cena = wartość).

Poniżej link do przykładowego wydruku z mMedica.

Dokumentacja

Została udostępniona funkcjonalność pozwalającą na anulowanie szablonów rozliczeniowych w Przegląd Szablonów->Czynności dodatkowe-> Usuń Szablon. Operacja ta powoduje usuniecie wskazanego szablonu po stronie aplikacji i przywrócenie świadczeń rozliczonych w tym szablonie do stanu po potwierdzeniu faza pierwsza. Nie ma możliwości anulowania szablonu, do którego zostały wykonane korekty. Należy bezwzględnie pamiętać, ze dane po stronie aplikacji i systemu OWNFZ muszą być spójne, dlatego każdorazowe anulowanie szablonu po stronie aplikacji mMedica powinno wiązać się z identyczna operacja systemu OWNFZ. Jeśli nie jest wymagane usuniecie szablonu z systemu nie zalecamy korzystania z tej funkcjonalności w ramach aplikacji mMedica.

!!!!!Uwaga!!!!!
Konsekwencje używania funkcjonalności anulowania szablonów rozliczeniowych w sposób niezgodny z opisanymi zasadami ponosi świadczeniodawca.

W związku z licznymi zgłoszeniami odnośnie rachunków refundacyjnych informujemy, iz rachunki generowane z aplikacji mMedica w wersji 2.3.42 są tworzone zgodnie z założeniami i wytycznymi opisanymi w dokumentach, do których linki zostały zamieszczone poniżej:

Komunikat szczegółowy:
Link do komunikatu definiującego algorytm wyliczania stawek w rachunku POZ:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4011&b=1

Link do Rozporządzenia definiującego strukturę Rachunku Refundacyjnego:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4019&b=1

Poprawność składni generowanych rachunków mogą Państwo sprawdzić wykorzystując plik XSD weryfikujący ich poprawność. Plik ten powinien być udostępniony przez lokalne oddziały OWNFZ, bądź znajdować się na stronie Centrali.

Instrukcja w jaki sposób tworzyć rachunki refundacyjne została zamieszczona w temacie: Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący rachunku w formie elektronicznej.

Uruchomienie weryfikacji plików w mMedica:
1. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
2. Przejść do Sekcji: Pliki XSD
3. W elemencie:"Eksport Rachunku Refundacyjnego" wskazać położenie pliku XSD pobranego ze stron lokalnych OWNFZ bądz Centrali .
4. Przed przystąpieniem do Eksportu rachunku refundacyjnego zaznaczyć pole:"Walidacja XML i XSD eksportowanych pozycji"
5. Dokonać Eksportu poprzez przycisk: Eksportuj

Jeśli w trakcie wykonywanego eksportu nie ukaże się żaden komunikat błędu oznacza to ze plik rachunku jest zgodny z obowiązującym schematem zamieszczonym w pliku XSD. W przeciwnym wypadku eksport zostanie przerwany ze wskazaniem na przyczynę błędu, poprawa błędnego wpisu umożliwi dopiero wyeksportowanie rachunku.

W przypadku zamieszczania plików rachunków refundacyjnych na Portalu Świadczeniodawcy i otrzymywaniu błędów prosimy ten fakt zgłaszać osobom zajmujących się obsługa Portalu Świadczeniodawcy.

"Przygotowanie Rachunku Refundacyjnego w aplikacji mMedica:
1. Tworzenie rachunku dla szablonu rozliczeniowego przekazanego komunikatem II- fazy:
a) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Szablonów
b) Zaznaczyć nr szablonu dla którego ma zostać stworzony rachunek
c) Wybrać przycisk: Nowy rachunek
d) Wypełnić pola z ""*"" takie, jak: Nr rachunku
e) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź.
f) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Rachunków
g) Wskazać rachunek dla którego ma zostać przygotowany plik rachunku refundacyjnego rfx.
h) Wybrać przycisk Dane-> Eksportuj rachunek

2. Tworzenie rachunków na podstawie otrzymanego Raportu Populacyjnego dla POZ(plik Z_RDP):
a) Przejść w Ewidencja-> Deklaracje-> Rachunki deklaracji POZ
b) Określić miesiąc dla którego ma zostać przygotowany rachunek
c) Określić Nr Umowy dla której ma zostać przygotowany rachunek
d) Wybrać przycisk: Nowy rachunek
e) Wypełnić pola z ""*"" takie, jak: Nr rachunku
f) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź.
g) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Rachunków
h) Wskazać rachunek dla którego ma zostać przygotowany plik rachunku refundacyjnego rfx.
i) Wybrać przycisk Dane-> Eksportuj rachunek

!!!!Uwaga użycie Przycisku: Zatwierdź znajdującego się w górnym menu Przeglądu rachunku jest równoznaczne z akceptacja wszystkich danych na rachunku jako poprawnych, czynność ta jest nieodwracalna. W celu zamieszczenia rachunku na Portalu, rachunek ten nie musi być w statusie: Zatwierdzony!!!!!!!!

Rachunki w formie elektronicznej należy umieszczać na Portalu Świadczeniodawcy.
Do tego celu udostępniona jest funkcja: Portal Świadczeniodawcy -> Moje umowy -> Importuj dokumenty rozliczeniowe.
Na formatce „Import dokumentów rozliczeniowych”
- kontrolka „Przeglądaj” umożliwia wskazanie pliku przeznaczonego do importu,
- kontrolka „Importuj dokument rozliczeniowy” służy do zaczytania pliku i przesłania go na serwer w celu importu.

Zwracamy uwagę na to, ze rachunek elektroniczny winien być wystawiany zgodnie z obowiązującym formatem do jednego szablonu rachunku (niemożliwe jest w jednym rachunku rozliczenie kilku szablonów rachunku). W związku z powyższym każde wysłanie komunikatu II fazy i otrzymanie raportu zwrotnego uwzględniającego rozbicie pozycji rozliczeniowych na szablony rachunków będzie wiązało się z wystawieniem odrębnego rachunku elektronicznego i papierowego. W celu uzyskania rozbicia Sprawozdania Finansowego na poszczególne szablony rachunków, po każdym przekazanym szablonie rozliczeniowych komunikatu 2 fazy należy zamknąć nagłówek sprawozdania, tak aby jeden nagłówek zawierał jeden konkretnych szablon rozliczeniowy. Aby uniknąć wielokrotnego otwierania nagłówków sprawozdań należy wykonywać komunikacje 2 fazy dopiero po zebraniu wystarczającej liczby punktów(pozycje w statusie: Zatwierdzone) równej minimum liczbie limitu miesięcznego przypadającego na produkt kontraktowy.

!!!Uwaga!!!!
Przed dokonaniem Eksportu Rachunku Refundacyjnego należy w Zarządzanie->Konfiguracja-> Konfigurator-> Sekcja: Eksport ustawić wartość dla parametru: Eksport rachunku refundacyjnego:2.0"

Na stronie Internetowego Systemu Informacji do którego odnośnik został zamieszczony w linku poniżej:
Internetowy System Informacji"
został w dziale: Procedury opublikowany temat:
Przekazywanie w formie elektronicznej danych zawartych w rachunku (komunikatem REF)
gdzie, zamieszczono szczegółowa instrukcje jak postępować w przypadku uzyskania komunikatu:
(...)Przerwano import. Nie udało się wstawić nagłówka(...)
Instrukcja ta została zamieszczona poniżej:
Instrukcja postepowania w przypadku bledów dla plików REF.

Dostosowując aplikacje mMedica się do wytycznych opublikowanych na stronie OWNFZ została opublikowana wersja 2.3.46,która umożliwia z dniem 1 Kwietnia 2010 wysyłanie rachunków elektronicznych w wersji komunikatu 2.1. W celu ułatwienia pracy w rachunkami w aplikacji zostały dokonane zmiany w sposobie generacji owych rachunków. Wszystkie dane o sposobie rozliczenia danego zakresu aplikacja czerpie z umowy elektronicznej, dlatego ważne jest, aby użytkownik posiadał zaczytana zawsze najaktualniejsza umowę.

Opis działania mechanizmów tworzenia rachunków wraz z przykładami został zamieszczony w plików będącym załącznikiem powyższego tematu:

Link do pliku instrukcji

Komunikat cytowany powyżej jest wyświetlany w aplikacji mMedica w momencie przekazywania niewystarczających danych w plikach R_UMX tworzonych przez systemy płatnika w procesie naliczania.Wersje aplikacji 2.5.1 rozbudowaliśmy o możliwość usunięcia szablonu stworzonego na postawie plików R_UMX

Uzyskawszy komunikat powyższej treści należy:
1. Dokonać aktualizacji do wersji 2.5.1
2. Usunąć blednie wygenerowany szablony z aplikacji mMedica postepując wg instrukcji: Usuniecie Szablonu
3. Zaczytać poprawny plik R_UMX stworzony poprzez Portal Świadczeniodawcy

Link do instrukcji:
Instrukcja usuniecia szablonu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×