Nowy mechanizm konfiguracji recept. - Aktualności

Nowy mechanizm konfiguracji recept.

W celu zwiększenia czytelności i ulepszenia funkcjonalności wydruku recept przeprowadzono w tym zakresie modernizację konfiguratora. Wszystkie parametry mające wpływ na wygląd recept są umieszczone w menu Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfigurator w sekcji Gabinet, pozycja Recepta. Ponadto w celu prawidłowego wyświetlania danych puli recepty zmieniono mechanizm walidacji wykorzystywany podczas wprowadzania puli recept. Od najbliższej wersji mMedica pole "numer umowy" nie może pozostać wartością pustą i konieczne jest jego uzupełnienie. Numer ten wprowadza się w menu Zarządzanie -> Konfiguracja -> Pule numerów recept.

Pule recept

W oknie ewidencji puli recept dodano nową walidację, która weryfikuje wypełnienie pola „Nr umowy”. Pole to należy uzupełnić dla nowych i już wprowadzonych pul recept, w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane w aplikacji.

Usunięte parametry

Usunięto następujące parametry dotyczące wydruku recepty:

 • Drukuj NIP,
 • Drukuj datę urodzenia i płeć pacjenta,
 • Drukuj dane matki i przedstawiciela ustawowego pacjenta,
 • Podpowiadaj ilość substancji czynnej zamiast całkowitej ilości w opakowaniu.

Obecnie dane przedstawione przez w/w parametry będą drukowane automatycznie w przypadkach określonych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

 

Zmiana prezentacji konfiguracji

Dodano szereg funkcji ułatwiających zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi dotyczącymi recept:

 • Parametry mające wpływ na ich wydruk umieszczono w jednym oknie (sekcja Gabinet\Recepta) oraz pogrupowano według zakresu działania.
 • Dodano prezentację dziedziczenia wartości parametrów pomiędzy kontekstami. W przypadku gdy ustawimy parametr w kontekście systemu, jego wartość zostanie wyświetlona także w kontekstach podrzędnych (stacja, użytkownik), o ile nie został w nich jawnie ustawiony.
 • Wyróżniono kolorem zielonym parametry, które zostały jawnie ustawione w danym kontekście. Dzięki temu jesteśmy w stanie odróżnić wartości ustawione przez użytkownika od wartości dziedziczonych z wyższych kontekstów.


konfiguracja recept sekcja swiadczeniodawca sekcja dane i podpis lekarza

 • Umożliwiono nadpisanie konfiguracji w ramach wybranego kontekstu wartościami z kontekstu nadrzędnego (przycisk „Nadpisz wartościami…” w prawym górnym rogu ekranu). Dzięki temu można zresetować konfigurację do wartości dziedziczonych w wyższego poziomu.
 • Zmieniono sposób ustawienia typu wydruku recepty. Obecnie zamiast wyboru wydruk/nadruk należy zaznaczyć poszczególne elementy składowe, które mają się pojawić na wydruku. Dzięki takiemu rozwiązaniu można dowolnie określić pola, które mają znaleźć się na wydruku.
 • W celu ułatwienia konfiguracji osobom, które przyzwyczaiły się do poprzedniego modelu konfiguracji, dodano przyciski „Domyślne ustawienia dla wydruku” oraz „Domyślne ustawienia dla nadruku” pozwalające ustawić poszczególne elementy składowe wartościami domyślnymi.


konfiguracja recept okno glowne

 

Grupowanie parametrów

Dla zwiększenia czytelności parametry zostały pogrupowane tematycznie:

 • Drukarka
  Nazwa – wskazujemy drukarkę, na której będzie wykonywany wydruk recept.
  Zasobnik papieru – możliwość wskazania podajnika papieru.
 • Papier
  Formularz – pozwala wybrać rodzaj wydruku, z którego użytkownik będzie korzystał.
  Rozmiar/położenie – parametr przyjmuje wartość „Wg ustawień strony” dla wszystkich formularzy z wyjątkiem pojedynczego, dla którego można wybrać zarówno poziomy, jak i pionowy wydruk ze wskazaniem umiejscowienia go na kartce.


konfiguracja recept papier

 • Ustawienia strony
  W części tej istnieje możliwość określenia rozmiaru pól lub zdefiniowania przesunięcia wydruku na kartce papieru. Dostępne parametry uzależnione są od wybranego formularza.


konfiguracja recept wymiary

 • Rozmiar tekstu
  Dla trzech pól recepty istnieje możliwość wskazania wielkości czcionki.


konfiguracja recept rozmiar tekstu

 • Sekcja „Świadczeniodawca”
  Dane świadczeniodawcy – zaznaczenie pozycji wywołuje wydruk danych w oknie świadczeniodawca.
  Nazwa podmiotu leczniczego – oprócz nazwy przedsiębiorstwa na wydruku znajdzie się nazwa podmiotu.
  Kod świadczeniodawcy – dodatkowa informacja umieszczana na wydruku tylko na podstawie zaznaczonego parametru.
  I, V i VII cz. kodu resortowego – drukowana jest nazwa komórki wraz z kodami.
  VIII cz. kodu resortowego – drukowany jest kod.
  Numer umowy – jest dodatkową informacją. W przypadku pul numerów dla recept komercyjnych zawsze drukujemy nr identyfikacyjny, a numer umowy drukowany jest dodatkowo pod warunkiem, że numery te są różne.


konfiguracja recept sekcja swiadczeniodawca

Sekcja „Dane i podpis lekarza”
Dane lekarza - na wydruku umieszczamy imię i nazwisko lekarza, NPWZ, a dla recept oznaczonych jako transgraniczne - grupę zawodową wraz z telefonem lub adresem e-mail lekarza.
Jeżeli w rejestrze personelu, w danych dodatkowych mamy uzupełnioną pozycję „Niestandardowy opis na recepcie” drukujemy dane umieszczone w tym polu.
Dane podmiotu drukującego – jeżeli parametr jest włączony, drukujemy zapis „Wydruk własny” dla wydruków wykonywanych w module Gabinet i recept komercyjnych oraz REGON dla wydruków pustych recept.
konfiguracja recept sekcja dane i podpis lekarza

Sekcja „Rp” (recepty z lekami)
Zalecenia – dla recept z lekami jest drukowany tekst wprowadzony podczas wystawiania recepty w polu uwagi/ zalecenia.
Oznaczenia łacińskie ilości i dawkowania – oznaczenia łacińskie pojawiają się na receptach transgranicznych, a na pozostałych tylko w przypadku oznaczenia tego parametru.
konfiguracja recept sekcja rp

 • Elementy stałe
  Elementy, które pojawiają się na każdej recepcie, możliwe do wyłączenia dla użytkowników korzystających z nadruków na gotowych blankietach.


konfiguracja recept elementy stale rp

 • Kody kreskowe
  Po zaznaczeniu parametrów wartości liczbowe drukowane są w postaci kodu kreskowego.


konfiguracja recept kody kreskowe

 • Recepty z lekami
  Podpowiadaj odpłatność wg rozporządzenia MZ z 08.03.2012r. – przy podpowiadaniu odpłatności wykorzystujemy symbole P, X lub pole puste.
  Zablokuj możliwość wydruku w wizycie domowej – na wizycie oznaczonej jako domowa brak możliwości wydruku recept z gabinetu


konfiguracja recept recepty z lekami

 • Puste recepty
  Drukuj dane pacjenta - na receptach pustych drukowanych z kartoteki domyślnie będzie zaznaczony parametr umieszczający na wydruku dane pacjenta.


konfiguracja recept puste recepty

 • Domyślne dane dla recept
  Bez numeru – domyślnie oznaczony jest parametr wydruku recepty bez numeru.


konfiguracja recept domyslne dane dla recept

 

Po wykonaniu weryfikacji wszystkich ustawień parametrów można wykorzystać nową funkcję w konfiguratorze i wykonać wydruk testowy. Przycisk wywołujący wydruk testowy recepty znajduje się w prawym górnym rogu okna z ustawieniami.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

×