O mMedica

Kompleksowe oprogramowanie dla przychodni i praktyk lekarskich.

Podnieś jakość usług dla pacjentów i przyspiesz wymianę EDM.
Postaw na nowoczesność z mMedica.

Korzyści posiadania systemu

mMedica to rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby rozliczenia z NFZ
jak i wspomoże obsługę pacjenta oraz tworzenie dokumentacji medycznej

Skuteczna pomoc w rozliczeniach
z Narodowym Funduszem Zdrowia

W pełni bezpieczne gromadzenie
danych medycznych

Usprawnianie obsługi pacjenta
oraz organizacji pracy

Obsługa funkcji związanych
z systemem RUM

Dopasowanie do dotychczasowego
stylu pracu

Nawet najprostsza wersja programu
obsługuje wiele stanowisk

Funkcje programu mMedica

Gromadzenie niezbędnych danych pacjenta
Ewidencja dokumentów ubezpieczeniowych
Pobranie statusu ubezpieczenia z systemu eWUŚ
Wysyłanie powiadomień i przypomnień e-mail
Scalanie pacjentów
Zbiorcza archiwizacja pacjentów
Dostęp do danych medycznych pacjenta
Zbiorcza zamiana kodów terytorialnych
Ewidencja dokumentów uprawniających i zgód pacjentów
Dopisywanie pacjentów do grup tematycznych, marketingowych
Prowadzenie harmonogramów przyjęć

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przenoszenie pacjentów między harmonogramami

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wydruk zbiorczej listy oczekujących

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tworzenie statystyk harmonogramów przyjęć

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wyznaczanie pierwszego wolnego terminu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Automatyczne wykreślanie pacjentów z harmonogramu przyjęć

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Komunikacja z AP-KOLCE

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przeprowadzanie oceny list oczekujących

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Prowadzenie harmonogramów przyjęć

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przenoszenie pacjentów między harmonogramami

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wydruk zbiorczej listy oczekujących

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tworzenie statystyk harmonogramów przyjęć

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wyznaczanie pierwszego wolnego terminu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Automatyczne wykreślanie pacjentów z harmonogramu przyjęć

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Komunikacja z AP-KOLCE

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przeprowadzanie oceny list oczekujących

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podglądy harmonogramów pracy

Wyszukiwanie rezerwacji

Wydruk raportów zaplanowanych wizyt
Dostęp do rejestru skierowań

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Możliwość powiązania terminu z harmonogramem przyjęć

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podpowiadanie pierwszorazowości i kwalifikacji pacjenta do programu profilaktyki ChUK
Prowadzenie list rezerwowych pacjentów oczekujących na zapisanie na wizytę
Import umów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wprowadzanie i modyfikacja danych o rozliczeniach

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Eksport do NFZ danych sprawozdawczych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Import potwierdzeń do wyeksportowanych danych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tworzenie i modyfikacja sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tworzenie faktur elektronicznych (eFaktura) i ich autoryzacja podpisem elektronicznym

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zbiorcze przeliczanie pozycji rozliczeniowych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przekodowanie procedur ICD-9

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zbiorcze przypisanie świadczeń do umowy-ugody

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Generowanie raportu z wykonanych świadczeń

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Mechanizm kopiowania danych z poprzedniej wizyty

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ewidencja i rozliczanie hospitalizacji

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zbiorcze dodawanie wizyt

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zbiorcze dodawanie pozycji rozliczeniowych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Schematy wizyt dla danych medycznych
Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
Wystawianie i wydruk pustych recept
Wystawianie i wydruk recept z lekami
Wystawianie e-Recept
Rejestr recept
Rejestr wizyt receptowych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zarządzanie pulami numerów recept
Dostęp do słownika leków Pharmindex
Historia przepisanych leków i wystawionych recept
Ewidencja istotnych informacji o stanie zdrowia, przebytych chorobach, wykonanych badaniach fizykalnych itp.
Konfiguracja wyświetlania czynników ryzyka na ekranie wizyty
Prezentacja 3 ostatnich wizyt pacjenta w danym JOS-ie oraz ostatniej wizyty kompleksowej i recepturowej
Szablony tekstów standardowych
Sprawdzanie pisowni
Ewidencja chorób przewlekłych
Prezentacja graficzna rozpoznań
Ewidencja historii pomiarów ciśnienia
Ewidencja przeprowadzanych zabiegów

Ewidencja i przegląd:

 • badań laboratoryjnych
 • badań diagnostycznych
 • stale podawanych leków
 • konsultacji
 • hospitalizacji
 • rehabilitacji
 • zrealizowanych szczepień
 • czynników ryzyka

Podstawowa obsługa szczepień:

 • standardowy kalendarz szczepień
 • ewidencja wykonanych szczepień

Rozszerzona obsługa szczepień:

 • planowanie szczepień dodatkowych
 • modyfikacja standardowego kalendarza szczepień
Ewidencja danych antropometrycznych i przegląd w formie tabeli
Ewidencja badań fizykalnych i przegląd w formie tabeli
Słownik procedur ICD-9
Obsługa karty DiLO
Obsługa karty ChUK

Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań:

 • na badania laboratoryjne
 • na badania diagnostyczne
 • do specjalisty
 • do szpitala
 • na zabiegi rehabilitacyjne
Wystawianie e-Skierowań

Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań do:

 • sanatorium
 • pielęgniarki położnej

Tworzenie, ewidencja i wydruk zleceń na:

 • transport
 • zaopatrzenie rehabilitacyjne
 • rehabilitację leczniczą KRUS
 • rehabilitację ogólnoustr.
 • opiekę długoterminową
 • badania cytologiczne
 • badania histopatologiczne
Wystawianie e-zleceń na wyroby medyczne

Tworzenie, ewidencja i wydruk dokumentów:

 • zaświadczenie lekarskie
 • druk OL-9, N14 i PR-4
 • zaśw. dla zespołu ds. OoN
 • zaśw. przed szczepieniem
 • informacja dla lekarza kierującego
 • odmowa pacjenta

KEwidencja i wydruk udostępnionych druków medycznych, m.in.:

 • Karta zgonu
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia
 • MZ/N-1A Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego i inne.

Podstawowa obsługa recept. Wystawianie recept z wykorzystaniem słowników:

 • leków własnych
 • Pharmindex
 • Bazyl
 • leków przepisywanych przez lekarza (leki preferowane)
 • zapamiętywanie dawkowania i sposobu podawania leku

Rozszerzona obsługa recept:

 • mechanizm automatycznego wykrywania uprawnień do refundacji recepty “P” dla leków wybranych ze słownika Pharmindex
 • obliczanie liczby dni stosowania przepisanego leku
 • możliwość edycji leków dodanych na receptę
Słownik leków stale podawanych
Historia wystawionych recept i przepisanych leków
Dostęp do Terminarza i możliwość zaplanowania kolejnej wizyty
Integracja z modułem Stomatologicznym i Komercyjnym

Podstawowy przegląd historii wizyt – możliwość określenia:

 • zakresu dat realizacji
 • lekarza realizującego
 • komórki organizacyjnej
Rozszerzony przegląd historii wizyt – możliwość wyboru zakresu wyświetlanych informacji
Schematy wizyt dla danych medycznych
Dopisanie wyniku zleconych badań do wizyty (automatyczne)
Wydruk zaleceń i podsumowania wizyty

Rozszerzona konfiguracja ekranów wizyty, danych medycznych, skierowań, recept:

 • zmiana kolejności wyświetlania przycisków
 • możliwość wyłączenia nieużywanych przycisków
Informacja o kwalifikacji do profilaktyki zdrowotnej: ChUK, cytologia, mammografia
Graficzny wykres historii przepisanych leków stale podawanych
Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich (eZLA)
Raport wystawionych skierowań
Ilość wizyt z określonym rozpoznaniem
Ilość rozpoznań pierwszorazowych
Liczba świadczeń według realizującego
Raport przepisanych leków
Raport dotyczący wyników badań
Generator raportów – narzędzie do definiowania raportów, umożliwia zapis wyniku w formacie XLS, CSV, HTML
Zarządzanie personelem medycznym
Zarządzanie systemem zabezpieczeń i uprawnień
Tworzenie struktury organizacyjnej
Obsługa rejestru danych osobowych
Składowanie i odtwarzanie danych

Prowadzenie i wydruk ksiąg:

 • księga przyjęć
 • księga ratownictwa medycznego

Prowadzenie i wydruk ksiąg:

 • księga główna przyjęć i wypisów
 • księga NiŚOLiP
 • księga zabiegów
Walidacje definiowane
Poczta wewnętrzna dla użytkowników programu

Możliwość wyboru zasobnika drukarki i wydruku dwustronnego

Możliwość osobnej konfiguracji wydruku kuponów do ewidencji i do skierowań (woj. śląskie)
Dostęp do formularzy systemowych
Tworzenie szablonów wydruku na podstawie szablonów systemowych
Konfiguracja podpisu elektronicznego
Obsługa wielu zakładów leczniczych (wielozakładowość)
Zarządzanie szablonami tekstów standardowych
Zarządzanie szablonami tekstów standardowych
Logowanie historii zmian uprawnień użytkowników
Automatyczne blokowanie aplikacji po zadanym czasie bezczynności
Dodawanie notatek z istotnymi informacjami dotyczącymi pacjenta

Wyszukiwarka mMedica