Cennik mMedica

Kompleksowe oprogramowanie dla przychodni i praktyk lekarskich.

Podnieś jakość usług dla pacjentów i przyspiesz wymianę EDM. Postaw na nowoczesność z mMedica.

Nazwa produktuCena licencji i aktualizacji (PLN netto)Uwagi
Za pierwsze stanowiskoZa każde następne stanowisko
Programy podstawowe
mMedica PS375,00238,00Opis
mMedica PS+531,00337,00Opis
mMedica Standard560,00359,00Opis
mMedica Standard+683,00437,00Opis
mMedica Komercja421,00267,00Ta wersja nie obsługuje rozliczeń z NFZ
Opis
mMedica Komercja+652,00418,00Ta wersja nie obsługuje rozliczeń z NFZ
Opis
Moduły dodatkowe
Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna38,0038,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Komercja,
moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego
Opis
Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
(dla wersji +)
21,0021,00Dostępny dla wersji mM Standard+, mM Komercja+,
moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego
Opis
Moduł Komercyjny324,00197,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+
Opis
Moduł Komercyjny z Rejestracją354,00229,00Dostępny dla wersji mM PS, mM PS+
Opis
Moduł Koszty12,007,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.
Opis
Gabinet Pielęgniarki168,00110,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Gabinet Lekarza Specjalisty212,00127,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.
Opis
Moduł Opieka Koordynowana250,00170,00Dostępny dla wersji mM Standard+.
Opis
Moduł Opieka dzienna167,00109,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+
Opis
Rehabilitacja Ambulatoryjna167,00109,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Rehabilitacja Ambulatoryjna+ 31,0020,00Wymagane posiadanie modułu Rehabilitacja Ambulatoryjna.
Opis
Medycyna Pracy317,00192,00Dostępny dla wersji mM Standard *), mM Standard+ *), mM Komercja, mM Komercja+.
Opis
*) wymagany moduł komercyjny.
Medycyna Pracy+ 82,00 51,00Wymagany moduł Medycyna Pracy.
Opis
Moduł Hospitalizacje320,00194,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Moduł Stomatologiczny324,00197,00Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Moduł Teleporada202,0076,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
eArchiwum326,0077,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
Moduł eRejestracja162,0070,00Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego
Opis
Moduł eRejestracja+38,0026,00Wymaga posiadania modułu eRejestracja. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
Moduł eAnkiety60,0030,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego i posiadania modułu mPowiadomienia. Wymaga zakupu pakietu ankiet oraz danych w usłudze „Chmura dla Zdrowia”Cennik pakietów eAnkiet.
Opis
Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych126,0064,00Wymaga posiadania modułu eArchiwum. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
Moduł Integracji eRepozytorium w Chmurze320,0076,00

Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Wymaga posiadania modułu EDM oraz zakupu usługi „eRepozytorium mMedica w Chmurze”. Cennik eRepozytorium w Chmurze.

Regulamin usługi eRepozytorium w Chmurze.
Opis

Moduł mPowiadomienia64,0026,00Aby wysyłać SMS-y należy zamówić pulę SMS. Przy zamawianiu większej liczby stanowisk można zamawiać moduł w formie pakietów (10/20/40 st.), których cena uwzględnia rabat. Dla każdego stanowiska powyżej 40 zamawianego poza pakietem, cena za stanowisko wynosi 1 zł netto. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk większą lub równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
    100 SMS12,00Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty
    1000 SMS110,00Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty
    10000 SMS1000,00Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty
Moduł eZLA+68,0068,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Moduł mKolejka1,001,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
Moduł skanowania dokumentów xpressScan99,0099,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+, moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego
Opis
Moduł eWyniki Lab172,00113,00Moduł integracji z jednym laboratorium,
dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.
Opis
Moduł eWyniki Lab+153,0085,00Moduł integracji z nieograniczoną liczbą laboratoriów,
dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymaga posiadania modułu eWyniki Lab i zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk eWyniki Lab.
Opis
Moduł eWyniki Diag172,00113,00Moduł integracji z jedną pracownią diagnostyczną,
dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.
Opis
Moduł eWyniki Diag+153,0085,00Moduł integracji z nieograniczoną liczbą pracowni diagnostycznych,
dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymaga posiadania modułu eWyniki Diag i zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk eWyniki Diag.
Opis
Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych379,0035,00Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych +299,001,00Wymaga posiadania Modułu Integracji Urządzeń Diagnostycznych. Przed zakupem należy zweryfikować czy integrowane urządzenia znajdują się na liście obsługiwanych urządzeń
Lista

Opis
Moduł Pracownia Diagnostyczna317,00192,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.
Opis
Moduł Pharmindex Baza leków135,00108,00Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Moduł Pharmindex Bezpieczeństwo269,00269,00Wymaga posiadania w ramach licencji Modułu Pharmindex Baza leków
Opis
Moduł Pharmindex Refundacje67,00 0,0067,00 0,00Wymaga posiadania w ramach licencji Modułu Pharmindex Baza leków. Cena promocyjna do 31.10.2023
Opis
Moduł Pharmindex Refundacje Solo134,00 0,00134,00 0,00Dostępny jedynie dla użytkowników, którzy nie posiadają licencji na moduł ‘Pharmindex Baza Leków’. Cena promocyjna do 31.10.2023
Opis
Moduł Menedżer eksportów122,00122,00Dostępny dla wersji mM PS, mM Standard, mM Komercja
Opis
Moduł Menedżer eksportów
(dla wersji +)
53,0053,00Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard+, mM Komercja+.
Opis
Moduł Replikacji64,001,00Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
Moduł eKopia+80,000,00Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
Moduł Personalizacyjny77,0077,00Opis
Moduł Alternatywne interfejsy użytkownika
(mM dla netbooków)
12,007,00Opis
Moduł Faktury zakupowe, programy lekowe/chemioterapia102,00102,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Moduł Obrót Produktami Leczniczymi202,00153,00Wymaga posiadania modułu Hospitalizacje.
Opis
Moduł Jednolity Plik Kontrolny12,007,00Opis
Moduł Raporty pomocnicze65,0065,00Opis
Moduł Dane do sprawozdań rocznych MZ/GUS117,00117,00Opłata za moduł zamawiany do licencji programu podstawowego, dla której termin ważności upływa w czasie krótszym niż 1 rok od daty zamówienia modułu, jest stała i równa opłacie rocznej
Opis
Wsparcie Rozliczeń49,0032,00Dostępny dla wersji mM PS, mM PS+, mM Standard, mM Standard+. Opis
Moduł Wsparcia Zarządzania139,0069,00Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego
Opis
Moduł SmartQS System Kolejkowy300,00300,00Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymagany jest moduł mKolejka. Przed zakupem zalecany kontakt z Producentem w celu konsultacji możliwości wdrożenia. Wymagane posiadanie urządzeń wyświetlających wchodzących w skład tego systemu. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie posiadanych urządzeń wyświetlających.
Opis
Drukarka SmartQS1000,00Opis
Wyświetlacz SmartQS2100,00Wymaga posiadania licencji na moduł SmartQS. Opis
  1. Ceny obowiązują do 31.12.2023 r.
  2. Ceny netto w złotych polskich. Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
  3. Podane ceny stanowią roczną opłatę abonamentową za licencje i aktualizacje.
  4. Program mMedica korzysta z bezpłatnego serwera bazy danych PostgreSQL.
  5. Licencje na moduły dodatkowe są udzielane na takie same okresy, jakie obowiązują dla programów podstawowych, do których są zamawiane.

Wyszukiwarka mMedica