Cennik mMedica

Kompleksowe oprogramowanie dla przychodni i praktyk lekarskich.

Podnieś jakość usług dla pacjentów i przyspiesz wymianę EDM. Postaw na nowoczesność z mMedica.

Nazwa produktu Cena licencji i aktualizacji (PLN netto) Uwagi
Za pierwsze stanowisko Za każde następne stanowisko
Programy podstawowe
mMedica PS 375,00 238,00 Opis
mMedica PS+ 531,00 337,00 Opis
mMedica Standard 560,00 359,00 Opis
mMedica Standard+ 683,00 437,00 Opis
mMedica Komercja 421,00 267,00 Ta wersja nie obsługuje rozliczeń z NFZ
Opis
mMedica Komercja+ 652,00 418,00 Ta wersja nie obsługuje rozliczeń z NFZ
Opis
Moduły dodatkowe
Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 38,00 38,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Komercja,
moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego
Opis
Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
(dla wersji +)
21,00 21,00 Dostępny dla wersji mM Standard+, mM Komercja+,
moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego
Opis
Moduł Komercyjny 324,00 197,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+
Opis
Moduł Komercyjny z Rejestracją 354,00 229,00 Dostępny dla wersji mM PS, mM PS+
Opis
Moduł Koszty 12,00 7,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.
Opis
Gabinet Pielęgniarki 168,00 110,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Gabinet Lekarza Specjalisty 212,00 127,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.
Opis
Moduł Opieka Koordynowana 250,00 1,00 170,00 1,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Cena promocyjna do 31.07.2023
Opis
Rehabilitacja Ambulatoryjna 167,00 109,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Rehabilitacja Ambulatoryjna+  31,00 20,00 Wymagane posiadanie modułu Rehabilitacja Ambulatoryjna.
Opis
Medycyna Pracy 317,00 192,00 Dostępny dla wersji mM Standard *), mM Standard+ *), mM Komercja, mM Komercja+.
Opis
*) wymagany moduł komercyjny.
Medycyna Pracy+  82,00  51,00 Wymagany moduł Medycyna Pracy.
Opis
Moduł Hospitalizacje 320,00 194,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Moduł Stomatologiczny 324,00 197,00 Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Moduł Teleporada 202,00 76,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
eArchiwum 326,00 77,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
Moduł eRejestracja 162,00 70,00 Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego
Opis
Moduł eRejestracja+ 38,00 26,00 Wymaga posiadania modułu eRejestracja. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
Moduł eAnkiety 60,00 30,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego i posiadania modułu mPowiadomienia. Wymaga zakupu pakietu ankiet oraz danych w usłudze „Chmura dla Zdrowia”Cennik pakietów eAnkiet.
Opis
Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych 126,00 64,00 Wymaga posiadania modułu eArchiwum. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
Moduł Integracji eRepozytorium w Chmurze 320,00 76,00

Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Wymaga posiadania modułu EDM oraz zakupu usługi „eRepozytorium mMedica w Chmurze”. Cennik eRepozytorium w Chmurze.

Regulamin usługi eRepozytorium w Chmurze.
Opis

Moduł mPowiadomienia 64,00 26,00 Aby wysyłać SMS-y należy zamówić pulę SMS. Przy zamawianiu większej liczby stanowisk można zamawiać moduł w formie pakietów (10/20/40 st.), których cena uwzględnia rabat. Dla każdego stanowiska powyżej 40 zamawianego poza pakietem, cena za stanowisko wynosi 1 zł netto. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk większą lub równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
    100 SMS 12,00 Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty
    1000 SMS 110,00 Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty
    10000 SMS 1000,00 Pula jest ważna przez okres 90 dni od daty zapłaty
Moduł eZLA+ 68,00 68,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Moduł mKolejka 1,00 1,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
Moduł skanowania dokumentów xpressScan 99,00 99,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+, moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego
Opis
Moduł eWyniki Lab 172,00 113,00 Moduł integracji z jednym laboratorium,
dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.
Opis
Moduł eWyniki Lab+ 153,00 85,00 Moduł integracji z nieograniczoną liczbą laboratoriów,
dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymaga posiadania modułu eWyniki Lab i zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk eWyniki Lab.
Opis
Moduł eWyniki Diag 172,00 113,00 Moduł integracji z jedną pracownią diagnostyczną,
dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+.
Opis
Moduł eWyniki Diag+ 153,00 85,00 Moduł integracji z nieograniczoną liczbą pracowni diagnostycznych,
dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymaga posiadania modułu eWyniki Diag i zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk eWyniki Diag.
Opis
Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych 379,00 35,00 Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego. Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych + 299,00 1,00 Wymaga posiadania Modułu Integracji Urządzeń Diagnostycznych. Przed zakupem należy zweryfikować czy integrowane urządzenia znajdują się na liście obsługiwanych urządzeń
Lista

Opis
Moduł Pracownia Diagnostyczna 317,00 159,00 192,00 96,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Cena promocyjna do 30 czerwca 2023 r.
Opis
Moduł Pharmindex Baza leków 135,00 108,00 Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Moduł Pharmindex Bezpieczeństwo 269,00 269,00 Wymaga posiadania w ramach licencji Modułu Pharmindex Baza leków
Opis
Moduł Pharmindex Refundacje 67,00 67,00 Wymaga posiadania w ramach licencji Modułu Pharmindex Baza leków
Opis
Moduł Menedżer eksportów 122,00 122,00 Dostępny dla wersji mM PS, mM Standard, mM Komercja
Opis
Moduł Menedżer eksportów
(dla wersji +)
53,00 53,00 Dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard+, mM Komercja+.
Opis
Moduł Replikacji 64,00 1,00 Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
Moduł eKopia+ 80,00 0,00 Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego.
Opis
Moduł Personalizacyjny 77,00 77,00 Opis
Moduł Alternatywne interfejsy użytkownika
(mM dla netbooków)
12,00 7,00 Opis
Moduł Faktury zakupowe, programy lekowe/chemioterapia 102,00 102,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+
Opis
Moduł Obrót Produktami Leczniczymi 202,00 153,00 Wymaga posiadania modułu Hospitalizacje.
Opis
Moduł Jednolity Plik Kontrolny 12,00 7,00 Opis
Moduł Raporty pomocnicze 65,00 56,00 Opis
Moduł Dane do sprawozdań rocznych MZ/GUS 117,00 117,00 Opłata za moduł zamawiany do licencji programu podstawowego, dla której termin ważności upływa w czasie krótszym niż 1 rok od daty zamówienia modułu, jest stała i równa opłacie rocznej
Opis
Moduł Wsparcia Zarządzania 139,00 69,00 Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego
Opis
Moduł SmartQS System Kolejkowy 300,00 300,00 Dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+, mM Komercja, mM Komercja+. Wymagany jest moduł mKolejka. Przed zakupem zalecany kontakt z Producentem w celu konsultacji możliwości wdrożenia. Wymagane posiadanie urządzeń wyświetlających wchodzących w skład tego systemu. Moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie posiadanych urządzeń wyświetlających.
Opis
Drukarka SmartQS 1000,00 Opis
Wyświetlacz SmartQS 1700,00 Wymaga posiadania licencji na moduł SmartQS. Opis
  1. Ceny obowiązują do 31.12.2023 r.
  2. Ceny netto w złotych polskich. Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
  3. Podane ceny stanowią roczną opłatę abonamentową za licencje i aktualizacje.
  4. Program mMedica korzysta z bezpłatnego serwera bazy danych PostgreSQL.
  5. Licencje na moduły dodatkowe są udzielane na takie same okresy, jakie obowiązują dla programów podstawowych, do których są zamawiane.