Moduły dodatkowe

Moduł Personalizacyjny

Wstęp

Coraz większa ilość funkcji programu, kompletne ale bardzo rozbudowane słowniki i duża liczba informacji często utrudniają pracę i wymagają poświęcenia większej ilości czasu potrzebnego do wykonania podstawowych czynności. Moduł Personalizacyjny znacznie rozszerza możliwości dostosowania sposobu działania programu do własnych potrzeb i przyzwyczajeń.
Dodatkowe opcje konfiguracji pozwalają jeszcze lepiej dopasować poszczególne funkcje do specyfiki pracy konkretnej placówki i zakresu świadczonych usług. Moduł Personalizacyjny zapewnia konfigurację słowników, skrótów klawiszowych, zakresu danych wyświetlanych w kartotece pacjenta i układu okien w Gabinecie.

Korzystając z Modułu Personalizacyjnego można dostosować do własnych wymagań każdy słownik w programie mMedica. Aby ułatwić ewidencję danych i nie musieć każdorazowo wyszukiwać tych samych pozycji w słowniku, można skorzystać z funkcji oznaczenia pozycji jako preferowanych. Ponadto dzięki widokowi „Ostatnio wybierane” można w szybki sposób wyszukać ostatnio wybierane pozycje.

Aby ułatwić szybsze odnalezienie potrzebnych informacji, wprowadzono funkcję ograniczającą zakres pozycji wyświetlanych w oknie podglądu danych pacjenta tylko do tych, które są ważne dla konkretnego użytkownika (lekarza, pielęgniarki…).

Znaczący wpływ na szybkość i wygodę pracy ma system obsługi skrótów klawiszowych. Dzięki temu rozwiązaniu można do każdego przycisku funkcji (np. „Nowa pozycja”, „Zakończ Wizytę”) przypisać wybrany skrót klawiszowy. Funkcja ta pozwala przypisywać skróty klawiszowe również do tych przycisków, które dotychczas mogły być obsługiwane tylko za pomocą myszki.

Funkcje Modułu Personalizacyjnego

Moduł ten pozwala na dostosowanie aplikacji mMedica do indywidualnych potrzeb użytkownika, co zwiększa ergonomię obsługi oraz przejrzystość aplikacji.

W jego skład wchodzą następujące funkcjonalności:

 • definicja własnych skrótów klawiszowych dla wszystkich przycisków funkcyjnych w aplikacji, dzięki czemu obsługa programu staje się jeszcze szybsza, a zarazem bardziej intuicyjna
 • definicja zawartości okna podglądu danych pacjenta (w Kartotece pacjentów i Gabinecie), co pozwala na dostosowanie wyświetlanych danych do charakteru placówki, wyświetlając tylko interesujące informacje
 • definicja sposobu wyświetlania oraz sposobu obsługi słowników systemowych, dzięki czemu można dostosować każdy słownik pod indywidualne potrzeby użytkownika za pomocą następujących parametrów:
 • definiowanie pozycji preferowanych dla każdego słownika,
 • przegląd słownika w różnorodnych trybach: pozycje preferowane, pozycje ostatnio wybierane, foldery, wszystkie,
 • wybór sposobu filtrowania: po początku tekstu (np. dla słowników, w których posługujemy się kodami) lub po dowolnych fragmencie (np. w przypadku słowników gdzie wyszukujemy po nazwie),
 • ustawienie wielkości czcionki w tabeli słownika.
 • możliwość konfiguracji wyglądu okien Gabinetu:
 • określenie liczby ekranów znajdujących się na zakładce „Wizyta”,
 • ustawienie liczby i układu widoków na wybranym ekranie,
 • definiowanie danych wyświetlanych w poszczególnych widokach.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica