mMedica

Komercja+

Dla lekarzy i przychodni realizujących świadczenia komercyjne

Podstawowe funkcjonalności

mMedica Komercja + to specjalna wersja aplikacji przeznaczona dla lekarzy i przychodni
nieposiadających kontraktu z NFZ i realizujących wyłącznie świadczenia komercyjne,
finansowane przez pacjentów lub na podstawie umów komercyjnych.

Rzeczywista pomoc przy diagnozowaniu dzięki szybkiemu dostępowi do historii leczenia pacjenta

Wygodny terminarz do planowania wizyt
z opcją rozbudowy o rejestrację internetową

Dostęp do kilku słowników leków usprawniających proces wystawiania recept

Pozostałe cechy i możliwości mMedica Komercja+:

Narzędzie poprawiające komfort pracy lekarza

Wydruki recept, skierowań, słowniki i bazy dostarczające wszystkich potrzebnych informacji, tworzą razem narzędzie, które znacząco poprawia komfort pracy lekarza.

Dzięki funkcjonalności Terminarza już podczas rejestracji wizyty istnieje możliwość wybrania usług, które będą realizowane podczas wizyty i pobrania za nie opłaty z góry. Dostęp do Gabinetu pozwala na szybkie i proste ewidencjonowanie danych wizyty z jednoczesnym podglądem historii leczonego pacjenta

Wyszukiwarka mMedica