mMedica

PS

Dla małych przychodni i praktyk lekarskich, które rozliczają się z NFZ

Podstawowe funkcjonalności

mMedica PS pozwala łatwo i szybko rejestrować oraz rozliczać świadczenia z NFZ.

Ewidencjonowanie i rozliczanie świadczeń

Stabilność i ciągłość rozliczeń

Prosta i szybka obsługa programu

Pozostałe cechy i możliwości mMedica PS:

Pobieranie statusu
ubezpieczenia
z systemu eWUŚ

Pełna obsługa kartoteki pacjentów, obejmująca m.in. gromadzenie niezbędnych danych pacjenta, szczegółową ewidencję dokumentów ubezpieczeniowych (UE, decyzja wójta/burmistrza, RMUA itp.),

Kompleksowa obsługa
deklaracji POZ

Narzędzie poprawiające komfort
pracy lekarza

mMedica PS posiada wszystkie niezbędne funkcje konieczne do rozliczenia z NFZ i szereg funkcjonalności umożliwiających bieżące monitorowanie realizacji wybranej umowy.

Wyszukiwarka mMedica