Masz pytania dotyczące
systemu mMedica?

Sprawdź FAQ!

Zobacz najczęściej zadawane pytania użytkowników mMedica wraz z odpowiedziami. Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz zgłosić problem? Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta.

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie świadczeń pierwszorazowych W40-W50 dla roku 2023.

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku poniżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie „Wykonaj” użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku „Wykonaj” uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Link do skryptu:

Poprawa wartości współczynnika korygującego dla świadczeń pierwszorazowych

Utworzono:
11 kwietnia, 2023
Zmodyfikowano:
11 kwietnia, 2023

W celu poprawnego przekazania powiadomień SMS poprzez aplikację mMedica dla Windows 11, należy w swoim systemie operacyjnym posiadać zainstalowany protokół TLS 1.2 a wyłączony TLS 1.3. Brak wyłączonego komponentu protokołu TLS 1.3 będzie objawiał się komunikatem: „Problem z wysyłką SMS – “brak puli SMS” w przypadku wysyłki powiadomienia.

W celu wyłączenia komponentu TLS 1.3 w systemie operacyjnym Windows 11 należy:

  1. Pobrać plik wykonywalny REG z poniższego linku
  2. Poprzez dwu-klik uruchomić pobrany z pkt 1 plik
  3. Zatwierdzić komunikat uruchomienia pliku wykonywalnego
  4. Wykonać restart systemu operacyjnego

Plik wykonywalny wyłączający TLS 1.3 dla Windows 11 

Utworzono:
1 marca, 2023
Zmodyfikowano:
1 marca, 2023
Utworzono:
22 grudnia, 2022
Zmodyfikowano:
20 stycznia, 2023

W wersji 8.2.0 na wydruku skierowania do laboratorium zostały dodane nowe elementy określające identyfikatory skierowanie w systemie mMedica jak i systemie laboratorium.
Identyfikator widniejący na skierowaniu papierowym jest wewnętrznym identyfikatorem zlecenia. Jeśli zostanie wystawiony dokument zlecenia bez dokumentu elektronicznego to na skierowaniu drukuje się tylko numer wewnętrzny.

 

Jeśli dla dokumentu zostanie wystawione zlecenie elektroniczne, to na druku skierowania zostaje dodany dodatkowy identyfikator określający numer zlecenia elektronicznego, które zostało przekazane do systemu zewnętrznego.

Utworzono:
25 lipca, 2022
Zmodyfikowano:
20 stycznia, 2023

Standard PIK HL7 CDA dla :
a)    wysyłki zleceń,
b)    odbioru wyników
wymaga posiadania aktualnych słowników kodów ICD9 w lokalnej bazie danych. Słowniki te publikowane są na stronie CNFZ pod adresem.
W przypadku otrzymania komunikatu o poniższej treści dla procesu importu wyniku:
[FireDAC][Phys][PG][libpq] ERROR: insert or update on table “wyniki_badania_lab_wart” violates foreign key constraint “fk_kod_procmed”.
Key (klasyf_proc, kod_proc)=(ICD94, xx.xxx) is not present in table “kod_procmed”.
Należy wykonać czynność importu słownika ICD9 opisaną w rozdziale 10.3 instrukcji:
(…)
Dla poprawnego ewidencjonowania i sprawozdawania świadczeń konieczne jest posiadanie aktualnego słownika procedur ICD-9. Słownik należy samodzielnie, regularnie zaczytywać do aplikacji mMedica, po
uprzednim pobraniu go ze strony NFZ.
Aby zaczytać do programu słownik procedur ICD-9 należy:
1. Ze strony NFZ pobrać aktualny plik słownika w formacie XML i zapisać na dysku komputera,
2. Przejść do ścieżki: Komunikacja > Import danych i wybrać przycisk Import z pliku,
3. W oknie Otwieranie odszukać plik pobrany ze strony NFZ,
4. Wybrać przycisk Otwórz, który rozpocznie proces zaczytywania słownika do programu.
(…)

Utworzono:
21 lipca, 2022
Zmodyfikowano:
20 stycznia, 2023

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie świadczeń pierwszorazowych W40-W50 dla roku 2022.

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie “Wykonaj” użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku “Wykonaj” uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Link do skryptu:
Poprawa wartości współczynnika korygującego dla świadczeń pierwszorazowych

Utworzono:
8 lutego, 2022
Zmodyfikowano:
20 stycznia, 2023

Przed rozpoczęciem pracy z Modułem Komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu, której opis został zamieszczony poniżej.
Link do instrukcji konfiguracji Modulu Komercyjnego:
Instrukcja obslugi Modulu Komercyjnego

Utworzono:
22 lipca, 2021
Zmodyfikowano:
9 listopada, 2022
Utworzono:
22 lipca, 2021
Zmodyfikowano:
9 listopada, 2022

W aplikacji mMedica 2.5.6 został zaimplementowany mechanizm umożliwiający przesyłanie do lokalizacji rozproszonych informacji o deklaracjach, ich statusie oraz wyniku weryfikacji przekazanej przez OWNFZ. Operacje jakie należy wykonać w celu konfiguracji aplikacji zostały opisane w instrukcji znajdującej się w linku poniżej:Instrukcja konfiguracji “Migracji pacjentów i deklaracji” poprzez poczte elektroniczna.

Utworzono:
22 lipca, 2021
Zmodyfikowano:
9 listopada, 2022

Od 1 sierpnia 2013 roku możliwa jest elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców w wersji 3.0 komunikatu eWUŚ. . Dzięki temu, możliwe jest uzyskiwanie informacji o terminie wygaśnięcia hasła użytkownika do systemu eWUŚ

Aplikacja mMedica od wersji4.0.1 została przystosowana do korzystania z funkcjonalności opisanej powyżej, jednakże istnieje konieczność jej konfiguracji . Czynności jakie należy wykonać w aplikacji mMedica opisuje poniższa instrukcja.

Link do instrukcji:
Konfiguracja systemu eWUŚ w aplikacji mMedica.

Utworzono:
2 sierpnia, 2013
Zmodyfikowano:
9 listopada, 2022

W celu umożliwienia wysyłki Zdarzeń medycznych zawierających pozycje rozliczeniowe z wagą punktową równą 0 poprzez ‘Harmonogram zadań” została w obszarze mmService wprowadzona modyfikacja, która to umożliwia.
Aby Zdarzenia Medyczne były wysyłąne należy podmieć na stacji(serwerze) na którym uruchommiona jest usługa mmService plik mmService.exe. Opis czynności wykonaganych do podmiany pliku zawiera poniższa instrukcja:
Na serwerze(stacji), gdzie znajduje się uruchomiona usługa mmService należy:
a) Zatrzymać usługę mmService w trybie Administratora :Panel Sterowania-> Narzedzia Administracyjne-> Usługi -> mmService -> Zatrzymaj
b) Umieścić plik mmService.exe w katalogu mMedica
c) Uruchomić usługę mmService w trybie administratora: Panel Sterowania-> Narzedzia Administracyjne-> Usługi -> mmService -> Uruchom Ponownie.
d) Zweryfikować wykonanie zadania z poziomu “Harmonogram Zadań” w mMedica.

Link do pliku mmService.exe.

Utworzono:
1 października, 2021
Zmodyfikowano:
1 października, 2021

Wyszukiwarka mMedica