Moduły dodatkowe

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

Do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na mocy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia zobowiązane są wszystkie placówki medyczne. Zakres dokumentacji, jaką należy prowadzić w formie wymaganej przez ustawę, jest sukcesywnie poszerzany, a korzyści wynikające z rozwiązania EDM są zauważalne nie tylko dla placówki medycznej w postaci oszczędności i optymalizacji pracy, ale i lekarzy oraz pacjentów, dzięki uproszczonemu dostępowi do historii leczenia. 

Działanie modułu EDM w aplikacji mMedica

Działanie modułu Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w mMedica jest niezwykle prosta. Użytkownik wykonuje czynności związane z obsługą pacjenta i tworzeniem dokumentów, moduł EDM zrobi resztę sam. Użytkownicy aplikacji, którzy dotychczas wykorzystywali moduł Gabinet do prowadzenia całej dokumentacji medycznej, nie odczują zmiany.

Głównym zadaniem modułu EDM jest tworzenie dokumentów elektronicznych w formacie XML na podstawie danych ewidencjonowanych w programie mMedica. E-dokumenty powstają po zatwierdzeniu danych z zakresu dokumentacji medycznej, w procesie „Autoryzacji” (zapisywania) zaewidencjonowanych danych wizyty. Oznacza to, że praca z modułem EDM nie wymaga od użytkownika żadnych dodatkowych czynności, oprócz standardowego zapisywania wprowadzanych danych.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy dane medyczne wpisane do programu mMedica opatrywane są oznaczeniem osoby dokonującej wpisu oraz datą i godziną wpisu. Natomiast każda zmiana dokonana w elektronicznej dokumentacji wymaga podania przyczyny modyfikacji, w celu odnotowania tych informacji w systemie.

Przechowywanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Repozytoria Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zapewniają:

  • tworzenie, autoryzowanie, a także gromadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,
  • zdalny dostęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej indeksowanej na platformie P1,
  • spełnianie regulacji prawnych nakładanych na jednostki medyczne oraz eliminuje konieczność rozbudowy infrastruktury sprzętowej,
  • dodatkowo zdarzenia medyczne nie zużywają pakietu danych, niezależnie od wybranego wariantu usługi i nie generują dodatkowych kosztów. 

Repozytoria Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dostępne są w dwóch wariantach.

Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom:

on premises

oznacza, że repozytorium EDM będzie działało na serwerze, znajdującym się w Twojej przychodni lub praktyce medycznej.

w chmurze

oznacza, że repozytorium EDM zostanie udostępniony Ci na naszych zasobach. Zajmiemy się bezpieczeństwem, zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury.

Dzięki repozytorium EDM w chmurze dodatkowo zyskujesz:

  • odciążenie infrastruktury od ruchu z zewnątrz, w tym potencjalnych ataków hackerskich,
  • dodatkowy poziom bezpieczeństwa, np. monitorowanie w trybie 365/7/24 przez zespół Security Operation Center (zespół specjalistów w zakresie bezpieczeństwa),
  • przechowywanie całej rzeczywistej dokumentacji medycznej, a nie tylko jej kopii,
  • gwarancję elastyczności w doborze pakietu oraz szybką jego zmianę w zależności od potrzeb.

UWAGA!

Zamówienie oraz instalacja modułu EDM nie wymusza konieczności przejścia podmiotu na dokumentację elektroniczną.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica