Moduły dodatkowe

Moduł Replikacji

Wstęp

Podstawowym zastosowaniem Modułu Replikacji jest zabezpieczenie danych przez ich replikację w trybie Hot Standby. Polega ona na przenoszeniu danych z serwera podstawowego na serwer zapasowy w trybie ciągłym, niezwłocznie po ich wprowadzeniu do aplikacji mMedica.

Rosnący zakres zastosowań programu mMedica i wykorzystywanie go głównie jako narzędzia do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wymaga użycia szczególnych środków, pozwalających na zachowanie integralności i bezpieczeństwa bazy danych. Moduł Replikacji pozwala zapobiegać niekontrolowanej utracie dostępu do danych, która może nastąpić wskutek awarii serwera fizycznego, sieci, systemu operacyjnego, a nawet tak ekstremalnych sytuacji jak pożar czy powódź. Dzięki permanentnemu synchronizowaniu danych z serwerem zapasowym, w bardzo krótkim czasie możliwe jest przywrócenie pracy systemu. W przypadku niedostępności serwera podstawowego Moduł Replikacji umożliwia uruchomienie  serwera zapasowego i przekierowanie na niego ruchu sieciowego.

Moduł Replikacji, dzięki ciągłej synchronizacji danych, gwarantuje sprawne funkcjonowanie placówki medycznej w przypadku awarii serwera. Uzupełniony o Moduł eKopia w Chmurze Asseco, zapewniający bezpieczeństwo gromadzonych danych, stanowi zestaw niezawodnych narzędzi zabezpieczających dane gromadzone w bazie.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica