Moduły dodatkowe

Moduł Komercyjny

Wstęp

Obsługa świadczeń finansowanych przez pacjentów lub na podstawie umów komercyjnych realizowana jest w programie mMedica przy wykorzystaniu Modułu Komercyjnego. Moduł ten zawiera podstawowe funkcje rejestrowania oraz rozliczania świadczeń komercyjnych, umożliwiając wydruk rachunków, faktur VAT oraz paragonów fiskalnych. Przemyślany zestaw funkcji pozwala na zastosowanie modułu przez lekarzy prowadzących własne praktyki, jak i w większych jednostkach realizujących świadczenia na podstawie umów z kontrahentami.

Prywatne wizyty lekarskie w Gabinecie

Rozszerzenia w zakresie obsługi świadczeń komercyjnych obejmują całą ścieżkę obsługi pacjenta: począwszy od rezerwacji wizyty, przez rejestrację aż do realizacji wizyty w Gabinecie. Elastyczna konstrukcja programu mMedica pozwala na łączną obsługę różnego rodzaju świadczeń w ramach realizacji wizyt jednego pacjenta. Mogą to być zarówno świadczenia finansowane przez pacjenta, umowy z kontrahentem komercyjnym, a także współfinansowane (np. częściowo przez pacjenta a częściowo z umowy).

Definiowanie katalogu usług

Prosta konstrukcja katalogu usług znacznie przyspiesza wyszukiwanie i wybór właściwych pozycji, a jednocześnie oferuje ogromne możliwości w zakresie dostosowania do specyfiki i zakresu realizowanych świadczeń. Usługi mogą zostać podzielone ze względu na sposób finansowania: przez pacjenta lub na podstawie umów komercyjnych lub ze względu na sposób dostępności: w określonej przychodni, gabinecie, pracowni.

Rozliczenia komercyjne

Rozliczenie wizyty może nastąpić: przy rejestracji wizyty lub po jej zakończeniu. Wybór zależy od wymagań użytkownika i organizacji pracy. Co więcej, moment rozliczenia usługi może być również jednoznacznie określony – jedne przed wizytą (np. na etapie rejestracji), a inne po wizycie.
Zarówno na etapie rejestracji jak i rozliczenia końcowego wizyty jest możliwość wydruku rachunku, potwierdzenia wpłaty, faktury VAT lub paragonu.

Całość uzupełnia pakiet raportów i zestawień pozwalający na bieżąco kontrolować stan rozliczeń, realizacji umów i wiele innych parametrów. Natomiast zastosowany system zabezpieczeń i ostrzeżeń weryfikuje uprawnienia pacjenta do korzystania z określonych świadczeń.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica