Moduły dodatkowe

Moduł Koszty

Zestaw funkcji pozwalających na proste definiowanie, katalogowanie i przypisywanie kosztów. Umożliwia generowanie zestawień i automatyzacje procesów związanych z rozliczaniem.

Podstawowe funkcje.

Katalog kosztów:

 • definiowanie kosztu jako kwoty lub wartości procentowej;
 • określanie kosztów personelu;
 • określanie okresu obowiązywania;
 • zaimportowanie katalogu kosztów z pliku.

 

Zestawienie kosztów.

Raport z wykonanych usług wraz z ich kosztami, wyznaczonymi na podstawie obowiązującego w danym okresie Katalogu kosztów.
Dla usług realizowanych na podstawie umów z kontrahentami, dodatkowo dostępny jest numer umowy.

Wyszukiwanie usług według:

 • daty;
 • usługi;
 • realizującego;
 • umowy;
 • pacjenta;
 • statusu zapłaty.

 

Zestawienie procedur zabiegowych

Obejmuje procedury ICD-9 dodane w powiązaniu z:

 • zabiegiem wykonanym w Gabinecie pielęgniarki;
 • zabiegiem wprowadzonym w Gabinecie lekarza;
 • danymi wprowadzonymi w module “Hospitalizacje” na kartach Protokół pielęgniarki operacyjnej i Znieczulenie;
 • danymi wprowadzonymi na diagramie w Module Stomatologicznym.

 

Wyszukiwanie procedur według:

 • daty;
 • kodu procedury;
 • komórki realizującej;
 • pacjenta. 

 

Szczegółowe informacje o funkcjonalności znajdują się w instrukcji obsługi – rozdział 8.

Zamów Moduł Koszty.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica