Moduły dodatkowe

MIUD mmPACS – Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych

Wstęp

Moduł „MIUD mmPACS” to oprogramowanie wspierające proces wymiany i archiwizacji danych z urządzeń diagnostycznych. Program umożliwia zautomatyzowany zapis wyników badań diagnostycznych w bazie danych programu mMedica. Przesłane z urządzeń diagnostycznych wyniki są udostępniane w mMedica m.in. w menu „Badania diagnostyczne” za pomocą opcji „Dane Medyczne” (funkcja jest dostępna w module „Rejestracja” oraz module „Gabinet”) w postaci:
a)      załączników,
b)      hiperłączy do systemu RIS/PACS.

 mMedica zapewnia funkcjonalność powiadomienia lekarza realizującego wizytę o nowych wynikach oraz pozwala na proste dołączenie wyników do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.

 Moduł „MIUD mmPACS” wspiera import plików opartych na standardzie DICOM 3.0 (usługa store). Ponadto istnieje możliwości importu innych plików (np. URL, JPG, PDF, AVI) na podstawie danych zapisanych w nazwach plików lub folderów. Wersja + (plus) modułu dodatkowo pozwala na zlecanie badań z mMedica (standardy HL7 2.3 oraz DICOM 3.0 modality worklist). 

UWAGA!

Przed zakupem modułu „MIUD mmPACS” należy sprawdzić czy integrowane urządzenie diagnostyczne działa z wersją demonstracyjną mMedica lub czy znajduje się na liście urządzeń obsługiwanych przez moduł MIUD mmPACS+.

Konfigurator MIUD mmPACS

Konfigurator pozwala na wygodne zintegrowanie wybranych urządzeń diagnostycznych z systemem mMedica za pomocą dostępnych parametrów.

Powiadamianie lekarza o nowych wynikach badań

Wyniki badań przesłane z urządzeń diagnostycznych są zapisywane w aplikacji mMedica w danych medycznych pacjenta. Ponadto program posiada funkcjonalność powiadamiania lekarza realizującego wizytę o nowych wynikach oraz prostego dołączania ich do elektronicznej dokumentacji medycznej.

Powiadamianie o odebranym wyniku badania za pomocą poczty wewnętrznej programu mMedica

Użytkownicy programu mogą otrzymywać powiadomienia o wykonanych przez MIUD mmPACS operacjach, np. o dołączeniu wyników badań. Funkcjonalność powiadomień wykorzystuje mechanizm poczty wewnętrznej, która dostępna jest w wersji Standard+.

Szczegółowe informacje o funkcjonalności znajdują się w instrukcji obsługi.
Zamów Moduł MIUD mmPACS – Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych.

Podstawowa wersja „MIUD mmPACS” umożliwia import wyników zgodnych ze standardem DICOM lub innych plików na podstawie danych identyfikacyjnych pacjenta zawartych w nazwie pliku lub nazwie katalogu z badaniami. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie stosowanych standardów zapisu wyników przez producentów urządzeń diagnostycznych istnieje możliwość dostosowania oprogramowania „MIUD mmPACS” na zamówienie użytkowników mMedica (pod warunkiem istnienia możliwości technicznych), jeśli wybrane urządzenie nie jest możliwe do obsłużenia podstawową wersją programu. Wszystkie tak opracowane urządzenia kwalifikowane są na listę urządzeń możliwych do integracji z mMedica w ramach modułu „MIUD mmPACS+”.

Lista urządzeń możliwych do integracji z mMedica w ramach modułu „MIUD mmPACS+”

Nazwa urządzeniaRodzaj
Zeiss HFA 2Polomierz komputerowy
Aspel AsCARD Grey v.07.302*Elektrokardiograf
Aspel AsCARD Grey v.07.303*Elektrokardiograf
Aspel AsCARD Red v.07.303*Elektrokardiograf
Aspel AsCARD Grey v.07.304Elektrokardiograf
Aspel AsCARD Grey v.07.324Elektrokardiograf
Aspel AsCARD Red v.07.304Elektrokardiograf
Aspel AsCARD Grey v.07.305Elektrokardiograf
Aspel AsCARD Grey v.07.325Elektrokardiograf
Aspel AsCARD Gold 3 v.305Elektrokardiograf
Aspel AsCARD Gold 3 v.325Elektrokardiograf
BTL-08 MT PLUS**Elektrokardiograf
BTL-08 SPIRO PRO**Spirometr
PergamonmedSystem RIS/PACS dla RTG, MRTG, TK, MRI
Medea Holter SiliconBeat 2000Holter
Medea KardioPCElektrokardiograf
Medea StresstestPróba wysiłkowa
AlterisSystem RIS/PACS dla RTG, MRTG, TK, MRI

* Urządzenie powinno posiadać firmware w wersji 4.14.00. Aktualizacja firmware do wersji 4.14.00 jest realizowana wyłącznie przez serwis firmy ASPEL.

** Urządzenie powinno posiadać oprogramowanie CardioPoint w wersji 2.32.38495 oraz HL7 Plugin. Ograniczenie dotyczy tylko integracji ze zleceniem z mMedica.

W przypadku pojawienia się zapotrzebowania na integrację z mMedica urządzeń spoza listy prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 7937072 lub email na adres biuro@biobyte.pl

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica