Moduły dodatkowe

Moduł Pharmindex Refundacje

Wstęp

Moduł Pharmindex Refundacje stanowi rozszerzenie modułu podstawowego, jak również modułu Pharmindex Baza Leków i jest dostępny jedynie dla użytkowników już posiadających lub równocześnie nabywających  licencję na Moduł Pharmindex Baza Leków.

Moduł Pharmindex Refundacje Solo dostępny jedynie dla użytkowników, którzy nie posiadają licencji na moduł ‘Pharmindex Baza Leków’

Korzyści wynikające z posiadania Modułu Pharmindex Refundacje:

 • Zweryfikowane dane krytyczne dla prawidłowego wystawienia e-recepty
 • Właściwie dobrana refundacja
 • Bezpieczne rozliczenia z NFZ
 • Bezpieczna farmakoterapia

Moduł Pharmindex Refundacje prezentuje kody ICD10 przypisane do wszystkich wskazań leku refundowanego.
Umożliwia dobór leku refundowanego zgodnie z rozpoznaniem jednostki chorobowej pacjenta postawionym na wizycie.
Gwarantuje przepisanie leku na właściwym poziomie refundacyjnym.
Minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przy wypisywaniu recepty i zapewnia bezpieczne rozliczenia z NFZ.

Pełny słownik kodów ICD10, rozszerzony o wskazania refundacyjne zarejestrowane w ChPL („We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji”):

 • Wyraźny podział wskazań refundowanych na: zakres wskazań objętych refundacją („choroby przewlekłe”), zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją („off-label”), refundację dla seniora (pacjentów powyżej 75-go roku życia) oraz wskazania refundacyjne zarejestrowane w  ChPL – dane niedostępne w module podstawowym
 • Kody ICD10 przypisane do wskazań ujętych słownie w obwieszczeniach refundacyjnych (refundacja „chorób przewlekłych”)
 • Kody ICD10 przypisane do wskazań pozarejestracyjnych ujętych słownie w obwieszczeniach refundacyjnych (refundacja „off label”)
 • Kody ICD10 przypisane do wskazań zarejestrowanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego obowiązującej w momencie uzyskania decyzji o refundacji:
  „We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji” – dane niedostępne w module podstawowym
 • Słowne rozwinięcie zapisu refundacyjnego: „We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji” – dane niedostępne w module podstawowym
 • Wskazania refundacyjne aktualizowane o Komunikaty Bezpieczeństwa wydawane przez URPL lub MZ – dane niedostępne w module podstawowym
 • Rozszerzona o ponad 40% ilość danych refundacyjnych dostępnych w module Pharmindex Refundacje w porównaniu do modułu podstawowego
 • Kody ICD10  wraz z bezpośrednim dostępem do szczegółów jednoznacznie precyzujących zapisy refundacyjne – dane niedostępne w module podstawowym
 • Wspólny słownik dla rozpoznania stawianego na wizycie i wskazania refundowanego – właściwie dobrany lek refundowany oraz poziom refundacji – dane niedostępne w module podstawowym

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica