Moduły dodatkowe

Moduł Pharmindex Refundacje

Wstęp

Moduł Pharmindex Refundacje stanowi rozszerzenie modułu podstawowego, jak również modułu Pharmindex Baza Leków i jest dostępny jedynie dla użytkowników już posiadających lub równocześnie nabywających  licencję na Moduł Pharmindex Baza Leków.

Korzyści wynikające z posiadania Modułu Pharmindex Refundacje:

 • Zweryfikowane dane krytyczne dla prawidłowego wystawienia e-recepty
 • Właściwie dobrana refundacja
 • Bezpieczne rozliczenia z NFZ
 • Bezpieczna farmakoterapia

Moduł Pharmindex Refundacje prezentuje kody ICD10 przypisane do wszystkich wskazań leku refundowanego.
Umożliwia dobór leku refundowanego zgodnie z rozpoznaniem jednostki chorobowej pacjenta postawionym na wizycie.
Gwarantuje przepisanie leku na właściwym poziomie refundacyjnym.
Minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przy wypisywaniu recepty i zapewnia bezpieczne rozliczenia z NFZ.

Pełny słownik kodów ICD10, rozszerzony o wskazania refundacyjne zarejestrowane w ChPL („We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji”):

 • Wyraźny podział wskazań refundowanych na: zakres wskazań objętych refundacją („choroby przewlekłe”), zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją („off-label”), refundację dla seniora (pacjentów powyżej 75-go roku życia) oraz wskazania refundacyjne zarejestrowane w  ChPL – dane niedostępne w module podstawowym
 • Kody ICD10 przypisane do wskazań ujętych słownie w obwieszczeniach refundacyjnych (refundacja „chorób przewlekłych”)
 • Kody ICD10 przypisane do wskazań pozarejestracyjnych ujętych słownie w obwieszczeniach refundacyjnych (refundacja „off label”)
 • Kody ICD10 przypisane do wskazań zarejestrowanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego obowiązującej w momencie uzyskania decyzji o refundacji:
  „We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji” – dane niedostępne w module podstawowym
 • Słowne rozwinięcie zapisu refundacyjnego: „We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji” – dane niedostępne w module podstawowym
 • Wskazania refundacyjne aktualizowane o Komunikaty Bezpieczeństwa wydawane przez URPL lub MZ – dane niedostępne w module podstawowym
 • Rozszerzona o ponad 40% ilość danych refundacyjnych dostępnych w module Pharmindex Refundacje w porównaniu do modułu podstawowego
 • Kody ICD10  wraz z bezpośrednim dostępem do szczegółów jednoznacznie precyzujących zapisy refundacyjne – dane niedostępne w module podstawowym
 • Wspólny słownik dla rozpoznania stawianego na wizycie i wskazania refundowanego – właściwie dobrany lek refundowany oraz poziom refundacji – dane niedostępne w module podstawowym

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica