Moduły dodatkowe

Moduł eZLA+

Wstęp

Moduł eZLA+ rozszerza o dodatkowe funkcje rozwiązanie elektronicznego wystawiania zwolnień lekarskich (e-ZLA) dostępne bezpłatnie w wersjach programu Standard, Standard+, Komercja, Komercja+.

Funkcjonalność e-ZLA umożliwia wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich i bezpośrednie przekazywanie ich do PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS). Cała operacja została maksymalnie uproszczona – większość informacji na zwolnieniu lekarskim podpowiadana jest automatycznie na podstawie danych pacjenta i danych wizyty. Zadaniem lekarza jest jedynie podanie okresu niezdolności do pracy oraz wskazania lekarskiego. Po zatwierdzeniu dokumentu i podaniu kodu PIN, zwolnienie jest wysyłane do PUE ZUS.

Podstawowe rozwiązanie dedykowane jest użytkownikom mMedica posiadającym wersję Standard, Standard+, Komercja, Komercja+ i wykorzystującym do pracy moduł Gabinet. Do wystawienia e-ZLA niezbędne jest posiadanie: 

  • certyfikatu ZUS, profilu ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w celu autoryzacji dokumentów),
  • aktywnego profilu lekarza na PUE ZUS,
  • aktywnego połączenia z Internetem.

Główne funkcje potrzebne od wystawienia e-ZLA są dostępne w module Gabinet bezpłatnie. Dodatkowe funkcje związane np. z wystawianiem zwolnień w trybie alternatywnym, w przypadku braku połączenia z platformą ZUS, dostępne są już w module dodatkowym eZLA+.

Użycie tego rozszerzenia pozwala w bardzo wygodny sposób korzystać z funkcji oferowanych przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS bezpośrednio z aplikacji mMedica. Dzięki zastosowaniu modułu eZLA+ możliwe jest wystawianie zwolnień w przypadku problemów z komunikacją z PUE oraz używanie zwolnień w formie papierowej (np. w przypadku braku dostępu do komputera). Moduł eZLA+ pozwala również na prostą elektronizację zwolnień wystawionych w formie papierowej wyłącznie przy pomocy mMedica (bez konieczności używania PUE).

W poniższej tabeli przedstawiono listę funkcji obsługi e-ZLA z określeniem wersji i modułu, w której występują:

Funkcja                                                                                 PS PS+STDSTD+KOMKOM+Moduł eZLA+
Wystawiania e-ZLA w trybie bieżącym  
Anulowanie e-ZLA  
Obsługa podpisu kwalifikowanego  
Obsługa ePUAP  
Obsługa certyfikatu ZUS  
Automatyczna kontrola konta płatnika składek w PUE  
Obsługa zwolnień z datą wsteczną  
Wydruk e-ZLA  
Automatyczne ostrzeżenia o konieczności przekazania wersji papierowej  
Obsługa UPP  
Rezerwacja numerów e-ZLA dla trybu alternatywnego      
Automatyczne przejście w tryb alternatywny w przypadku problemów przy komunikacji z PUE      
Wystawianie e-ZLA w trybie alternatywnym      
Elektronizacja dokumentów e-ZLA wprowadzonych w trybie alternatywnym      
Zbiorcza elektronizacja dokumentów e-ZLA z poziomu przeglądu zwolnień      
Unieważnienie zarezerwowanych numerów e-ZLA      
Automatyczne przypomnienia o konieczności elektronizacji dokumentów      
Wydruk pustych formularzy e-ZLA      
Uzupełnianie danych zwolnień wypisanych na formularzach papierowych      
Uproszczone wystawianie e-ZLA na podstawie anulowanego dokumentu      

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica