Moduły dodatkowe

Moduł Stomatologiczny

Wstęp

Moduł Stomatologiczny jest zaawansowanym narzędziem wspomagającym pracę w gabinecie stomatologicznym. Dzięki wykorzystaniu diagramu zębowego praca z programem staje się prostsza i czytelniejsza, a przemyślany zestaw funkcji pozwala uniknąć żmudnego uzupełniania świadczeń. Wykonany zabieg wystarczy oznaczyć na diagramie odpowiednim symbolem graficznym, a dane rozliczeniowe zostaną automatycznie uzupełnione.

Historia leczenia pacjenta na diagramie

Moduł Stomatologiczny umożliwia wprowadzanie i przechowywanie informacji o leczeniu pacjenta w najbardziej naturalnej formie – diagramu zębowego. Na diagramie można ewidencjonować zarówno świadczenia rozliczane przez NFZ, jak również usługi nierefundowane. Ponadto przed rozpoczęciem leczenia można oznaczyć na diagramie zębowym bieżący stan uzębienia pacjenta. Dzięki tej funkcji zminimalizowane zostaje prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłek w rozliczeniach np. przez błędne sprawozdanie usługi wykonanej na wcześniej usuniętym zębie.

Gotowy do pracy

Moduł Stomatologiczny jest wstępnie skonfigurowany, dzięki czemu od razu można rozpocząć pracę z diagramem. Świadczenia z zakresu: profilaktyki, protetyki, leczenia zachowawczego, endodoncji zostały zdefiniowane i powiązane z rozliczeniami. Zakres świadczeń został określony (zdefiniowany) zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Konstrukcja Modułu Stomatologicznego pozwala na daleko idące dostosowanie do specyfiki pracy i zakresu wykonywanych usług przez konkretnego stomatologa. W prosty sposób można zdefiniować dodatkowe świadczenia (np. chirurgię czy ortodoncję) lub dodatkowe usługi nierefundowane przez NFZ (np. piaskowanie). Tworząc dodatkowe symbole można również określić materiały jakich używamy, czy poziom szczegółowości wprowadzanych danych.

Sposób pracy

Moduł Stomatologiczny w naturalny sposób łączy gromadzenie danych o leczeniu pacjenta z uzupełnianiem danych rozliczeniowych. Został on tak zaprojektowany, aby pozostawić użytkownikom jak największą swobodę w wyborze sposobu jego wykorzystania.
Diagram może być elementem wizyty realizowanej przy wykorzystaniu funkcji Gabinetu w połączeniu z planowaniem wizyt. Stanowi wtedy rozszerzenie modułu Gabinet i pozwala w pełni wykorzystać możliwości gromadzenia i przeglądania danych o leczeniu.
Może również zostać wykorzystany głównie do wprowadzania danych rozliczeniowych z poziomu funkcji uzupełniania świadczeń, co pozwala znacznie uprościć i przyspieszyć przygotowanie sprawozdań dla NFZ.

Korzyści wynikające z posiadania Modułu Stomatologicznego:

    • Pomoc przy diagnozowaniu – przegląd historii leczenia według umiejscowienia lub według wizyt.
    • Dostęp do szczegółowych informacji o wcześniej wykonanych zabiegach – np. informacja o rodzaju wypełnienia ułatwia właściwy dobór wiertła.
    • Zmniejszenie ilości pomyłek w rozliczeniach – przez np. błędne sprawozdanie usługi wykonanej na wcześniej usuniętym zębie.
    • Pełna automatyzacja rozliczeń – automatyczne uzupełnianie wszystkich danych łącznie z wyliczaniem krotności.
    • Kontrola realizacji świadczeń – weryfikacja częstotliwości wykonania limitowanych świadczeń. Np. umieszczony na diagramie symbol oznaczający wykonanie badania, po określonym czasie zostaje automatycznie wyłączony. Jest to informacja, że kolejne takie badanie można już wykonać i skutecznie rozliczyć.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica