Moduły dodatkowe

Moduł Menedżer eksportów

Wstęp

Moduł Menedżer eksportów umożliwia sekwencyjne uruchamianie wielu eksportów, planowanie automatycznego uruchamiania eksportów, automatycznego odpytania eWUŚ oraz wyłączenie wykonywania kopii zapasowej podczas eksportu. Udostępnione narzędzia do planowania i automatycznego uruchamiania eksportów pozwalają usprawnić pracę w placówce.

Definiowanie schematu eksportu

Planowania eksportów dokonuje się za pomocą funkcjonalności definiowania schematów różnych eksportów (DEKL, SWIAD, ZBPOZ, LIOCZ etc.). Program mMedica umożliwia zarówno ręczne uruchamianie eksportów z poziomu Menedżera eksportów, jak i automatyczne wykonywanie wysyłek poprzez wskazanie schematu w Harmonogramie zadań.
Odrębną i niezwykle przydatną funkcjonalnością jest możliwość wyłączenia wykonywania kopii zapasowej podczas eksportu danych, co znacząco wpływa na przyspieszenie tego procesu.

Automatyczne wykonywanie zadań z harmonogramu

Wyżej wspomniana funkcjonalność harmonogramu zadań jest integralną częścią modułu Menedżer eksportów. Umożliwia ona zaplanowanie automatycznego:

  • wykonywania kopii zapasowej poprzez określenie częstotliwości jej wykonywania oraz daty rozpoczęcia zadania,
  • uruchamiania eksportu poprzez wskazanie odpowiedniego schematu, określenie częstotliwości jego wykonywania oraz daty rozpoczęcia zadania,
  • odpytania eWUŚ poprzez określenie częstotliwości wykonania odpytania, daty rozpoczęcia zadania oraz wskazanie użytkownika programu posiadającego aktualne dane do logowania w systemie eWUŚ,
  • wysyłania zleceń oraz odbierania wyników badań przy wykorzystaniu modułu eWyniki Lab/Diag, poprzez określenie częstotliwości synchronizacji wyników badań.

Po zrealizowaniu zaplanowanego zadania system wyświetli raport wykonania, który dodatkowo może zostać wysłany na adres mailowy zdefiniowany w systemie przez użytkownika.

Definiowanie schematów różnych eksportów do zbiorczej wysyłki

Planowania eksportów dokonuje się za pomocą funkcjonalności definiowania schematów różnych eksportów (DEKL, SWIAD, ZBPOZ, LIOCZ etc.). Zbiorczą wysyłkę danych można uruchomić ręcznie za pomocą przycisku „Eksportuj” lub skorzystać z funkcjonalności automatycznych eksportów w harmonogramie zadań.

Automatyczne wykonywanie zaplanowanych zadań

Harmonogram zadań umożliwia zaplanowanie automatycznego wykonywania kopii zapasowej, uruchamiania eksportu, odpytania eWUŚ, wysyłania zleceń i odbierania wyników badań według zadanych warunków.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica