Moduły dodatkowe

Opieka Koordynowana

Dedykowane narzędzie do obsługi pacjentów, w ramach systemu Opieki Koordynowanej.
Umożliwia koordynację działań pomiędzy różnymi świadczeniodawcami oraz monitorowanie stanu zdrowia pacjenta na bieżąco.

Moduł Opieka koordynowana to dedykowane narzędzie do obsługi pacjentów, w ramach systemu Opieki Koordynowanej. Moduł ten umożliwia koordynację działań pomiędzy różnymi świadczeniodawcami oraz monitorowanie stanu zdrowia pacjenta na bieżąco.

W ramach modułu Opieka koordynowana lekarz prowadzący może tworzyć Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM) dla pacjenta, który zawiera szczegółowy opis planu leczenia oraz harmonogram jego realizacji. Moduł umożliwia także przesyłanie danych z IPOM do systemu P1, co pozwala na ich szybkie i łatwe udostępnienie innym specjalistom zajmującym się pacjentem.

Korzystanie z modułu Opieka koordynowana pozwala na skuteczną organizację opieki nad pacjentem, dzięki czemu możliwe jest skrócenie czasu na obsługę oraz ewidencjonowanie działań. Moduł umożliwia także szybkie reagowanie na zmiany w stanie zdrowia pacjenta oraz dostosowanie planu leczenia do bieżących potrzeb.

Moduł ten jest niezbędny dla świadczeniodawców, którzy chcą zapewnić swoim pacjentom najwyższą jakość opieki zdrowotnej.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica