Moduły dodatkowe

Moduł Gabinet Lekarza Specjalisty

Wstęp

Stanowi rozszerzenie Gabinetu mMedica i modułu Medycyna Pracy. Umożliwia ewidencjonowanie danych medycznych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych specjalizacji.

Moduł obejmuje dwie grupy rozszerzeń:

  • dostępne dla rozszerzonych wersji mMedica wyposażonych w Gabinet (mMedica Standard+, mMedica Komercja+);
  • w zakresie medycyny pracy dostępne wyłącznie po aktywowaniu modułu Medycyna Pracy.

Rozszerzenia Gabinetu mMedica

  • Moduł „Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna”

umożliwia obsługę gabinetu okulistycznego przy pomocy oprogramowania mMedica. Dzięki modułowi możemy m. in. procesować badania okulistyczne, zapisywać wyniki w karcie pacjenta, a także wystawiać recepty na okulary i soczewki kontaktowe. Moduł jest zintegrowany z modułem „Gabinet Lekarza Specjalisty”, w związku z czym nie wymaga dodatkowej licencji. Funkcjonalność jest dostępna dla wersji mMedica Standard+ i Komercja+.

Dostęp do modułu możliwy jest za pomocą przycisku znajdującego się na lewym pionowym pasku w systemie „Gabinet lekarski”, który uaktywnia się po aktywacji licencji.

Moduł składa się z trzech zakładek: „Badanie okulistyczne”, „Recepta okularów” oraz „Historia badań”. Zakładka „Badanie okulistyczne” zawiera dwie sekcje: „Informacje ogólne” oraz „Badanie wzroku”. Ta ostatnia zawiera gotowe tabele usprawniające prace. Tabele można wypełnić danymi dla każdego oka. Moduł umożliwia przenoszenie danych z badań do recept na okulary i soczewki kontaktowe. Dane również umieszczone zostaną w ramach „Historii wizyt”, a wartości z recepty okularowej na zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna to odpowiednie rozwiązanie dla każdego gabinetu okulistycznego, który chce zoptymalizować swoją pracę.

Rozszerzenia modułu Medycyna Pracy

Dostępne wyłącznie dla użytkowników posiadających licencje na moduł Medycyna Pracy.
 
Gabinet Psychologiczny.
  • Karta badania psychologicznego kierowcy wraz z możliwością wydania orzeczenia.
  • Rejestr badań psychologicznych
 
Gabinet Laryngologiczny.
  • Karta laryngologiczna kierowcy
Gabinet Okulistyczny.
  • Karta okulistyczna badania kierowcy.

Dane z kart okulistycznej i laryngologicznej wypełnionych przez lekarzy specjalistów oraz treść orzeczenia o uzasadnienie wprowadzone przez psychologa
są automatycznie uwidocznione w gabinecie lekarza orzecznika na Karcie badania kierowcy.

Zgodnie z wymogami w programie jest udostępniona funkcjonalność prowadzenia rejestru badań psychologicznych kierowców.

Wyszukiwarka mMedica