Moduły dodatkowe

Moduł Raporty pomocnicze

Wstęp

Moduł Raporty pomocnicze zawiera zestaw przygotowanych wykazów i zestawień pozwalających na bieżąco monitorować pracę placówki.
Na moduł składają się raporty utworzone według sugestii użytkowników programu mMedica.

Praca z modułem jest bardzo prosta – wystarczy odszukać konkretny raport na liście i wykonać go jednym przyciskiem.

Dodatkowo, dla bardziej wymagających użytkowników, dodano możliwość indywidualnego modyfikowania prezentowanych danych w przygotowanych raportach. W każdym raporcie można rozszerzyć lub ograniczyć listę prezentowanych danych poprzez odpowiedni dobór kolumn. Każdy raport można wzbogacić również o dodatkowe warunki i w ten sposób uzyskać na własne potrzeby dokładnie to, czego się oczekuje.

W celu zwiększenia czytelności i uproszczenia obsługi, dostępne raporty zostały pogrupowane tematycznie:

Ewidencja

Na liście raportów znajdują się między innymi:

 1. Duplikat potwierdzenia wpłaty A5 (dedykowane użytkownikom korzystającym z Modułu Komercyjnego)
 2. Duplikat potwierdzenia zapłaty A4 (dedykowane użytkownikom korzystającym z Modułu Komercyjnego)
 3. Ewidencja rodzaju wykonanych zabiegów – wykaz zabiegów wraz z sumą ich wykonań
 4. Kontrola ewidencji deklaracji
 5. Ostatnie wizyty z podziałem na rozpoznanie – wykaz ostatnich wizyt pacjenta z rozpoznaniami z zakresu E10-E14 lub I10-I89
 6. Pacjenci bez ubezpieczenia – wykaz pacjentów bez przypisanego oddziału NFZ
 7. Protokół anulowania sprzedaży A4 (dedykowane użytkownikom korzystającym z Modułu Komercyjnego)
 8. Raport z wykorzystania modułów – wykaz modułów wykorzystywanych przez stacje robocze
 9. Rozliczenia według statusów potwierdzeń
 10. Sumaryczne zestawienie pacjentów z podziałem na grupy wiekowe
 11. Wizyty POZ bez uzupełnionych świadczeń POZ – wykaz wszystkich wizyt POZ, które nie mają uzupełnionych świadczeń POZ
 12. Wskaźnik wykonania badań diagnostycznych w POZ (obliczany na podstawie badań wprowadzonych do aplikacji i powiązanych z wizytą)
 13. Wykaz osób, które są objęte stawką podwyższoną ChUK/cukrzyca
 14. Wykaz osób, którym udzielono porad ChUK/cukrzyca 
 15. Wykaz pacjentów posiadających określoną grupę krwi 
 16. Wykaz wizyt pacjenta 
 17. Wykaz złożonych deklaracji pacjentów 
 18. Zestawienie wprowadzonych oświadczeń pacjentów

Świadczenia

Na liście raportów znajdują się między innymi:

 1. Dziennik pracy gabinetu 
 2. Liczba wyjazdów w czasie z podziałem na płeć i miesiąc (dla ratownictwa medycznego) 
 3. Liczba zgonów w czasie z podziałem na płeć i miesiąc (dla ratownictwa medycznego) 
 4. Lista procedur oraz produktów dla poszczególnych wizyt 
 5. Procedury medyczne (wykonane procedury z podziałem na realizującego) 
 6. Produkty według realizujących (wykaz produktów, świadczeń, punktów według realizujących je lekarzy) 
 7. Raport finansowy dla deklaracji w rozbiciu na placówki
 8. Ratownictwo (sumaryczne zestawienie wyjazdów) 
 9. Statystyki modyfikujących wizyty 
 10. Statystyki wprowadzających wizyty 
 11. Sumaryczne roczne zestawienie wykonanych świadczeń z podziałem na płeć pacjenta 
 12. Sumaryczne zestaw. pac. przyjętych w okresie z podziałem na realizującego (zliczane na podstawie ilości wizyt, a nie pozycji rozliczeniowych) 
 13. Sumaryczne zestawienie ilości wykonanych punktów dla danego produktu (zliczane na podstawie pozycji rozliczeniowych we wszystkich statusach) 
 14. Sumaryczne zestawienie ilości wykonanych punktów z podziałem na realizującego 
 15. Sumaryczne zestawienie Rozp, Prod Kontr, Prod Jedn na komórkę realizującą 
 16. Sumaryczne zestawienie Rozp, Prod Kontr, Prod Jedn w danym okresie 
 17. Sumaryczne zestawienie wykonanych świadczeń w roku z podziałem na poradnie / realizatora / wiek 
 18. Sumaryczne zestawienie z wykonanych porad POZ 
 19. Świadczenia POZ – sumaryczne zestawienie świadczeń POZ
 20. Świadczenia w ramach produktów – zestawienie świadczeń w podziale na produkty
 21. Wizyty z rozpoznaniami J00-J22 w danym miesiącu
 22. Wyjazdy z podziałem na czas dotarcia (dla ratownictwa medycznego)
 23. Wyjazdy z podziałem na czas dotarcia (kwartyle) (dla ratownictwa medycznego)
 24. Wykaz imienny pacjentów 1 roku, którym udzielono porady specjalistycznej
 25. Wykaz imienny pacjentów przyjętych w 1 roku z podziałem na płeć / poradnie / wiek 
 26. Wykaz imienny pacjentów przyjętych w roku w poradni z / poza terenu województwa 
 27. Wykaz imienny pacjentów w 1 roku którym udzielono porady kompleksowej 
 28. Wykaz przyjętych pacjentów z uwzględnieniem głównego rozpoznania (pacjent z danym rozpoznaniem liczony jest tylko 1 raz, bez względu na ilość wizyt) 
 29. Wykaz wizyt POZ udzielonych pacjentom bez złożonej deklaracji 
 30. Wykaz wizyt pacjentów z wprowadzonym uprawnieniem dodatkowym
 31. Zestawienie badań laboratoryjnych na wystawionych skierowaniach 
 32. Zestawienie procedur medycznych (sumaryczne zestawienie procedur medycznych w danym okresie)
 33. Zestawienie świadczeń osób nieubezpieczonych a uprawnionych 
 34. Zestawienie świadczeń POZ
 35. Zestawienie z wykonanych badań POZ

Psychoterapia

Na liście raportów znajdują się między innymi:

 1. Wykaz świadczeń w podziale na sesje psychoterapii
 2. Wykaz świadczeń pogrupowanych w sesje psychoterapii

Szczepienia

Na liście raportów znajdują się między innymi:

 1. Wykaz zaplanowanych szczepień 
 2. Wykaz zaplanowanych szczepień (niewykonanych) 
 3. Wykaz zrealizowanych szczepień
 4. Wykaz szczepień (wykonanych)

Recepty

Na liście raportów znajduje się:

 1. Zestawienie wystawionych recept

Kolejki

Na liście raportów znajduje się:

 1. Zestawienie kolejek oczekujących

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica