Moduły dodatkowe

Moduł eWyniki Diag+

Wstęp

Moduł eWyniki Diag umożliwia automatyczną wymianę danych z wybraną pracownią diagnostyczną. Moduł zawiera umożliwia przesyłanie zleceń bezpośrednio z mMedica do pracowni, automatyczny odbiór wyników i dołączenie ich do dokumentacji medycznej.

Moduł eWyniki Diag powstał w celu ułatwienia i przyspieszenia wymiany informacji pomiędzy placówką a pracownią diagnostyczną. Wszystkie działania związane zarówno z wystawieniem zlecenia jak i odczytaniem wyników, wykonywane są bezpośrednio w aplikacji mMedica. Cała komunikacja odbywa się w pełni automatycznie i nie wymaga dodatkowych działań ze strony użytkownika, co niewątpliwie wpływa na oszczędność czasu.

Zlecone przez lekarza badania są automatycznie przesyłane do pracowni diagnostycznej, a po ich realizacji i odbiorze wyniku przez aplikację są zapisywane w kartotece pacjenta oraz prezentowane lekarzowi podczas następnej wizyty. Automatyczny obieg informacji sprawia, że wyników badań nie trzeba wprowadzać do systemu ręcznie, dzięki czemu w znacznym stopniu wyeliminowane zostaje ryzyko popełnienia pomyłek.

Najważniejszymi cechami systemu integracji z pracownią diagnostyczną jest:

  • Automatyczne przekazywanie zleceń na badania diagnostyczne.
  • Rozbudowany system prezentacji wyników.
  • Automatyczne odbieranie wyników i dołączanie ich do danych medycznych pacjenta.
  • Pełna obsługa zleceń z uwzględnieniem punktu pobrań oraz możliwość anulowania zlecenia.
  • Wymiana danych zgodna ze standardem HL7 CDA.

Uproszczona obsługa z poziomu lekarza

Skierowania na badania diagnostyczne można przygotowywać tak jak dotychczas, korzystając dodatkowo z ułatwień w postaci gotowych schematów badań lub ustawień domyślnych.

Dodatkowo lekarz rozpoczynający kolejną wizytę pacjenta otrzymuje automatyczne powiadomienie o nowych wynikach badań, jakie zostały wykonane dla tego pacjenta. Ponadto wyniki odebrane z pracowni diagnostycznej będą cały czas dostępne do wglądu w kartotece pacjenta.

Rozszerzona obsługa wyników

Zastosowany prosty i przejrzysty sposób prezentacji wyników ułatwia ich analizę. Rozbudowany system obsługi wyników badań uwzględnia indywidualne normy dla każdej pozycji oraz możliwość importu załączników graficznych (np. zdjęć).

Korzyści wynikające z posiadania Modułu eWyniki Diag:

  • Wysyłanie zleceń i odbieranie wyników bezpośrednio w programie mMedica.
  • Pełna automatyzacja wymiany danych.
  • Stały dostęp do informacji o statusie zlecenia.
  • Proste dodawanie wyników do dokumentacji medycznej.
  • Skrócenie czasu niezbędnego do analizy wyników i wykonania koniecznych zapisów w dokumentacji.
 
UWAGA!

Przed zakupem modułu eWyniki należy potwierdzić u swojego dostawcy usług diagnostycznych, że udostępnia wymianę danych zgodnie z opisem modelu integracji.

Dla zapewnienia poprawnej wymiany danych, oprogramowanie pracujące w pracowni diagnostycznej musi wykorzystywać protokoły oraz formaty wymiany danych opisane w dokumencie “Opis modelu integracji”
Moduł eWyniki jest dodatkowym modułem dostępnym w wariancie mMedica Standard oraz Standard+. Moduł eWyniki Diag zapewnia integrację tylko z jedną pracownią, natomiast eWyniki Diag+ umożliwia integrację z nieograniczoną liczbą pracowni diagnostycznych.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica