Moduły dodatkowe

Moduł mPowiadomienia

Wstęp

Podstawowym zastosowaniem Modułu mPowiadomienia jest wysyłanie informacji i powiadomień do pacjentów w formie powiadomień w aplikacji mobilnej Informacje Medyczne wiadomości SMS lub e-mail. Wysyłka może odbywać się w sposób automatyczny, po wystąpieniu określonego zdarzenia lub ręczny do indywidualnie wybranej grupy odbiorców.

Po odpowiednim skonfigurowaniu programu, pacjent po dokonaniu rezerwacji terminu otrzyma powiadomienie z podstawowymi informacjami dotyczącymi wizyty (data, godzina, adres, lekarz). Powiadomienie zostanie wysłane również w przypadku zmiany terminu wizyty lub jej odwołania. Ponadto system będzie automatycznie wysyłał przypomnienia o zbliżającej się wizycie w gabinecie lekarskim lub o konieczności dostarczenia skierowania. Moduł mPowiadomienia oferuje również funkcjonalność wysyłania wiadomości informacyjnych i marketingowych do wybranych odbiorców.

Najważniejszymi funkcjami Modułu mPowiadomienia jest automatyczne wysyłanie:

  • Przypomnień o terminach wizyt.
  • Powiadomień o konieczności dostarczenia skierowania.
  • Potwierdzenia dokonania rezerwacji terminu wizyty w przychodni.
  • Powiadomień w przypadku zmiany terminu rezerwacji lub jej odwołania.

Usprawnienie pracy przychodni

Funkcjonalność wysyłania powiadomień w aplikacji mobilnej, wiadomości SMS-owych lub e-mailowych (zgodnie z preferencjami) bez wątpienia wpływa na usprawnienie pracy w placówce. System automatycznego przypominania o zaplanowanych wizytach pozwala istotnie zmniejszyć ilość tzw. pustych terminów, czyli wizyt, na które nie stawił się pacjent. Efektem tego jest skrócenie czasu oczekiwania do lekarza i wzrost efektywności pracy personelu.

Skuteczna forma kontaktu z klientem

Obecnie wysyłanie informacji w formie powiadomień drogą elektroniczną jest jedną z najskuteczniejszych form kontaktu z klientem. Dzięki możliwości tworzenia własnych treści i kierowania ich do wybranych grup odbiorców, placówka uzyskuje sposobność prowadzenia różnorodnych akcji informacyjnych i promocyjnych.
Budowanie wizerunku nowoczesnej placówki.

Moduł mPowiadomienia jest wygodnym narzędziem kontaktu z pacjentem i wpływa na budowanie wizerunku nowoczesnej placówki, dbającej o swoich pacjentów.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica