Moduły dodatkowe

Moduł obrót produktami leczniczymi

Moduł Obrót produktami leczniczymi

Moduł Obrót produktami leczniczymi umożliwia weryfikację autentyczności leków, do której zobowiązane są jednostki służby zdrowia uczestniczące w obrocie produktami leczniczymi. Od 9 lutego 2019 r. każda osoba upoważniona lub uprawniona do dostarczenia pacjentom produktu leczniczego ma obowiązek zweryfikować jego legalne pochodzenie, poprzez zeskanowanie dwuwymiarowego kodu kreskowego umieszczonego na opakowaniu leku. Obowiązek ten dotyczy większości leków dostępnych na receptę oraz leków bez recepty, zawierających Omeprazol w dwóch postaciach.

Serializacja leków

Na mocy dyrektywy antyfałszywkowej od 9 lutego br. wytwórcy leków są zobowiązani umieszczać na opakowaniach leków unikalny identyfikator (UI) w postaci kodu 2D i tekstu czytelnego dla oka oraz element uniemożliwiający naruszenie opakowania. Na dane zawarte w kodzie 2D składają się: numer GTIN produktu (dawny EAN), numer serii, numer seryjny konkretnego opakowania oraz data ważności.

Weryfikacja autentyczności leku

Operacja sprawdzenia może zostać wykonana w dowolnym momencie pomiędzy przyjęciem leku do apteki, a jego pierwszym rozpakowaniem. Moduł Obrót produktami leczniczymi umożliwia wprowadzenie danych z opakowania leku do systemu i zweryfikowanie, czy lek pochodzi z legalnego źródła. Na podstawie komunikacji z krajowym systemem PLMVS do programu zostaje przekazana informacja zwrotna dotycząca autentyczności leku.

W zależności od wyniku weryfikacji, pole zawierające treść sprawdzenia zostanie oznaczona stosownym kolorem.

Wycofanie unikalnego identyfikatora opakowania

Pozytywna weryfikacja autentyczności leku pozwala na wycofanie niepowtarzalnego identyfikatora przed wydaniem leku pacjentowi. Moduł umożliwia przeprowadzanie operacji wycofania leku z systemu krajowego PLMVS z powodu podania leku pacjentowi, zużycia próbki leku lub zniszczenia produktu leczniczego. Wszystkie operacje wykonane przez użytkownika odnotowywane są w historii weryfikacji produktów leczniczych. Dzięki temu w dowolnym momencie można ponownie zapoznać się z komunikatem odpowiedzi przekazanym przez system PLMVS, a w przypadku podejrzenia sfałszowania produktu leczniczego, zanotować ID alertu w celu zaraportowania zdarzenia do właściwego organu.

Do kwietnia br. Moduł Obrót produktami leczniczymi zostanie rozbudowany o możliwość wykorzystywania czytników skanujących kody 2D w standardzie GS1 Data Matrix do odczytu danych z opakowania leku oraz o zupełnie nową funkcjonalność przekazywania do ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi) informacji o obrocie produktami leczniczymi.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica