Moduły dodatkowe

Moduł Jednolity Plik Kontrolny

Wstęp

Moduł JPK (Jednolity Plik Kontrolny) umożliwia wyeksportowanie z aplikacji mMedica pliku XML zgodnego ze strukturą JPK_VAT(3) opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów.

Plik JPK to zestaw informacji o sprzedaży dokonanej w mMedica, wynikający z ewidencji wystawionych faktur za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane z zaewidencjonowanych w aplikacji faktur NFZ, faktur pacjentów komercyjnych i kontrahentów.  Utworzone rozwiązanie jest proste w obsłudze i intuicyjne dla użytkownika. Za pomocą filtrów wskazuje się jaki zakres danych ma zawierać utworzony plik i jakiego okresu czasu dotyczyć.

Wyszukiwarka mMedica