Moduły dodatkowe

Moduł Hospitalizacje

Wstęp

Moduł Hospitalizacje rozszerza możliwości wersji mMedica Standard i Standard+ o obsługę następujących hospitalizacji:

 • Hospitalizacja w trybie jednodniowym (tzw. hospitalizacja jednego dnia)
 • Hospitalizacja długoterminowa
 • Hospitalizacja planowana

Rozwiązanie umożliwia ewidencję danych medycznych i rozliczeniowych w placówkach realizujących świadczenia stacjonarne bez ruchu międzyoddziałowego. Do ewidencji poszczególnych pobytów przygotowano różne funkcjonalności i formatki, które uruchamiane są na podstawie kodu resortowego cz. IX komórki organizacyjnej, w której realizowane są świadczenia. Ze względu na występujące różnice w rozwiązaniu, dla każdego rodzaju hospitalizacji przygotowano odrębną dokumentację.

Moduł Hospitalizacje umożliwia szczegółową ewidencję całego pobytu pacjenta na oddziale od przyjęcia, ewidencję przebiegu leczenia, planowanie i ewidencję podawania leków aż do wypisu pacjenta. W przypadku hospitalizacji planowanej przygotowano formatki umożliwiające ewidencję kolejnych etapów hospitalizacji w ramach operacji i reoperacji, m.in.: konsultacja chirurgiczna i anestezjologiczna, zlecenia i podanie leków, okołooperacyjna karta kontrolna, pobyt na sali wybudzeń itp. 

Na szczególną uwagę zasługuje funkcjonalność planów opieki pielęgniarskiej, które można tworzyć na podstawie zdefiniowanych schematów przy użyciu międzynarodowego słownika diagnoz i rozpoznań pielęgniarskich ICNP.

Lista dostępnych schematów będzie aktualizowana przez ekspertów Fundacji, zajmującej się standaryzacją planów opieki.

Przejrzysty interfejs

Wygląd ekranów i sposób wprowadzania danych bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych już w aplikacji mMedica. Pomimo znacznej rozbudowy ilości funkcji niezbędnych do prowadzenia dokumentacji dla lecznictwa zamkniętego, zachowano prostotę i wygodę obsługi.
Informacje zostały pogrupowane w taki sposób, aby na określonym etapie obsługi pacjenta prezentowane były tylko te dane, które są potrzebne do realizacji bieżących zadań. Podstawowy podział danych to: Przyjęcie – Hospitalizacja – Wypis, a w przypadku hospitalizacji planowanej: Przyjęcie – Hospitalizacja – Operacja – Reoperacja – Wypis.

System kontroli kompletności danych

Już od etapu przyjęcia działa aktywny system kontroli kompletności danych. W przypadku niewpisania wszystkich wymaganych informacji, aplikacja wyświetli stosowne ostrzeżenia.
Natomiast czynności, które nie wymagają dodatkowej ingerencji osoby obsługującej program, zostaną wykonane automatycznie. Wobec tego po potwierdzeniu przyjęcia pacjenta na oddział zostanie otwarta hospitalizacja, a program dodatkowo wykona w pełni automatycznie szereg innych działań: doda wpis w księdze głównej i oddziałowej, a jeżeli pacjent był w kolejce oczekujących, to zostanie z niej wykreślony.

W efekcie zastosowania takich ułatwień znacząco spada prawdopodobieństwo popełnienia błędów przy prowadzeniu dokumentacji. Oprócz tego zmniejszeniu ulega ilość czynności, jakie należy wykonać, aby zapewnić kompletność tej dokumentacji.

Podstawowe grupy funkcji związanych z obsługą hospitalizacji:

 1. Przebieg hospitalizacji.
 2. Kwalifikacja do zabiegu.
 3. Zgoda na zabieg.
 4. Zlecenie leków.
 5. Podanie leków
 6. Obserwacje.
 7. Konsultacja anestezjologiczna.
 8. Znieczulenie.
 9. Okołooperacyjna karta kontrolna.
 10. Operacja/zabieg.
 11. Sala wybudzeń/OIOM.
 12. Ocena natężenia bólu.
 13. Przebieg leczenia.

Wyszukiwarka mMedica