Moduły dodatkowe

Moduł Rehabilitacja Ambulatoryjna

Wstęp

Moduł dodatkowy Rehabilitacja ambulatoryjna jest rozwiązaniem, które wspiera pracę gabinetów fizykoterapeutycznych od planowania zabiegów do prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawowymi funkcjonalnościami tego rozwiązania są:

  • Tworzenie harmonogramów dla urządzeń
  • Planowanie całego cyklu zabiegów
  • Ewidencja wykonanych zabiegów w dedykowanym gabinecie
  • Automatyczne uzupełnianie danych rozliczeniowych

 

W celu jak największego usprawnienia pracy z modułem i ewidencji danych rozbudowano słownik zabiegów. Zabieg można połączyć z procedurą ICD9, świadczeniem i usługą komercyjną. Poprawnie zdefiniowany słownik pozwoli na automatyczne podpowiadanie danych w odpowiednich miejscach aplikacji.

W rehabilitacji harmonogramy tworzone są dla urządzeń. Powstał nowy zasób urządzenie, któremu przypisuje się zabiegi możliwe do wykonania na wybranym urządzeniu.

Zdefiniowane harmonogramy dla urządzeń i rezerwacje zabiegów wykonane na urządzeniach są prezentowane w dedykowanym widoku terminarza dla rehabilitacji

W terminarzu dostępna jest również funkcjonalność planowania całego cyklu zabiegów, który pozwala na automatyczne tworzenie rozliczeń z danymi cyklu.

Do wprowadzania danych medycznych pacjenta przygotowano dedykowany gabinet.

Główne funkcje oraz informacje jakie można gromadzić w ramach dostępnego gabinetu to:

  • wprowadzenie planu zabiegów
  • wykonanie oceny stany pacjenta za pomocą klasyfikacji ICF
  • wprowadzenie wywiadu
  • wykonanie opisu wykonanego zabiegu
  • wystawienia zlecenie na środki ortopedyczne
  • utworzenie dokumentu „Informacja do lekarza kierującego”

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica