Moduły dodatkowe

Moduł Wsparcie Rozliczeń

Nie trać więcej czasu na manualne rozliczenia!
Ta nowa funkcjonalność została stworzona specjalnie po to, aby uprościć i zautomatyzować proces rozliczeń.

Moduł „Wsparcie rozliczeń” jest funkcjonalnością, która została dodana do systemu ewidencji wizyt gabinetowych w celu ułatwienia i automatyzacji procesu rozliczeń. Moduł ma za zadanie pomóc użytkownikom w dokonywaniu rozliczeń i monitorowaniu poprawności wprowadzonych danych rozliczeniowych.

Automatyczne uzupełnianie pozycji rozliczenia

Moduł przede wszystkim wprowadza możliwość automatycznego uzupełniania pozycji rozliczeniowych przy autoryzacji wizyt w gabinetach, co znacznie przyspiesza i ułatwia cały proces. Umożliwia również definiowanie warunków, które muszą być spełnione, aby algorytm podpowiadał prawidłowe pozycje rozliczeniowe.

Zbiorcza modyfikacja sposobów rozliczenia

Do modułu została przeniesiona funkcjonalność „Zbiorczej modyfikacji sposobów rozliczenia”. Dla wskazanych pozycji rozliczeniowych umożliwia ona modyfikację kodu specjalnego rozliczenia, wykorzystanie zdefiniowanych w aplikacji algorytmów i automatyczne wyznaczania sposobu rozliczenia.

Monitoring liczby zleconych i wykonanych badań – wkrótce!

W najbliższym czasie moduł zostanie rozbudowany o okno do monitorowania liczby zleconych i wykonanych badań.  Będzie możliwe wyszukiwanie po wielu parametrach, i zweryfikowanie czy wynik został już dopisany do wizyty.  W prosty sposób będzie możliwe przejście do wizyty w gabinecie i rozliczeń z dopisanym wynikiem.

Symulator JGP – wkrótce!

W ramach modułu zaplanowana jest funkcjonalność symulatora, który ma na celu optymalizację rozliczeń związanych z Jednorodnymi Grupowaniem Pacjentów. Symulator JGP wyznaczy użytkownikowi najkorzystniejszą opcję grupowania na podstawie zgromadzonych danych oraz zaproponuje zmiany w ewidencje w celu uzyskania bardziej korzystnej opcji rozliczeniowej.

Korzyści dla pracowników placówki to, m.in.:

  • uproszczenie procesu rozliczeń i wyeliminowanie ręcznej pracy,
  • przyspieszenie rozliczeń dzięki automatycznemu uzupełnianiu pozycji rozliczeniowych,
  • brak błędów przez kontrolę poprawności rozliczeń w czasie rzeczywistym,
  • łatwe wyszukiwanie i weryfikacja wyników badań, dzięki monitorowaniu liczby zleconych i wykonanych badań.

Powyższe rozwiązanie zostało udostępnione wszystkim użytkownikom aplikacji mMedica do końca sierpnia. Umożliwi to Państwu zapoznanie się z jego funkcjonalnościami i ocenę przydatności w swoich placówkach.

Wszelkie szczegóły dotyczące już dostępnych funkcji znajdują się w rozdziale 12 instrukcji obsługi mMedica.

Do dnia 2023-08-31 funkcje modułu Wsparcia Rozliczeń są dostępne dla wszystkich użytkowników mMedica PS/PS+, STD/STD+, bez potrzeby zamawiania modułu.

Zacznij używać już dziś! >

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica