Moduły dodatkowe

Moduł Integracji eRepozytorium w Chmurze

Wstęp

Integracja mMedica z usługą eRepozytorium w Chmurze umożliwia połączenie z repozytorium zintegrowanym z systemem P1.

Główne funkcjonalności usługi:

  • Przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej (w szczególności zgodnie z Polską Implementacją Krajową HL7 CDA).
  • Możliwość udostępniania dokumentacji innym  świadczeniodawcom za pośrednictwem platformy P1.
  • Weryfikacja wiarygodności i integralności dokumentów.
  • Bezpieczny backup przechowywanej dokumentacji medycznej.
  • Weryfikacja zgód pacjentów na udostępnianie dokumentacji do P1.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica