Aktualności

28

02/2024

Aktualizacja Modułu Wsparcia Zarządzania do wersji 1.3.0

Z przyjemnością informujemy że Moduł Wsparcia Zarządzania został zaktualizowany do wersji 1.3.0

Wersja 1.3.0

Publikacja: 9.02.2024

Zmiany:

 • Dodanie do struktury Modułu, lokalizacji oraz komórek organizacyjnych (dodatkowe dane stanowiące rozszerzenie danych znajdujących się w mMedica – dane te będą widoczne wyłącznie w Module Wsparcia Zarządzania)
 • Rozbudowa widoku Podsumowanie NFZ
 • Rozbudowa widoku NFZ=>Punkty Umów=> Wykonanie = > Szczegóły Wykonania
 • Rozbudowa widoku NFZ=>Zakresy Świadczeń=> Wykonanie = > Szczegóły Wykonania
 • Rozbudowa widoku NFZ=>Realizatorzy
 • Dodanie filtrów do widoków:
  • NFZ => Punkty Umów => Wykonanie: punkty umów z planem, punkty umów bez planu
  • NFZ => Zakresy Świadczeń => Wykonanie:  zakresy świadczeń z planem, zakresy świadczeń bez planu
  • NFZ => Rozpoznania: data świadczenia od do, umowa, punkt umowy
  • NFZ => Procedury: data świadczenia od do, umowa, punkt umowy
  • NFZ => Realizatorzy: data świadczenia od do, umowa, punkt umowy
  • NFZ => Obszary => Województwa: data świadczenia od do, umowa, punkt umowy
  • NFZ => Obszary => Powiaty: data świadczenia od do, umowa, punkt umowy
  • NFZ => Obszary => Gminy: data świadczenia od do, umowa, punkt umowy
  • NFZ => Obszary => Kody Pocztowe: data świadczenia od do, umowa, punkt
  • Umowy POZ => Zakresy Świadczeń: data świadczenia od do
  • POZ => Procedury: data świadczenia od do, punkt umowy
  • POZ => Rozpoznania: data świadczenia od do, punkt umowy
  • POZ => Realizatorzy: data świadczenia od do, punkt umowy
  • POZ => Obszary => Województwa: data świadczenia od do, punkt umowy
  • POZ => Obszary => Powiaty: data świadczenia od do, punkt umowy
  • POZ => Obszary => Gminy: data świadczenia od do, punkt umowy
  • POZ => Obszary => Kody Pocztowe: data świadczenia od do, punkt umowy
  • Komercja => Wykonanie: data świadczenia od do, lokalizacja
  • Komercja => Rozpoznania: data świadczenia od do, lokalizacja, komórka organizacyjna
  • Komercja => Usługi: data świadczenia od do, lokalizacja, komórka organizacyjna
  • Komercja => Realizatorzy: data świadczenia od do, lokalizacja, komórka organizacyjna
  • Komercja => Obszary => Województwa: data świadczenia od do, lokalizacja, komórka organizacyjna
  • Komercja => Obszary => Powiaty: data świadczenia od do, lokalizacja, komórka organizacyjna
  • Komercja => Obszary => Gminy: data świadczenia od do, lokalizacja, komórka organizacyjna
  • Komercja => Obszary => Kody Pocztowe: data świadczenia od do, lokalizacja, komórka organizacyjna
 • W widoku Budżet Powierzony Opieki Koordynowanej – dodano ścieżkę nefrologiczną
 • W Komercji w raporcie przestawnym dodano kolumnę Lokalizacja
 • W Komercji zmiana nazw Procedury i Produkty Jednostkowe na Usługi

 

Zmiany Techniczne

 • Dodano zapobieganie uruchamianiu więcej niż jednej instancji Modułu
 • W zapytaniach dotyczących NFZ uwzględniono sytuację, gdy pod jeden zakres świadczeń(wyróżnik) podpięte jest więcej niż jedna komórka organizacyjna
 • W widokach dotyczących okresów (dzień, tydzień, okres) – zmiana sposobu przekazywania parametrów do zapytania
 • Kontynuacja procesu dodawania przycisku informacyjnego do raportów, pod którym kryją się wyjaśnienia dotyczące wybranego zestawienia/analizy

 

Poprawka

 • Wyeliminowano problem zawieszania się Modułu w trakcie wykonywania zadania w tle polegającym na pobraniu wiadomości z serwera KlimedSoft.
 • Poprawa wyświetlania nazwy klasy w widoku POZ => Deklaracje => Medycyna Szkolna

 

Więcej informacji o Module Wsparcia Zarządzania

Zamów Moduł Wsparcia Zarządzania

Najbardziej popularne

09

07/2024

Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania. Przesłane ankiety wezmą...

09

07/2024

Moduł Wsparcia Zarządzania – wersja 1.5.1

Z przyjemnością informujemy, że Moduł Wsparcia Zarządzania został zaktualizowany do wersji 1.5.1 Przeprojektowanie Widoku Budżet Powierzony Opieki Koordynowanej. Dodano: Wykres ICD-9 Wykres Rozpoznań Zestawienie tabelaryczne Realizatorów wystawiających IPOM...

21

06/2024

Informacja o podatnościach opublikowana przez NASK.

Nawiązując do opublikowanego w dniu 10 czerwca 2024 r. komunikatu CERT.PL NASK dostępnego pod linkiem https://cert.pl/posts/2024/06/CVE-2024-1228/ informujemy, że Asseco Poland S.A. jako dostawca oprogramowania mMedica przedmiotową podatność zidentyfikowało już w 2021...

Wyszukiwarka mMedica