Aktualności

21

09/2013

Bezpłatny moduł Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i szkolenie EDM.

Wszystkim użytkownikom mMedica udostępniliśmy bezpłatny moduł EDM. Moduł będzie dostępny bezpłatnie do końca listopada 2013. Równocześnie zapraszamy Państwa na szkolenie „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w mMedica”.

We wrześniu ukończyliśmy pilotaże dokumentacji elektronicznej i udostępniliśmy wszystkim użytkownikom mMedica bezpłatny moduł EDM. Moduł będzie dostępny bezpłatnie do końca listopada 2013. Zamówienie modułu w tym czasie gwarantuje jego bezpłatne użytkowanie przez cały okres obowiązywania aktualnie posiadanej licencji.
Po zakończeniu udostępniania EDM w ramach oferty specjalnej ceny modułu będą następujące: 1,00 PLN netto dla wersji mMedica Standard+, oraz 30,00 PLN netto dla wersji Standard.

Moduł EDM dostępny jest tylko dla wersji Standard i Standard+, ponieważ przepisy o elektronicznej dokumentacji medycznej wymagają gromadzenia/przechowywania informacji nie ewidencjonowanej w ramach funkcjonalności PS i PS+

UWAGA!

Zamówienie oraz instalacja modułu EDM nie wymusza konieczności przejścia podmiotu na dokumentację elektroniczną.

Wersja modułu EDM aktualnie udostępniona w aplikacji mMedica pozwala prowadzić wewnętrzną i zewnętrzną dokumentację elektroniczną dla lecznictwa otwartego. Umożliwia również udostępnianie dokumentacji w postaci wydruku.
W kolejnych wydaniach udostępnimy Państwu następujące funkcjonalności dedykowane dla lecznictwa otwartego:

  • gromadzenie oraz udostępnianie zbiorczej EDM,
  • gabinet pielęgniarki, pielęgniarki środowiskowej, pielęgniarki szkolnej, położnej, oraz opieki długoterminowej wraz z prowadzeniem EDM,
  • umożliwienie przystosowania gabinetu do indywidualnych potrzeb użytkownika w zakresie prezentowanych danych oraz ich układu,
  • integracja z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)

Następnie planujemy realizację funkcjonalności dedykowanych dla lecznictwa zamkniętego:

  • prowadzenie EDM dla świadczeń jednego dnia oraz opieki długoterminowej sprawowanej w zakładach opiekuńczych i leczniczych, zakładach udzielających świadczeń terminalnych.

Szkolenie „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w mMedica”.

W październiku rozpoczynamy cykl szkoleń poświęconych tematowi elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

  • EDM a aktualny stan prawny (rodzaje dokumentacji medycznej, wytyczne wynikające z ustawy i rozporządzeń, prowadzenie EDM w indywidualnej i zbiorowej praktyce lekarskiej, pielęgniarskiej i położniczej, autoryzacja dokumentacji, udostępnianie dokumentacji, polityka bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych)
  • przygotowanie do wprowadzenia EDM w mMedica (migracja załączników, przeniesienie danych archiwalnych, nowe funkcje związane z obsługą EDM, nowe uprawnienia, przykładowy schemat wdrożenia i rekomendacje)
  • praca z mMedica po wprowadzeniu EDM (ewidencja dokumentacji medycznej, tworzenie dokumentacji medycznej, przegląd i modyfikowanie dokumentacji medycznej)

Zamów moduł EDM

Obsługa świadczeń komercyjnych w mMedica – Moduł Komercyjny

Gabinet

Moduł Personalizacyjny

Najbardziej popularne

30

11/2023

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – komunikat!

Szanowni Państwo, od 01.07.2024 r. Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowy dla wszystkich czynnych podatników VAT, a od 01.01.2025 dla przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z podatku VAT. Oznacza to, że faktury wystawiane dla NFZ oraz innych kontrahentów...

27

11/2023

Uwaga! Przypominamy o braku wsparcia dla Windows 7 i starszych wersji.

Szanowni Państwo Zgodnie z wcześniej publikowanymi informacjami o wymaganiach systemowych, mMedica nie funkcjonuje poprawnie ze starszymi, niewspieranymi przez producenta wersjami systemów operacyjnych (w tym Windows Server 2012, Windows 7 i starszych). Najnowsza...

07

11/2023

Aktualizacja PostgreSQL z wersji 13.1 do wersji 13.5 dla systemów Linux.

Przeprowadzenie aktualizacji PostgreSQL 13.1 do PostgreSQL 13.5 w systemie operacyjnym Linux sprowadza się do podmiany przygotowanych przez zespół Asseco plików. Przed przystąpieniem do nadpisania plików PostgreSQL zaleca się wykonanie kopii zapasowej bazy danych...

Wyszukiwarka mMedica