Aktualności

25

06/2015

Dostosowanie aplikacji mMedica w wersji 5.1.5.0 do nowych wymogów sprawozdawczości badań

W związku z opublikowanymi dnia 15 maja 2015 zmianami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w oprogramowaniu mMedica wprowadzono zmiany polegające na zablokowaniu funkcjonalności automatycznego powiązania wykonanych badań z diagnozą cukrzycy i przewlekłych chorób układu krążenia, na podstawie rozpoznania. Możliwość ręcznego oznaczania tych powiązań pozostaje do dyspozycji Świadczeniodawców.

Dodatkowo informujemy, że badania oznaczone według wcześniej opisanych zasad będą sprawozdawane komunikatem SWIAD za miesiąc kwiecień i maj, gdzie uwzględniona jest data wykonania badania. Za miesiąc czerwiec badania te będą włączone do kwartalnej sprawozdawczości realizowanej komunikatem ZBPOZ. Sprawozdawczość indywidualna realizowana komunikatem SWIAD dotyczy tylko badań wskazanych w tabeli 17 załącznika nr 3 do wcześniej wymienionego rozporządzenia. Do dnia 31 grudnia 2015 z indywidualnej sprawozdawczości badań diagnostycznych korzystają Świadczeniodawcy, którzy zadeklarowali taki sposób sprawozdawczości. W aplikacji mMedica istnieje parametr “W komunikacie SWIAD uwzględnij badania POZ”, który wskaże jaką formę sprawozdawczości badań tab. 17 wybrał Świadczeniodawca.

Najbardziej popularne

21

06/2024

Informacja o podatnościach opublikowana przez NASK.

Nawiązując do opublikowanego w dniu 10 czerwca 2024 r. komunikatu CERT.PL NASK dostępnego pod linkiem https://cert.pl/posts/2024/06/CVE-2024-1228/ informujemy, że Asseco Poland S.A. jako dostawca oprogramowania mMedica przedmiotową podatność zidentyfikowało już w 2021...

20

06/2024

Zmiany w konfiguracji optymalizujące komunikacje z systemem centralnym P1.

W odpowiedzi na liczne zapytania w sprawie długotrwałej wysyłki Zdarzeń Medycznych do P1, pragniemy poinformować, że mMedica nie ma wpływu na czas wysyłki zdarzenia medycznego, gdyż jest on wprost zależny od czasu odpowiedzi Systemu Centralnego P1....

19

06/2024

Integracja z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji „RED” Systemu P1 – Aktualizacja.

Trwają prace implementacyjne mające na celu przygotowanie aplikacji mMedica na integrację z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji “RED” udostępnianym przez system P1. Termin publikacji rozwiązania to druga połowa 2024 r.

Wyszukiwarka mMedica