Aktualności

10

05/2018

Dostosowanie aplikacji mMedica w wersji 5.13.0 do wymagań RODO.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), w oprogramowaniu mMedica wprowadzono zmiany, które zapewniają zgodność z wymogami RODO.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), w oprogramowaniu mMedica wprowadzono zmiany, które zapewniają zgodność z wymogami RODO.

Przygotowując się do wdrożenia RODO, dokonaliśmy szczegółowej weryfikacji zgodności aplikacji z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z innymi przepisami branżowymi. Na tej podstawie w wersji 5.13.0 wprowadziliśmy szereg rozwiązań dostosowujących aplikację mMedica oraz moduł eRejestracja do zmian wynikających z RODO w zakresie, w jakim nas to dotyczy. Wszystkie zmiany związane z RODO zostały wprowadzone tylko w nowej wersji eRejestracji .Net Core.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 5.13.0 w zakresie RODO:

Polityka haseł

    • Cykliczna zmiana hasła dla predefiniowanego użytkownika ADMIN1
    • Wzmocnienie formatu hasła użytkownika Portalu eRejestracja – wymóg wprowadzenia 8 znaków, co najmniej 1 dużej litery, 1 cyfry lub znaku specjalnego

Użytkownicy systemu

   • Logowanie historii zmian uprawnień użytkowników – odnotowywanie informacji o nadaniu/odebraniu uprawnienia, grupie, rodzaju, dacie operacji i użytkowniku modyfikującym
   • Zapisywanie zmian dokonywanych w obszarze danych użytkownika w funkcji „Historia zmian danych”
   • Odnotowywanie informacji o czasie i użytkowniku dokonującym dodania lub modyfikacji dokumentu w ramach pacjenta

 Historia uprawnien

Zgody pacjentów

   • Wydzielenie sekcji w danych pacjenta do ewidencji dokumentów zgód
   • Umożliwienie modyfikacji treści zgody oraz klauzuli informacyjnej przy wykorzystaniu funkcjonalności Definicja szablonów wydruku
   • Powiązanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych z parametrem „Marketing”, warunkującym możliwość otrzymywania powiadomień marketingowych

Zgoda pacjenta

Rejestry dotyczące danych osobowych

   • Wyszczególnienie danych osoby wprowadzającej i modyfikującej dane (login, imię i nazwisko) w Rejestrze danych osobowych
   • Oznaczenie w Rejestrze danych osobowych źródła pochodzenia danych osobowych, w przypadku dodawania pacjenta do bazy bezpośrednio z Portalu eRejestracja
   • Odnotowywanie w Rejestrze udostępnień informacji o wydaniu dokumentacji medycznej pacjenta z poziomu wniosków EDM-u
   • Dodanie słownika rodzaju spraw w Rejestrze sprzeciwów
   • Odnotowywanie w Rejestrze błędów przesyłanych do Serwisu mM informacji o danych przekazanych do Centrum Serwisowego mMedica
   • Utworzenie formatki do zarządzania i obsługi wniosków dotyczących danych osobowych, przekazywanych z konta pacjenta w eRejestracji

 Wniosek dokumentacja med

eRejestracja w wersji .Net Core

   • Wprowadzenie kryterium wieku 16 lat dla operacji założenia konta na Portalu eRejestracja
   • Utworzenie kreatora zgód umożliwiającego tworzenie przez administratora własnych rodzajów zgód, treści, oznaczania obligatoryjności ich wyrażenia
   • Wydzielenie sekcji zgód na koncie pacjenta – umożliwienie złożenia lub wycofania zgody w dowolnym czasie
   • Przekazywanie do aplikacji mMedica informacji o wyrażeniu zgody marketingowej (zaznaczenie parametru „Marketing” w danych pacjenta)
   • Funkcjonalność pobrania przez pacjenta do pliku .xls przekazanych danych osobowych
   • Odnotowywanie działań pacjenta na zgodach w dzienniku systemowym eRejestracji
   • Funkcjonalność wysyłania wniosków z poziomu konta pacjenta, dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz zamówienia dokumentacji medycznej
   • Automatyczne przekazywanie wysłanych wniosków na dedykowaną formatkę w aplikacji mMedica

 eRejestracja zgody

Szczegółowe informacje o wymienionych funkcjonalnościach znajdują się w następujących instrukcjach:

Instrukcja obsługi programu mMedica

Instrukcja obsługi Modułu eRejestracja

Najbardziej popularne

11

04/2024

Wystawianie eRecept w aplikacji mMedica.

W związku z licznymi pytaniami Świadczeniodawców informujemy, że walidacja systemu centralnego dotycząca recept 365 dni, jest oparta na przesłaniu informacji zawartej w elemencie „Okres stosowania”. Z uwagi na powyższe w wersji 10.3.0.20376 aplikacji...

10

04/2024

Odkryj, jak łatwe może być zarządzanie – uniwersalne narzędzie w mMedica, które wykona pracę za Ciebie.

Czym jest i jak może Ci pomóc Moduł Wsparcia Zarządzania? Więcej informacji: Moduł Wsparcia Zarządzania Zadaj pytanie: biuro@klimedsoft.pl Zamów: Centrum Zarządzania Licencjami mMedica.

28

03/2024

Wydane funkcje w wersji 10.2.0 z 27.02.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.2.0   Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Dostosowanie generowania e-Recepty: W sekcji „Dawkowanie” podczas wystawiania recepty dodano możliwość wyboru dawkowania...

Wyszukiwarka mMedica