Aktualności

06

10/2012

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w mMedica.

Obsługa wizyty pacjenta przy pomocy mMedica bez EDM nie różni się specjalnie od obsługi wizyty z wykorzystaniem mMedica z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną. Dokumenty elektroniczne są tworzone automatycznie i tak samo zostają zabezpieczone i zapisane.

„Długotrwały proces”, „trudne zagadnienie”, „wiele zagrożeń” – takie określenia często pojawiają się w tekstach dotyczących wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Skąd więc teza, że może to być stosunkowo proste przedsięwzięcie?

EDM zawiera te same informacje, co dokumentacja papierowa. Dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub świadczeń udzielonych w zakładzie opieki zdrowotnej, są gromadzone i udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Takie informacje wprowadzone do komputerowej bazy danych i zapamiętane, wraz z danymi osoby dokonującej wpisu i datą utworzenia, stanowią Elektroniczną Dokumentację Medyczną.

Umiejętność prowadzenia papierowej dokumentacji medycznej oznacza, że wiemy, jakie informacje zapisać w dokumentacji elektronicznej. Jeżeli tak, to podstawową zdolnością, jaką należy posiąść przed rozpoczęciem pracy z EDM, jest umiejętność zapisywania informacji przy pomocy komputera. Jest jeszcze szereg zagadnień związanych z zabezpieczeniem czy przechowywaniem danych, ale odpowiednio dobrane narzędzie do obsługi EDM rozwiązuje te kwestie.

„Najprostszy” sposób tworzenia dokumentacji elektronicznej może oznaczać więcej pracy dla lekarza.

Informacje zapisane w bazie danych programu komputerowego to już dokumentacja, ale jak je uwierzytelnić i umożliwić użycie podpisu? Na podstawie danych zgromadzonych w programie wystarczy utworzyć dokument elektroniczny, co w dużym uproszczeniu można porównać do wydruku tyle, że na ekranie. Można ewentualnie złożyć jeszcze popis elektroniczny, ale nie jest to konieczne dla potrzeb dokumentacji wewnętrznej. Teraz wystarczy zapisać gdzieś ten dokument i mamy Elektroniczną Dokumentacje Medyczną.

To rzeczywiście bardzo proste rozwiązanie tyle, że prostota dotyczy głównie konstrukcji programu a nie ułatwienia pracy. Używając takiego narzędzia musimy sami zadbać o szereg działań związanych z obsługą elektronicznej dokumentacji, jak chociażby przechowywanie wcześniej przygotowanych dokumentów. Często producenci oferują nawet osobne programy służące do archiwizacji dokumentów elektronicznych. Takie rozwiązanie bardzo przypomina obsługę dokumentacji papierowej, co w tym przypadku jest raczej wadą niż zaletą. Istnieją jednak bardziej zaawansowane rozwiązania zapewniające zarówno wysoki poziom bezpieczeństwa jak i prostotę oraz wygodę użytkowania.

Jak to jest zrobione w mMedica?

Jednym z istotnych założeń przy konstruowaniu EDM w mMedica, była łatwość obsługi samego programu. Używając mMedica w codziennej pracy lekarz zapisujący informacje w kartotece pacjenta w ogóle nie zauważa istnienia EDM. Obsługa wizyty pacjenta przy pomocy mMedica bez EDM nie różni się specjalnie od obsługi wizyty z wykorzystanie mMedica z elektroniczną dokumentacją medyczną. Dokumenty elektroniczne są tworzone automatycznie i tak samo zostają zabezpieczone i zapisane. Wszystkie czynności niezbędne do utworzenia dokumentacji elektronicznej wykonywane są przez program po zatwierdzeniu dokonanych wpisów i po zakończeniu wizyty. Oczywiście informacje zgromadzone w bazie danych również zostają zabezpieczone. To jest podstawowy mechanizm tworzenia dokumentacji. Ponadto mMedica zawiera jeszcze wiele innych rozwiązań ułatwiających pracę lekarza.

Wstępne przygotowanie dokumentów w rejestracji lub recepcji.

Znacznie usprawniona została funkcja zapamiętywania i przechowywania dokumentów dostarczanych przez pacjenta (np. skierowania, wyniki badań czy dowolne inne dokumenty). Teraz dokumenty takie mogą zostać przygotowane i zapisane w programie jeszcze przed wejściem pacjenta do gabinetu. Lekarz rozpoczynając wizytę z wykorzystaniem programu mMedica, otrzyma informację o dokumentach oczekujących na przejrzenie i ewentualne załączenie do dokumentacji medycznej. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić wiele cennego czasu. Sama czynność dołączenia ich do dokumentacji elektronicznej jest błyskawiczna i sprowadza się do użycia przycisku „Dołącz do dokumentacji”. Pozostałe działania związane z zabezpieczeniem, uwierzytelnieniem i zapisem dokumentu, są wykonywane automatycznie i – podobnie jak w przypadku wielu innych funkcji mMedica – nie wymagają działań ze strony użytkownika programu.

Zmiany w uwierzytelnionej dokumentacji.

Wystarczy otworzyć dane wizyty i dokonać wymaganych zmian czy usunąć ewentualne błędy. Jest to taka sama czynność, jak przy pracy z mMedica bez EDM. Różnica, jaką napotka użytkownik w stosunku do dotychczasowej funkcjonalności, polega na konieczności podania przyczyny modyfikacji dokumentacji. To wymaganie dotyczy nie tylko dokumentacji medycznej prowadzonej elektronicznie, ale również papierowej. Jeśli lekarz w dokumentacji papierowej wprowadza zmiany, musi się podpisać i postawić pieczątkę. To wszystko co robi lekarz, aby zmienić wcześniej wprowadzone informacje. Pozostałe czynności, mMedica wykonuje automatycznie. W efekcie powstaje nowy uwierzytelniony dokument oraz odpowiednie zapisy w rejestrze zmian. To oczywiście konieczne, aby zagwarantować poprawność dokumentacji i zgodność z przepisami. Jednak nie ma żadnego powodu, aby obciążać takimi czynnościami użytkownika programu.

Przemyślany i niezwykle łatwy sposób tworzenia dokumentacji elektronicznej niewątpliwie wyróżnia program mMedica. Zasada maksymalnego ułatwiania pracy w przypadku programu mMedica stanowi podstawową regułę, czego kolejnym potwierdzeniem jest sposób implementacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Nowatorska metoda tworzenia i obsługi dokumentów elektronicznych to przede wszystkim wygodna i łatwa praca, ale również bezpieczeństwo. Dokument elektroniczny w mMedica to nie tylko zbiór informacji, który musi powstać ze względu na wymogi przepisów. Dokument ten jest bardzo ważnym elementem Aktywnego Systemu Zabezpieczenia i Weryfikacji Danych. System ten pozwala uwiarygodnić dane zapisane w bazie. Dzięki temu bieżące zestawienia czy analizy mogą być wykonywane w oparciu o informacje, których poziom wiarygodności jest taki, jak dla podpisanych dokumentów elektronicznych.

Gabinet

Moduł Personalizacyjny

Najbardziej popularne

09

07/2024

Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania. Przesłane ankiety wezmą...

09

07/2024

Moduł Wsparcia Zarządzania – wersja 1.5.1

Z przyjemnością informujemy, że Moduł Wsparcia Zarządzania został zaktualizowany do wersji 1.5.1 Przeprojektowanie Widoku Budżet Powierzony Opieki Koordynowanej. Dodano: Wykres ICD-9 Wykres Rozpoznań Zestawienie tabelaryczne Realizatorów wystawiających IPOM...

21

06/2024

Informacja o podatnościach opublikowana przez NASK.

Nawiązując do opublikowanego w dniu 10 czerwca 2024 r. komunikatu CERT.PL NASK dostępnego pod linkiem https://cert.pl/posts/2024/06/CVE-2024-1228/ informujemy, że Asseco Poland S.A. jako dostawca oprogramowania mMedica przedmiotową podatność zidentyfikowało już w 2021...

Wyszukiwarka mMedica