Aktualności

15

02/2019

eUsługi w mMedica 6.0 oraz dedykowane rozwiązania dla pielęgniarek.

W mMedica 6.0 udostępniamy Państwu pakiet nowych modułów: eRecepta, eArchiwum, eRejestracja+, Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych oraz Gabinet Pielęgniarki.

W mMedica 6.0 udostępniamy Państwu pakiet nowych modułów: eRecepta, eArchiwum, eRejestracja+, Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych oraz Gabinet Pielęgniarki.

 

eRejetracja+.

Najważniejsze funkcje modułu eRejestracja+ dostępne dla lekarzy oraz innych osób personelu na telefonie, tablecie lub komputerze, bezpośrednio przez stronę internetową eRejestracja+:

 • Przegląd zaplanowanych wizyt.
 • Oznaczenia wizyt recepturowych.
 • Oznaczenia wizyt domowych i dostęp do informacji o adresie pacjenta.
 • Wyszukiwanie wolnych terminów.
 • Rezerwacja wizyt własnych.
 • Rezerwacja wizyt do innych lekarzy.
 • Tryb szybkiej rezerwacji na podstawie danych przekazanych z aplikacji mMedica.
 • Szybkie logowanie do Portalu eRejestracja+ bezpośrednio z aplikacji mMedica (dostępne od wersji 6.1).
 • Udostępnianie wyników badań laboratoryjnych na koncie pacjenta (dostępne od wersji 6.1).

 

 eRejestraca+ plan wizyt lekarza agenda

 

eRecepta.

Wersja 6.0 aplikacji, mMedica wprowadza możliwość wystawiania elektronicznych recept (tzn. e-Recepty), stanowiących cyfrową wersję obecnie używanych recept papierowych. Dzięki temu wszyscy użytkownicy mMedica mogą dostosować się do wymogów prawnych dotyczących eRecept.

Wystawianie recepty elektronicznej jest bardzo podobne do wystawiania recepty papierowej. Różnica występuje dopiero na końcowym etapie wypisywania recepty, gdzie dotychczasowy wydruk zastępowany jest przez utworzenie recepty w formie elektronicznej i wysłanie jej do systemu P1.

Użytkownik po dodaniu leków na receptę zamiast wybrania przycisku „Drukuj”, wybiera przycisk „Wyślij receptę”. Cały proces wysyłania eRecepty jest zautomatyzowany i nie wymaga dodatkowych działań ze strony lekarza. W praktyce jest znacznie prostszy i szybszy niż wykonie wydruku.

 eRecepta formatka

 Po poprawnym wysłaniu eRecepty do systemu P1, mMedica wyświetli wizualizację recepty: 

 eRecepta wydruk 

Podczas wizyty pacjent otrzymuje wydruk informacyjny zawierający 4-cyfrowy kod, który umożliwia realizację e-Recepty w aptece. Jeżeli pacjent posiada konto IKP to może otrzymać e-mail lub SMS z kodem i nie jest wtedy wymagane tworzenie wydruku informacyjnego.

 eRecepta schemat

 

eArchiwum.

Moduł eArchiwum pozwala przechowywać dokumenty systemu mMedica. Z punktu widzenia użytkownika korzystanie z dokumentów przechowywanych lokalnie i przechowywanych w archiwum nie wymaga żadnych dodatkowych działań. Jedyne co będzie można zauważyć, to w przypadku wolnych łączy do serwera archiwum, trochę wolniejsze otwieranie dokumentów przechowywanych w eArchiwum. Jedną z najistotniejszych cech eArchiwum jest system zabezpieczeń i zarządzania udostępnianiem dokumentów. Aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa wyłączone zostaną dostępne obecnie w mMedica opcje zapisu dokumentów EDM na dysku i dokumenty te będą przesyłane do eArchiwum. Dodatkowo przenoszenie dokumentów do eArchiwum pozwoli zmniejszyć wielkość bazy głównej mMedica, co ma wpływ na zwiększenie szybkości działania systemu oraz przyspiesza wykonywanie bieżących kopii bezpieczeństwa.

Dokumenty które mogą być przechowywane w eArchiwum:

 • Dokumenty e-ZLA – elektroniczne zwolnienia lekarskie.
 • Urzędowe poświadczenie przedłożenia – potwierdzenie weryfikacji e-ZLA.
 • Wynik badania laboratoryjnego – wymaga posiadania modułu eWyniki Lab.
 • Wynik badania diagnostycznego – wymaga posiadania modułu eWyniki Diag.
 • Dokument eRecepty.
 • Dokument anulujący – Powstaje automatycznie na skutek usunięcia utworzonego już dokumentu eRecepty.
 • Udostępniona dokumentacja medyczna – Dokumenty w formacie XML HL7 CDA. Wymaga posiadania modułu EDM.
 • Karta informacyjna leczenia szpitalnego (EDM) – Wymaga posiadania modułu Hospitalizacje.
 • Informacja dla lekarza kierującego (EDM) .
 • Dokumenty pacjenta – dokument udostępniony aplikacji mobilnej Informacje Medyczne.
 • Załączniki – wszelkie dokumenty umieszczone w danych pacjenta lub wizyty w formie załączników, skanów, zdjęć … (dostępne od wersji 6.0.1).

 eArchiwum przeglad dokumentow 

Najważniejsze funkcje:

 • Zapisywanie dokumentów w eArchiwum z opcją definiowania zakresu dokumentów które mają być automatycznie umieszczane w eArchiwum.
 • Szybki dostęp – określanie czasu przez jaki kopie dokumentów przekazanych do archiwum będą dostępne w bazie lokalnej, dla zapewnienia najszybszego możliwego dostępu do tych dokumentów.
 • Udostępnianie dokumentów pacjentom – pozawala przekazać wybrany dokument do aplikacji mobilnej Informacje Medyczne. Wymagany moduł Integracji Aplikacji Mobilnych.
 • Eksport XML – w formacie XML HL7 CDA.
 • Eksport załącznika.
 • Podgląd dokumentu.

 

Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych.

Integracja mMedica i eArchiwum z aplikacją mobilną Informacje Medyczne umożliwia prostą wymianę elektronicznych dokumentów pomiędzy lekarzem a pacjentem.  Dostęp do swoich dokumentów medycznych, pacjent uzyskuje za pomocą urządzeń mobilnych (telefon, tablet) opartych o system Android lub iOS.

 Informacje medyczne str glowna

Najważniejsze funkcje:

Lekarze lub inne osoby personelu posiadające uprawnienia dostępu do dokumentów medycznych mogą w aplikacji mMedica oznaczyć wybrane dokumenty, które mają być dostępne dla pacjenta. Dokumenty te automatycznie zostaną przekazane do mobilnej aplikacji pacjenta.

Analogiczne działanie może wykonać pacjent przy pomocy aplikacji Informacje Medyczne. Pacjent może przekazać lekarzowi dokumenty elektroniczne, które otrzymał z innych jednostek służby zdrowia, dokumenty, które sam zelektronizował przy wykorzystaniu dedykowanej do tego funkcji aplikacji Informacje Medyczne, lub dokumenty utworzone przez samego pacjenta (np. zapis wykonanych pomiarów ciśnienia, poziomu cukru lub innych zaleconych przez lekarza).

System wymiany dokumentów chroniony jest przez rozbudowany system zabezpieczeń oparty o klucze prywatne i publiczne oraz dodatkową autoryzację urządzeń.

 Informacje medyczne dokumenty

Więcej o aplikacji Informacje Medyczne: https://informacje-medyczne.asseco.com/

 

Gabinet Pielęgniarki.

Moduł Gabinet pielęgniarki to zestaw funkcji i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy pielęgniarek i położnych. Dopasowanie zastosowanych rozwiązań do specyfiki pracy pielęgniarek i położnych, pozwala w prosty sposób tworzyć dokumentację w formie elektronicznej.

Najważniejsze funkcje:

 • Przegląd ostatnich wizyt pacjenta.
 • Obsługa skierowań na badania laboratoryjne, diagnostyczne, na zaopatrzenie rehabilitacyjne.
 • Przygotowanie recept i eRecept.
 • Ewidencja wykonanych patronaży i bilansów.
 • Prowadzenie karty uodpornienia dziecka.
 • Ewidencja zabiegów.
 • Ewidencja karty opieki pielęgniarskiej oraz kart zd

Najbardziej popularne

09

07/2024

Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania. Przesłane ankiety wezmą...

09

07/2024

Moduł Wsparcia Zarządzania – wersja 1.5.1

Z przyjemnością informujemy, że Moduł Wsparcia Zarządzania został zaktualizowany do wersji 1.5.1 Przeprojektowanie Widoku Budżet Powierzony Opieki Koordynowanej. Dodano: Wykres ICD-9 Wykres Rozpoznań Zestawienie tabelaryczne Realizatorów wystawiających IPOM...

21

06/2024

Informacja o podatnościach opublikowana przez NASK.

Nawiązując do opublikowanego w dniu 10 czerwca 2024 r. komunikatu CERT.PL NASK dostępnego pod linkiem https://cert.pl/posts/2024/06/CVE-2024-1228/ informujemy, że Asseco Poland S.A. jako dostawca oprogramowania mMedica przedmiotową podatność zidentyfikowało już w 2021...

Wyszukiwarka mMedica