Aktualności

06

05/2015

Ewidencja badań POZ w odniesieniu do wymagań komunikatu SWIAD w wersji 8.7.0.

Komunikat SWIAD w wersji 8.7.0 dla sprawozdawczości elektronicznej obowiązuje od 01.05.2015 r. Wprowadza on do sprawozdawczości indywidualnej niektóre badania wykonywane w ramach opieki POZ. Pierwszej sprawozdawczości z badań POZ należy dokonać do dnia 20 maja, za miesiąc kwiecień. W związku z wymogiem jaki został postawiony przed Świadczeniodawcami, w aplikacji mMedica zostało przygotowanych kilka rozwiązań wspomagających ewidencję wyników. Zasady jakimi kierujemy się podczas pobierania danych i sposoby ich ewidencjonowania zostały opisane poniżej.

Wprowadza on do sprawozdawczości indywidualnej niektóre badania wykonywane w ramach opieki POZ. Pierwszej sprawozdawczości z badań POZ należy dokonać do dnia 20 maja, za miesiąc kwiecień. W związku z wymogiem jaki został postawiony przed Świadczeniodawcami, w aplikacji mMedica zostało przygotowanych kilka rozwiązań wspomagających ewidencję wyników. Zasady jakimi kierujemy się podczas pobierania danych i sposoby ich ewidencjonowania zostały opisane poniżej.

Badania oraz parametry je charakteryzujące przesyłane komunikatem SWIAD pobierane są z wizyty zarówno zaewidencjonowanej w oknie uzupełniania świadczeń, jak również wprowadzonej przez Gabinet. Dane te nie powielają się, można je w różny sposób wprowadzać do aplikacji.

Dodatkowo, w oknie Badania POZ w uzupełnianiu świadczeń, dla każdej pozycji umożliwiono wprowadzenie krotności, daty wykonania badania, jak również oznaczenia badań jako związanych z diagnozą cukrzycy i chorobami układu krążenia (pole cukrzyca/CHUK).

Aby wyjść naprzeciw klientom i potrzebie ewidencjonowania wykonanych badań, z którymi pacjent nie stawił się do lekarza, przygotowaliśmy dodatkową funkcjonalność umożliwiającą dopisanie badań bez wizyty, tylko na potrzeby sprawozdawczości . Jest ona dostępna w menu Ewidencja -> Deklaracje -> Zestawienie wykonanych badań POZ. W oknie tym wyświetlane są wszystkie pozycje wprowadzone w danych wizyty, jak również istnieje możliwość wprowadzenia badań nie związanych z wizytą, ale powiązanych z pacjentem.

zestawienie wykonanych badan POZ

Okno podzielone jest na dwie części, gdzie w części górnej zamieszczone są dane pacjenta, któremu przypisane są badania. Za pomocą przycisku „Dodaj zestaw badań” istnieje możliwość wybrania z kartoteki pacjentów nową osobę, dla której chcemy wprowadzić badania.

dodaj badanie POZ

B

adania wprowadza się z zakresu słownika badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ opublikowanym przez NFZ.

W dolnej części okna istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych badań dla osoby, która ma już zestaw badań w danym miesiącu. W takim przypadku należy wykorzystać przycisk „Dodaj badanie”.

W oknie „Zestawienie wykonanych badań POZ” można edytować i usuwać badania wprowadzone przez tą funkcjonalność. Parametry badań wprowadzonych na wizycie można zmienić jedynie na wizycie.

Dodatkowo nadmieniamy, że prowadzenie ewidencji badań przez „Zestawienie wykonanych badań POZ” nie jest powiązane z zapisem tych danych w dokumentacji medycznej.

Komunikatem SWIAD muszą być sprawozdawane badania związane z diagnozą cukrzycy i chorobami układu krążenia. Dodatkowo mogą być sprawozdawane badania wskazane w tabeli 17 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie gromadzenia danych. Ponieważ przekazywanie tych badań sprawozdawczością indywidualną nie jest obowiązkowe, istnieje możliwość wyłączenie ich z zakresu badań przesyłanych komunikatem SWIAD przez zaznaczenie parametru „Komunikatem SWIAD wysyłaj tylko zakres badań wymaganych”, znajdującego się w menu Zarządzanie > Konfiguracja >Konfigurator w danych dotyczących Komunikacji, pozycja Eksport.

konfigurator eksport

Najbardziej popularne

11

04/2024

Wystawianie eRecept w aplikacji mMedica.

W związku z licznymi pytaniami Świadczeniodawców informujemy, że walidacja systemu centralnego dotycząca recept 365 dni, jest oparta na przesłaniu informacji zawartej w elemencie „Okres stosowania”. Z uwagi na powyższe w wersji 10.3.0.20376 aplikacji...

10

04/2024

Odkryj, jak łatwe może być zarządzanie – uniwersalne narzędzie w mMedica, które wykona pracę za Ciebie.

Czym jest i jak może Ci pomóc Moduł Wsparcia Zarządzania? Więcej informacji: Moduł Wsparcia Zarządzania Zadaj pytanie: biuro@klimedsoft.pl Zamów: Centrum Zarządzania Licencjami mMedica.

28

03/2024

Wydane funkcje w wersji 10.2.0 z 27.02.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.2.0   Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Dostosowanie generowania e-Recepty: W sekcji „Dawkowanie” podczas wystawiania recepty dodano możliwość wyboru dawkowania...

Wyszukiwarka mMedica