Aktualności

18

01/2019

Informacja o metodach tworzenia dokumentów EDM w formacie PIK HL7 CDA.

W wersji 5.16.3 aplikacji mMedica dodano mechanizm generowania i gromadzenia dokumentów “Informacja dla lekarza kierującego” oraz “Karta informacyjna z leczenia szpitalnego” w standardzie PIK HL7 CDA. Rozwiązanie dostępne jest dla użytkowników posiadających Moduł EDM.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej od dnia 1 stycznia 2019 r. wprowadza się obowiązek stosowania trzech wystandaryzowanych dokumentów PIK HL7 CDA: karty informacyjnej leczenia szpitalnego, karty odmowy przyjęcia do szpitala, informacji pisemnej lekarza specjalisty dla lekarza kierującego.

Mając na uwadze powyższe, w wersji 5.16.3 aplikacji mMedica dodano mechanizm generowania i gromadzenia dokumentów “Informacja dla lekarza kierującego” oraz “Karta informacyjna z leczenia szpitalnego” w standardzie PIK HL7 CDA. Rozwiązanie dostępne jest dla użytkowników posiadających Moduł EDM.

Dokumenty elektroniczne tworzone są w momencie podpisania wypisu pacjenta z hospitalizacji lub autoryzacji wizyty gabinetowej, w ramach której wystawiono dokument “Informacja dla lekarza kierującego”. Po podpisaniu dokumentu przy pomocy certyfikatu elektronicznego (podpis kwalifikowany, certyfikat ePUAP lub certyfikat ZUS) zostaje on zapisany w bazie. 

Uwaga! Informujemy, że do prawidłowego generowania tych dokumentów podmiot medyczny musi zaopatrzyć się w unikalny w skali kraju identyfikator tzw. OID. Dystrybucją OID-ów zajmuje się Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Świadczeniodawca po złożeniu wniosku o założenie konta w P1 na stronie rpwdl.csioz.gov.pl , otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą nadanie dostępu do systemu P1. W wiadomości zostanie również przekazany przydzielony węzeł OID podmiotu leczniczego.

Otrzymany identyfikator OID należy wprowadzić do programu mMedica. W tym celu należy przejść do ścieżki: Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: System > Identyfikacja i wpisać otrzymany numer w polu “Identyfikator (OID) w systemie HL7”.

 

Najbardziej popularne

29

05/2024

Archiwum dokumentów jednocześnie lokalnie i w chmurze – zintegrowane rozwiązanie dostępne od 10.06.2024!

mMedica z możliwością jednoczesnego korzystania z dwóch kluczowych modułów – eArchiwum oraz Modułu Integracji eRepozytorium w Chmurze! Przedstawiamy najnowszą propozycję, która umożliwi efektywniejsze zarządzanie danymi w Twojej jednostce. Nowe zintegrowane rozwiązanie pozwala...

15

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.4.0 z 6.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.4.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Automatyczne uzupełnianie daty oceny w statystykach: Pole “Data oceny” w zbiorczym uzupełnianiu statystyk automatycznie wypełnia...

14

05/2024

Modyfikacje dla eRecepty.

W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące realizacji recept w aptekach, informujemy, że wymagania techniczne i walidacje wprowadzone w systemie centralnym P1 nie pozwalają dostawcom oprogramowania na zmianę procesu wysyłki recept, co pozwoliłoby rozwiązać wskazane przypadki. ...

Wyszukiwarka mMedica