Aktualności

11

05/2011

Kasy i drukarki fiskalne Elzab w sklepie mMedica.

Udostępniamy Państwu możliwość zamawiania bezpośrednio w sklepie mMedica, kas i drukarek kolejnego producenta sprzętu fiskalnego – firmy Elzab. Zamówienia na sprzęt fiskalny składa się podobnie jak zamówienia na licencje mMedica.

Moduł Interakcje Leków Pharmindex, to nowy system kontroli interakcji pomiędzy lekami, który skutecznie wspiera pracę lekarza, głównie w trakcie wystawiania recept. Możliwość stałej kontroli interakcji znacznie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa terapii oraz ułatwia jej zmianę. Podstawowy sposób kontroli interakcji to wybranie z listy dowolnych nazw handlowych leków i sprawdzenie poziomu interakcji jaki zachodzi pomiędzy nimi.

Moduł Interakcje Leków Pharmindex oferuje również zaawansowane rozwiązanie, czyli możliwość kontroli interakcji w trakcie wystawiania recepty. W prosty sposób można sprawdzić interakcje pomiędzy aktualnie przepisywanymi lekami w momencie umieszczania tych leków na recepcie. Wynik kontroli prezentowany jest w postaci prostego diagramu, gdzie poziom interakcji oznaczany jest kolorami. Diagram jest uzupełniony szczegółowym opisem interakcji.

Wyżej opisane sposoby użycia systemu kontroli interakcji istotnie wpływają na zwiększenie wygody i szybkości pracy lekarza.

Kluczowym elementem całego rozwiązania jest merytoryczna zawartość bazy interakcji.

Moduł Interakcje Leków Pharmindex zawiera informacje o wystąpieniu potencjalnej interakcji pomiędzy lekami sklasyfikowanymi według nazw substancji czynnych (inaczej molekuł). Moduł ma na celu ułatwienie codziennej pracy lekarza oraz umożliwienie szybszego podejmowania decyzji terapeutycznych. Moduł opiera się w swoich zasadach działania na medycynie opartej na faktach (evidence based medicine – EBM). Informacje o interakcjach są pozyskiwane z fachowej prasy medycznej zarejestrowanej na liście filadelfijskiej czasopism (ISI). Każda najmniejsza informacja o potencjalnej interakcji oraz toksyczności jest odnotowywana oraz aktualizowana w bazie.

Tak ważna informacja o interakcji pomiędzy lekami jest podana w sposób przejrzysty oraz zgodny z doniesieniami najnowszej medycyny, co pozwala lekarzowi bezpiecznie wdrażać terapię dla pacjenta.

Dzięki wykorzystaniu informacji zawartych w Module Interakcje lekarz może w szybki sposób zmienić terapię, jeżeli występuje ryzyko potencjalnej interakcji pomiędzy lekami. System podpowie lekarzowi jak prowadzić pacjenta podczas stosowania leków z uwzględnieniem interakcji pomiędzy nimi.

Substancje czynne są zgrupowane w klasy interakcji. Każda interakcja zachodzi pomiędzy dwoma klasami interakcji i jest opisana przez następujące warunki:

 • ciężkość (skala opisowa), np.: przeciwwskazanie; unikać jeżeli to możliwe; poważna; wymagana szczególna ostrożność; wymagana ostrożność; umiarkowana; o małym znaczeniu; nieistotna klinicznie; nie ustalona,
 • siła interakcji (skala numeryczna od 1 do 5) i odpowiadające im opisy,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji (skala opisowa), np.: ustalone; istotne; ograniczone; nie ustalone,
 • środki ostrożności (forma opisowa) np.: należy dostosować dawki obu leków; należy dostosować dawkę leku; leki należy podawać oddzielnie; należy unikać skojarzenia; znaczenie kliniczne nie ustalone: należy obserwować ewentualne objawy interakcji; należy rozważyć zastosowanie alternatywnych i/lub dodatkowych metod antykoncepcji; należy potwierdzić w literaturze; należy zmniejszyć dawkowanie leku; nie mieszać; należy zwiększyć dawkowanie leku; interakcja nieistotna klinicznie; należy monitorować zapis EKG; należy kontrolować stężenie elektrolitów we krwi, itd.
 • obserwacje (forma notatki), np.: Paracetamol i jego pochodne zmieniają parametry farmakokinetyczne Lamotriginy. Paracetamol może zwiększać klirens lamotryginy, co może powodować obniżone efekty jej działania. Jedno z badań wykazało, iż chroniczne stosowanie paracetamolu, zmniejszało AUC i okres półtrwania lamotryginy (o odpowiednio 20% i 15%) i zwiększało ilość niezmienionej lamotryginy w moczu. Chociaż efekty kliniczne są mało prawdopodobne, należy mieć świadomość potencjalnej konieczności zwiększenia dawki lamotryginy,
 • referencje – zbiór czasopism medycznych najczęściej czytanych przez środowisko medyczne oraz farmaceutyczne zarejestrowanych na liście filadelfijskiej czasopism (ISI).

 

 

Moduł Interakcje Leków Pharmindex zawiera dzisiaj 5 327 interakcji pomiędzy lekami.

Moduł Interakcje Leków Pharmindex – praktyczne wykorzystanie – leki często przepisywane:

Przypadek pierwszy:

 • Pacjent leczony lekiem z substancją czynną: atorwastatyna. Leczenie długotrwałe.
 • Lek ma następujące wskazania: Hipercholesterolemia: uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku od 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipocholesterolemią rodzinną lub z hiperlipidemią mieszaną (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredricksona) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Lek jest również stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u pacjentów z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizującej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostępna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka.
 • Zapytanie do systemu: czy można włączyć do leczenia lek z substancją czynną: klarytromycyna.
 • Lek ma następujące wskazania: Zakażenia wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę: zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce, zapalenie zatok); zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc); ostre zapalenie ucha środkowego; zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża, ropnie); zakażenia zębów i jamy ustnej (np. ropień okołowierzchołkowy, zapalenie ozębnej); rozsiane lub zlokalizowane zakażenia Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare; zlokalizowane zakażenia Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum lub Mycobacterium kansasii; zapobieganie rozsianym zakażeniom wywołanym przez kompleks Mycobacterium avium (MAC) u pacjentów zakażonych HIV (liczba limfocytów CD4 >100/mm3); zakażenie Helicobacter pylori (u pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy i potwierdzonym diagnostycznie zakażeniem), w skojarzeniu z preparatami hamującymi wydzielanie soku żołądkowego oraz innym antybiotykiem.
 • Odpowiedź z systemu:
 • ciężkość interakcji: umiarkowana
 • prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji: istotne
 • środki ostrożności: skojarzenie stosować z ostrożnością; należy monitorować objawy toksyczności leku:
 • obserwacje: zwiększa się toksyczność atorwastatyny w połączeniu z klarytromycyną; klarytromycyna zwiększa toksyczność atorwastatyny.
 • opis interakcji/co należy monitorować: klarytromycyna może zwiększać stężenie atorwastatyny w surowicy poprzez hamowanie CYP3A4 prowadząc do wzrostu ryzyka miopatii i/lub rabdomiolizy. W badaniu wykazano, że klarytromycyna zwiększa stężenie maksymalne (Cmax) i AUC atorwastatyny o odpowiednio 82% i 56%. Odnotowano przypadek pa

Najbardziej popularne

15

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.4.0 z 6.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.4.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Automatyczne uzupełnianie daty oceny w statystykach: Pole “Data oceny” w zbiorczym uzupełnianiu statystyk automatycznie wypełnia...

14

05/2024

Modyfikacje dla eRecepty.

W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące realizacji recept w aptekach, informujemy, że wymagania techniczne i walidacje wprowadzone w systemie centralnym P1 nie pozwalają dostawcom oprogramowania na zmianę procesu wysyłki recept, co pozwoliłoby rozwiązać wskazane przypadki. ...

02

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.3.0 z 3.04.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.3.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski. Dodanie dodatkowego pola przy przepisywaniu leków na receptę – wprowadziliśmy możliwość wskazania dwóch jednostek miary...

Wyszukiwarka mMedica