Aktualności

30

11/2023

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – komunikat!

Szanowni Państwo,

od 01.07.2024 r. Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowy dla wszystkich czynnych podatników VAT, a od 01.01.2025 dla przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z podatku VAT. Oznacza to, że faktury wystawiane dla NFZ oraz innych kontrahentów (podmiotów gospodarczych) będą musiały być wystawiane w ramach platformy KSeF, natomiast paragony i faktury dla osób fizycznych będą wystawiana tak, jak dotychczas (nie są objęte koniecznością rejestracji w KSeF).

Oprogramowanie mMedica będzie przygotowywane do współpracy z platformą KSeF etapami, obejmując w pierwszej kolejności faktury sprzedażowe. Zważywszy na fakt, że do 30.06.2024 r. używanie KSeF nie jest obowiązkowe, a odbieranie faktur z tego systemu wymaga zgody kontrahenta, w pierwszej kolejności dostarczymy wersje pozwalające na pilotaż w środowisku testowym Ministerstwa Finansów (MF).

Poniżej prezentujemy harmonogram prac w podziale na etapy.

ETAP 0 (listopad – grudzień 2023)

Do końca roku przeprowadzać będziemy konsultacje dotyczące sposobu wykorzystania systemów mMedica w zakresie generowania i przyjmowania faktur.

ETAP I   (31.01.2024)

Na tym etapie mMedica będzie pozwalała na przygotowanie pliku wsadowego w formacie faktury ustrukturyzowanej na potrzeby wysłania jej zewnętrznym programem, np. ERP oraz możliwość automatycznej wysyłki elektronicznych faktur na platformę KSeF.

Etap ten obejmuje integrację pomiędzy mMedica a środowiskiem testowym MF, w zakresie:

  1. Autoryzacji w KSeF
  2. Wysyłania faktur.
  3. Pobierania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) dla faktur sprzedażowych.

W ramach tych prac  planowane jest wprowadzenie:

  1. Obsługi zgód na odbiór faktur poprzez KSeF dla odbiorców komercyjnych oraz instytucji, w tym NFZ.
  2. Przygotowanie integracji z KSeF – tworzenie e-Faktur poprzez dodanie w menu eksportów opcji wysyłki do KSeF, możliwości wybrania zakresu faktur przesyłanych do KSeF (faktury komercyjne, faktury dla NFZ), przygotowanie pliku xml w postaci faktury ustrukturyzowanej, który będzie można wczytać do KSeF (to również plik, który będzie mógł być przekazywany do działów finansowo-księgowych).
  3. Przesyłanie e-Faktury do KSeF z wykorzystaniem udostępnionych interfejsów Krajowego Systemu e-Faktur.
  4. Pobranie UPO KSeF i przechowywanie wygenerowanych e-Faktur, numeru referencyjnego wysłanej paczki oraz UPO. 


ETAP II  (31.03.2024)

Skupimy się na możliwości przypisania dostępów do KSeF z dokładnością do zalogowanych w mMedica użytkowników. W etapie tym planujemy również wprowadzenie obsługi kodów weryfikujących w postaci dwuwymiarowego, kwadratowego kodu graficznego QR, wymaganych na wizualizacji faktur wysyłanych poza KSeF (np. w przypadku awarii systemu lub dla kontrahentów, którzy nie wyrażą zgody na odbiór faktur poprzez KSeF).

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że rejestracja faktury w KSeF, a więc nadanie jej numeru faktury KSeF jest równoważne z dostarczeniem tej faktury.

ETAP III (30.06.2024)

W etapie tym system mMedica będzie w pełni przygotowany do wysyłania faktur ustrukturyzowanych sprzedażowych do KSeF, na środowisko produkcyjne MF.

Dodatkowo w tym etapie planujemy zająć się wprowadzeniem możliwości uwierzytelnienia w KSeF za pomocą certyfikatu uwierzytelniającego (para kluczy: klucz prywatny plus klucz publiczny).

Dalsze plany:

Obecnie faktury z programów lekowych wystawione w KSeF nie zawierają wystarczających informacji do zarejestrowania ich w mMedica jako faktur zakupowych. Z uwagą będziemy śledzić ewentualne zmiany w tym temacie i jeśli tylko zaistnieją przesłanki umożliwiające pobranie takich faktur, by można było wykorzystać je jako faktury zakupowe, przystąpimy do realizacji odbioru faktur z KSeF.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach prac w procesie integracji mMedica z Krajowym Systemem e-Faktur.

Najbardziej popularne

30

01/2024

Integracja z centralnym systemem e-Rejestracji

Z przyjemnością informujemy, że udostępniamy rozszerzenie modułu eRejestracja+ o integrację z centralnym systemem e-Rejestracji (SER P1). Aktualnie, zakres integracji obejmuje obsługę świadczeń w ramach programu 40+ oraz szczepień HPV. Dla wersji mMedica...

25

01/2024

Integracja z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji „RED” Systemu P1

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, z przyjemnością informujemy o podjęciu decyzji przeprowadzenia integracji z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji „RED”, udostępnianym przez system P1. Planowany termin przeprowadzenia integracji został ustalony na pierwszy kwartał...

21

12/2023

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Świąt pełnych ciepła i radości, a także samych sukcesów i realizacji wszystkich planów w Nowym Roku – życzy zespół mMedica.

Wyszukiwarka mMedica