Aktualności

18

06/2020

MAM WPŁYW – ankieta Teleporada i Telekonsylium

Szanowni Państwo!

Asseco Poland S.A. już na samym początku pandemii włączyło się w działania, które miały na celu ułatwić lekarzom pracę on-line. Tak zrodziła się Teleporada (funkcja systemów AMMS i mMedica) i powstaje Telekonsylium.

Zależy nam na tym, żeby stworzyć rozwiązania zgodne z potrzebami docelowych użytkowników tych funkcji, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa dwie ankiety:

  • Pierwsza z nich dotyczy funkcjonującej już na rynku Teleporady. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie doświadczenie towarzyszy użytkownikowi podczas korzystania z tego rozwiązania. Kwestionariusz: Ankieta Teleporada.
  • Druga bada potrzeby lekarzy związane z konsyliami realizowanymi w trybie zdalnym. Kwestionariusz: Ankieta Telekonsylium.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o przekazanie osobom bezpośrednio zainteresowanym nowymi funkcjami kwestionariuszy ankiet z prośbą o ich wypełnienie. Zdefiniowanie Państwa potrzeb znacznie ułatwi nam pracę nie tylko nad udoskonaleniem powyższych modułów, ale także podczas tworzenia nowych rozwiązań.  

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie kwestionariuszy do 26 czerwca 2020 roku.

 

Najbardziej popularne

21

06/2024

Informacja o podatnościach opublikowana przez NASK.

Nawiązując do opublikowanego w dniu 10 czerwca 2024 r. komunikatu CERT.PL NASK dostępnego pod linkiem https://cert.pl/posts/2024/06/CVE-2024-1228/ informujemy, że Asseco Poland S.A. jako dostawca oprogramowania mMedica przedmiotową podatność zidentyfikowało już w 2021...

20

06/2024

Zmiany w konfiguracji optymalizujące komunikacje z systemem centralnym P1.

W odpowiedzi na liczne zapytania w sprawie długotrwałej wysyłki Zdarzeń Medycznych do P1, pragniemy poinformować, że mMedica nie ma wpływu na czas wysyłki zdarzenia medycznego, gdyż jest on wprost zależny od czasu odpowiedzi Systemu Centralnego P1....

19

06/2024

Integracja z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji „RED” Systemu P1 – Aktualizacja.

Trwają prace implementacyjne mające na celu przygotowanie aplikacji mMedica na integrację z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji “RED” udostępnianym przez system P1. Termin publikacji rozwiązania to druga połowa 2024 r.

Wyszukiwarka mMedica