Aktualności

13

12/2007

mMedica Standard

Od 1 sierpnia jest dostępna wersja demonstracyjna mMedica Standard, wyposażona w funkcje ułatwiające i przyspieszające codzienną pracę w zakresie obsługi gabinetu i rejestrowania danych medycznych. Więcej informacji o funkcjach tej wersji znajdą Państwo w sekcji Funkcjonalność.

Proponujemy zmiany, ale ich nie wymuszamy

mMedica Standard to program dla wszystkich, którzy oczekują usprawnienia i przyspieszenia pracy na każdym etapie obsługi pacjenta. Prosty i sprawny mechanizm planowania wizyt pacjentów oraz własnego czasu, ułatwia organizację pracy. Kompletny, a jednocześnie przejrzysty i łatwy w obsłudze zestaw funkcji do tworzenia dokumentacji medycznej pozwala skrócić czas wizyty. Natychmiastowy dostęp do historii leczenia, automatyzacja wydruku recept, zaleceń i skierowań, słowniki i bazy dostarczające wszystkich potrzebnych informacji oraz wiele innych funkcji, tworzą razem narzędzie, które pozwala oszczędzać czas przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług.

mMedica Standard została tak skonstruowana, aby użytkownik mógł w pełni decydować o zakresie wykorzystania tego programu. Przemyślany dobór funkcji oraz nowatorska konstrukcja samej aplikacji sprawiają, że użytkownik nie jest zmuszany do zmiany swojego sposobu pracy, aby go dostosować do sposobu działania programu.

Decyzja o wyborze mMedica Standard nie jest decyzją wymuszającą planowanie wizyt pacjentów czy gromadzenie elektronicznej dokumentacji. Pracę z tym programem można rozpocząć od gromadzenia samych informacji rozliczeniowych (podobnie jak w wersji podstawowej). Nie trzeba budować sieci czy kupować dodatkowych komputerów, aby rozpocząć pracę z tym programem. Wykorzystanie nowych funkcji można rozpocząć w dowolnym czasie i w kolejności dyktowanej potrzebami, a nie przymusem związanym ze sposobem pracy aplikacji.

Funkcje mMedica Standard

Umawianie wizyt (rezerwacja):

– wygodny terminarz – proste planowanie wizyt

– szybki podgląd harmonogramów pracy

– obsługa kolejek oczekujących

– wydruk raportów z rezerwacjami

– wyszukiwanie pacjenta i łatwy wybór pacjenta ze skorowidza

– wyszukiwanie pacjenta za pomocą czytników

– wyszukiwanie rezerwacji

– łatwe przypisanie rezerwacji do danych konkretnego pacjenta

– informacja o ważności deklaracji

– wydruk kuponów.

Obsługa wizyty lekarskiej:

– wprowadzanie podstawowych danych medycznych takich, jak wywiad czy badania przedmiotowe

– dostęp do danych osobowych pacjenta (możliwość uzupełniania danych)

– karta problemów medycznych – szybki dostęp do najważniejszych informacji o pacjencie (choroby przewlekłe, stosowane leki, nałogi, uczulenia i inne)

– podgląd i wydruk kompendium danych o pacjencie

– mechanizm kopiowania danych z poprzedniej wizyty

– wprowadzanie rozpoznań ze słownika ICD10 oraz możliwość tworzenia i wprowadzania własnych kodów rozpoznań (poza słownikiem ICD10)

– wystawianie i wydruk recept, zaleceń, skierowań, zaświadczeń i innych dokumentów

– ewidencja faktu przyjęcia lub wydania dodatkowych dokumentów

– dostęp do terminarza i możliwość planowania kolejnych wizyt

– dodatkowe oznaczanie rodzaju wizyty, które może być wykorzystywane przy sporządzaniu sprawozdań

– ewidencja wykonywanych procedur medycznych (z wykorzystaniem słownika ICD9CM)

– ewidencja wydanych zwolnień lekarskich oraz wyliczenie i prezentacja łącznego, ciągłego czasu wydanych zwolnień lekarskich

– ewidencja wizyt domowych

– ewidencja czasu trwania wizyty

– ewidencja wykonanych świadczeń

– rozliczenie usług wykonanych w ramach wizyty pacjenta

Recepty:

– wystawianie i wydruk recept

– ewidencja wydanych recept

– ewidencjonowanie informacji o zaordynowanych lekach

– zarządzanie pulami numerów recept

– słownik leków ułatwiający wystawianie recept

Rejestracja wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych:

– ewidencjonowanie podstawowych danych o badaniu i wyniku badania

– słownik badań laboratoryjnych i diagnostycznych

– zbiorcza lista badań

– dopisanie komentarza do wyniku badania

Rejestracja danych zabiegów:

– ewidencjonowanie usług pielęgniarskich na identycznych zasadach jak wizyty lekarskie

– prowadzenie i wydruk księgi zabiegów oddzielnie dla każdego gabinetu zabiegowego

– informacje o szczepieniach

– możliwość planowania terminów szczepień

– możliwość ewidencjonowania podstawowych danych o szczepieniu

– wprowadzanie danych o szczepieniach do księgi zabiegowej

Raporty:

– raport wystawionych skierowań

– ilość pacjentów z określonym rozpoznaniem

– ilość rozpoznań pierwszorazowych

– raport ilości pacjentów w grupach dyspanseryjnych

– raport przepisanych leków

– generator raportów – narzędzie do definiowania raportów umożliwia zapis wyniku w formacie MS Excel i OpenOffice Calc

Obsługa kartoteki pacjentów:

– gromadzenie niezbędnych danych pacjenta

– szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów

– dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji z poziomu kartoteki pacjentów

Wprowadzanie i modyfikacja danych pacjenta:

– prosty formularz dopisywania nowego pacjenta

– ewidencja szczegółowa dokumentów upoważniających (UE, zgoda wójta/burmistrza itp.)

– wydruk standardowej Karty pacjenta

– wprowadzanie danych za pomocą karty ubezpieczenia zdrowotnego

Obsługa deklaracji POZ:

– wprowadzenie deklaracji na podstawie wskazanej innej deklaracji

– pojedyncze i grupowe wycofywanie deklaracji POZ

– grupowe przepisywanie deklaracji POZ

– grupowe kopiowanie deklaracji POZ pomiędzy listami aktywnymi

– historii weryfikacji deklaracji POZ

– drukowanie deklaracji POZ

Rozliczenia świadczeń i sprawozdawczość rozliczeniowa:

– import umów

– eksport listy deklaracji POZ do OW NFZ w obowiązującym formacie danych

– import wyników weryfikacji deklaracji POZ

– wprowadzanie i modyfikację danych o rozliczeniach zrealizowanych świadczeń

– eksport do NFZ danych o zrealizowanych świadczeniach

– import potwierdzeń do wyeksportowanych danych o zrealizowanych świadczeniach

– tworzenie i modyfikacja sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ

– eksport sprawozdań rozliczeniowych do NFZ

– import danych potwierdzających z NFZ w zakresie sprawozdań rozliczeniowych

– miesięczne sprawozdania ze zrealizowanych porad POZ

Obsługa z urządzeń zewnętrznych:

– jednoczesna współpraca z kilkoma drukarkami

– obsługa czytników kart chipowych

– obsługa czytników kodów kreskowych

Archiwizacja danych:

– składowanie i odtwarzanie danych

Konfiguracja i zarządzanie systemem:

– tworzenie i zarządzanie harmonogramami pracy

– zarządzanie personelem medycznym

– tworzenie struktury organizacyjnej

– zarządzanie systemem zabezpieczeń i uprawnień

– wyszukiwanie i łączenie zdublowanych danych

 

Najbardziej popularne

11

06/2024

Wydane funkcje w wersji 10.5.0 z 27.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.5.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Ulepszony dostęp do danych pacjenta i rozliczeń: W oknie danych szablonu udostępniliśmy przyciski umożliwiające bezpośrednie przejście...

29

05/2024

Archiwum dokumentów jednocześnie lokalnie i w chmurze – zintegrowane rozwiązanie dostępne od 10.06.2024!

mMedica z możliwością jednoczesnego korzystania z dwóch kluczowych modułów – eArchiwum oraz Modułu Integracji eRepozytorium w Chmurze! Przedstawiamy najnowszą propozycję, która umożliwi efektywniejsze zarządzanie danymi w Twojej jednostce. Nowe zintegrowane rozwiązanie pozwala...

15

05/2024

Wydane funkcje w wersji 10.4.0 z 6.05.2024

Wybrane nowości w wersji mMedica 10.4.0 Obszary w jakich dokonano aktualizacji zaznaczono na kolor niebieski Automatyczne uzupełnianie daty oceny w statystykach: Pole “Data oceny” w zbiorczym uzupełnianiu statystyk automatycznie wypełnia...

Wyszukiwarka mMedica