Aktualności

29

07/2021

Moduł pilotażowy Profilaktyka 40 PLUS

Udostępnienie modułu “Pilotaż Profilaktyka 40 PLUS” planowane jest pod koniec września br.
W związku z uruchomieniem programu pilotażowego  „Profilaktyka 40+” informujemy, że aplikacja mMedica umożliwi sprawozdawanie do systemu e-Zdrowie (P1) wymaganych danych w zakresie udzielonych świadczeń. Udostępnienie funkcjonalności planowane jest pod koniec września br. z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec przesunięciu.

Do realizacji sprawozdawczości trzeba posiadać i wykorzystywać następujące moduły: EDM, eWyniki Lab oraz eArchiwum lub eRepozytorium w Chmurze.

W nawiązaniu do komunikatu Centrum e-Zdrowia z dnia 30.06.2021 r. (https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zasady-przekazywania-informacji-profilaktyka-40plus), który dotyczy zasad przekazywania informacji w ramach programu „Profilaktyka 40+”, zwracamy uwagę, że wyniki badań przekazane przez zintegrowane laboratorium do programu mMedica powinny być zapisane w standardzie PIK HL7CDA, aby spełnić warunek udostępnienia oraz pobrania wyniku badań przez pacjenta bądź inną placówkę medyczną.

Najbardziej popularne

21

06/2024

Informacja o podatnościach opublikowana przez NASK.

Nawiązując do opublikowanego w dniu 10 czerwca 2024 r. komunikatu CERT.PL NASK dostępnego pod linkiem https://cert.pl/posts/2024/06/CVE-2024-1228/ informujemy, że Asseco Poland S.A. jako dostawca oprogramowania mMedica przedmiotową podatność zidentyfikowało już w 2021...

20

06/2024

Zmiany w konfiguracji optymalizujące komunikacje z systemem centralnym P1.

W odpowiedzi na liczne zapytania w sprawie długotrwałej wysyłki Zdarzeń Medycznych do P1, pragniemy poinformować, że mMedica nie ma wpływu na czas wysyłki zdarzenia medycznego, gdyż jest on wprost zależny od czasu odpowiedzi Systemu Centralnego P1....

19

06/2024

Integracja z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji „RED” Systemu P1 – Aktualizacja.

Trwają prace implementacyjne mające na celu przygotowanie aplikacji mMedica na integrację z Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji “RED” udostępnianym przez system P1. Termin publikacji rozwiązania to druga połowa 2024 r.

Wyszukiwarka mMedica